De lente is gekomen!

De winter is voorbij!

Luther zei eens: “Hier op aarde komt de vreugde bij ons binnen, maar in de hemel gaan wij de vreugde binnen.” Een mooie vergelijking en daar gaat deze Oppepper over.

***

Een Engelse professor ontdekte op een reis naar Egypte een oude, hermetisch afgesloten vaas. In de vaas zaten een paar oude, verschrompelde en verkleurde erwtjes. Ze waren zo hard als steen en de onderzoekers hadden aanvankelijk de neiging om het hele zaakje maar in de vuilnisbak te gooien. Toch besloten ze de erwtjes op te warmen in een speciale kas en wonderbaarlijk genoeg ontkiemden ze na dertig dagen. Na drieduizend jaar kwamen ze volledig tot leven.
Jezus zei: “Omdat ik leef, zullen jullie ook leven.” (Johannes 14:19)

***

Waarom zou je toch leven in de geestelijke achterbuurten van het bestaan terwijl er een leven van voldoening, vreugde en geluk te vinden is?

Daar, achter de horizon wacht mij het eeuwig geluk Nu ken ik vreugde, nu ik van de levensboom pluk Weg met het grauwe bestaan, weg met het aardse gevecht Daar, achter de horizon; de strijd is beslecht

Als wij Jezus volgen kunnen we dat zeker beamen. In ons leven ontdekken we voortdurend nieuwe horizonnen en telkens weer zien we dat de zon van de gerechtigheid zal opgaan met genezing onder haar vleugels. (Maleachi 4:2)

Jezus stort Zijn licht over onze levens uit en elke dag wordt verlicht en gevuld met Zijn aanwezigheid. Hij zei: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” (Johannes 10:10) Het geloof geeft ons een geweldige toekomst. En die toekomst begint vandaag. Nu. De wereld roept maar al te graag dat het geloof niet meer is dan een zoethoudertje voor morgen, geboren uit angst en onzekerheid, maar dat klopt niet met de realiteit en de woorden van Jezus zelf. Hij zei: “Ieder die zijn huis, familie of bezittingen uit liefde voor Mij verlaat en andere mensen over het plan van God vertelt, krijgt honderd keer zoveel terug. En in de komende wereld krijgt hij het eeuwige leven.” (Markus 10:29,30)

Honderd keer zoveel als wij hebben opgegeven? Er is geen aardse bank die zich een dergelijke rente kan veroorloven.

Het geloof zou ons nu al moeten vervullen met vreugde en vrede.

Maar de wereld begrijpt het niet. Die kent nauwelijks hoop. De wereld worstelt maar door zonder tast- bare antwoorden. Wat heeft ongeloof dan ook te verwachten van een onzekere toekomst? Maar als wij stralen met Gods liefde, met hoop en vertrouwen, laten we zien dat er wel degelijk antwoorden zijn en dat de toekomst net zo rijk is als de beloften die God ons gegeven heeft. Wij hebben nu al een stukje hemel op aarde in onze harten en later het eeuwige, hemelse leven. Toen wij Jezus vonden betekende dat het einde van een lange, barre winter en het begin van de eeuwige lente. De Geest van het leven ontwaakte in ons hart en bracht een glimlach op onze verharde gezichten.

Diezelfde lente klopt voortdurend aan de harten van de mensen om ons heen. Bid dat wij mogen meehelpen om de koude winterse harten van de wereld te ontdooien en de zon van gerechtigheid ook aan hun horizon mag opkomen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier