Geluk vinden

Van het web

Ik las eens over een onderzoek waaruit bleek dat slechts één op de drie mensen zich echt gelukkig voelt. Een op de drie? Dat is toch echt te weinig en het onderzoek verontrustte me en wekte mijn interesse in het thema van geluk.

Geluk is wellicht voor iedereen anders. Mijn definitie van geluk is een diepgeworteld gevoel van tevredenheid in het leven. De wetenschap dat er een God is en dat God goed is. Een overtuiging dat God ondanks de strijd grote plannen voor ons heeft. Wat mij betreft komt geluk, dat gevoel van tevredenheid voort uit een relatie met God.

Het onderzoek vertelt ons iets dat we ook in de Bijbel kunnen lezen, namelijk dat de weg naar het geluk altijd iets met anderen te maken heeft. Als wij onbaatzuchtig geven ontvangen we ook. Geluk bloeit op als we andere mensen gelukkig maken. Jezus zei daarover: “Het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen.”

Het gaat tegen onze menselijke en zelfzuchtige natuur in, maar het is een feit dat als ik geluk in mijn eigen leven wil vinden, ik geluk aan anderen moet schenken. Het werkt iedere keer weer en het is de snelste manier.

Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied had een verrassend resultaat. Een wetenschapper bevestigde een kleine MRI-scanner op de hoofden van een aantal proefpersonen en vroeg hen toen om aan allerlei dingen te denken. Iedere keer als de gedachten van deze mensen zich richtten op het doen van goede dingen voor anderen gingen er lichtjes aan op de scanner, terwijl de lichtjes niet oplichtten bij gedachten die nergens over gingen of op die persoon zelf gericht waren.

Alleen al de gedachte om goede dingen te doen, deed het licht aan en activeerde iets in het deel van de hersenen dat we “het pleziercentrum” noemen. Als zelfs de gedachte, de intentie om goede dingen te doen, al genoeg is om ons pleziercentrum te activeren, lijkt het logisch dat het doen van dergelijke dingen een nog veel grotere uitwerking heeft.

Echt geluk bloeit op als we het weggeven. De Bijbel beaamt dat. Er staat zelfs een hele reeks verzen in Gods boek die ik graag “wat we voor elkaar doen” zou willen noemen. Verzen zoals: “help elkaar, moedig elkaar aan, dien elkaar, vergeef elkaar, onderwijs elkaar,” en ga zo maar door. Ik heb er in mijn Bijbel zo’n 59 gevonden. De lijst is vrij lang en ik denk dat als wij deze passages goed op ons laten inwerken en er over nadenken, het een van de snelste manieren is om te groeien in ons persoonlijke geluk.

Alleen al iets kleins en eenvoudigs zoals een vriendelijke en welgemeende groet, of het geïnteresseerd luisteren naar iemand anders activeert een gevoel van welzijn zowel in ons als in die andere persoon.

Toegegeven, het is niet altijd even makkelijk. Het groeten van iemand op straat gaat misschien wat makkelijker dan het vergeven van iemand die je pijn heeft gedaan. Maar het is wel het doel, want zoals de Bijbel ons leert vergeeft God ons ook en verwacht Hij hetzelfde van ons. Het is moeilijk om mensen te accepteren die mij niet zo schijnen te zien zitten, of die een andere mentaliteit hebben dan ik. Toch gaat de weg naar het geluk ook langs die mensen en is het de moeite waard om op dit gebied echt te groeien.

Accepteren betekent niet direct dat je het met iedereen eens moet zijn of dat je hun standpunt waardeert, maar het betekent dat we hen als mens waarderen, een mens die werd geschapen naar het evenbeeld van God. Zo aanvaardt God ons ook. Hij accepteert echt niet alles wat we doen, maar ziet ons als Zijn schepping en wetende dat wij stof zijn, staat Hij altijd klaar om ons op te nemen.

 

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier