De kern van het Evangelie

Liefde is de kern van het evangelie. Het is niet makkelijk om echt te leren wat dat inhoudt. Maar het is wel de belangrijkste les die we in dit leven kunnen leren. En daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Tijdens de oorlog in Korea werd een christelijke man door de communisten gearresteerd en door een jonge communistische leider ter dood veroordeeld. Voordat het vonnis kon worden voltrokken werd het echter duidelijk dat de man de zorg had voor een weeshuis met kleine kinderen. De jonge communistische leider besloot dat het

beter was om de man in leven te laten zodat hij voor het weeshuis kon zorgen en in zijn plaats de 19-jarige zoon dood te schieten. Zo kwam het dat die in het bijzijn van zijn vader werd gefusilleerd.

Maar in een oorlog is niets bestendig en na verloop van tijd viel de jonge communistische leider zelf in handen van de Verenigde Naties en werd hij berecht voor zijn oorlogsmisdaden. Ook over hem werd het doodvonnis uitgesproken. Maar voordat het vonnis werd voltrokken pleitte de christelijke man voor het leven van de beklaagde en zei dat de man indertijd nog ontzettend jong was geweest en onder invloed van slechte raadgevers tot zijn vreselijke daden was gekomen. “Geef hem aan mij. Ik wil hem graag helpen zodat hij mischien een nieuw en beter leven kan beginnen.” Zijn verzoek werd ingewilligd en de vader nam de moordenaar van zijn eigen zoon in huis. Vandaag is de vroegere communistische leider een overtuigd Christen en leidt hij een kerk in Zuid-Korea.

“Ik ben gekomen om de afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.”
(Lukas 19:10)

“ Zoals de Vader Mij gestuurd heeft, zo stuur ik jullie!”
(Johannes 20:21)

***

Afgedwaalde mensen? Opstandige mensen? Wat heb ik daar mee te maken? Al die problemen waar ze mee worstelen. Dat is toch zeker hun eigen schuld?

Zulke dingen denken we allemaal weleens. Soms vergeten we door de zorgen van ons eigen leven waar het allemaal om gaat. Dat de grootste geboden van God, eigenlijk de enige geboden van God, alles met liefde voor God en liefde voor onze naaste te maken hebben.

Alles draait om de liefde en alleen wat uit liefde wordt gedaan heeft eeuwige waarde. Een klein, vastgelopen schaap in de doornen, verward door knagende twijfel, pijn of onzekerheid ziet er misschien niet uit als iemand waar je graag een avondje mee wilt doorbrengen, maar wat vraagt God van ons? Hoe ziet God die mens? Jezus heeft eigenlijk geen handen behalve die van jou. Hier op aarde gebruikt Hij jouw ogen en jouw hart. De evangelist Dwight L. Moody zei daarover eens: “De enige bijbel die de wereld leest, is de bijbel gebonden in schoenleer.”

Dat is dan ook ónze taak. Niet om te oordelen, maar om lief te hebben. Ook Jezus kwam niet om te oordelen. Hij kwam om te genezen, te verbinden en lief te hebben. Hij kwam om ons te redden van een eenzaam, egocentrisch leven zonder God en de brug te slaan tussen de liefde van God en onze harde, menselijke natuur.

En dat deed Hij niet alleen met woorden. Woorden alleen zijn niet genoeg. Liefde doet. Ze offert. Ze geeft. Als wij ons verbinden met Jezus en Hem de kans geven om in onze eigen harten als een tuinier te gaan wieden, te snoeien en te knippen kunnen wij gaan schijnen met het licht van Gods liefde, het licht dat de wereld zo nodig heeft. Dan verdwijnt de hardheid en de tomeloze zelfzucht van ons eigen hart.

Juist de hardheid en de eigengerechtigheid van het menselijk hart werd door Jezus aan de kaak gesteld en veroordeeld, want die staan lijnrecht in tegenstelling tot alles waar God voor staat.

En juist nu is Gods liefde zo nodig. De liefde in de wereld lijkt te verkillen en harten worden kouder en harder. Er is oorlog, haat en geweld en niemand kijkt nog op van de vreselijkste verhalen in de krant of op de televisie. Maar juist in het donker kan het licht van één kaars een hele kamer verlichten. Juist in het duister kan het waarachtige licht van Gods liefde zo stralen dat de mensen om ons heen gesterkt worden.

De boodschap is dus duidelijk: Laat Jezus door je heen stralen. Waarachtige liefde bestaat en er zijn antwoorden op zelfs de zwaarste problemen. Maar als wij ons verstoppen en ons licht verbergen, hoe kan de wereld dan zien dat God bestaat en ook werkelijk geeft om deze schijnbaar verloederde wereld?

Jezus, helpt U mij om vandaag met liefde te leven. Om liefde te geven aan de mensen met wie ik werk en die ik tegenkom. Laat mij begrip tonen en een helpende

hand toesteken waar dat nodig is. Een vriendelijk woord spreken tegen iemand die het even niet ziet zitten. Laat mij een genezer zijn. Dan is mijn dag een succes.

Zelfs al krijg ik niet alles gedaan wat er voor vandaag in mijn agenda staat, dan is deze dag toch meer dan de moeite waard.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier