De Koning in al Zijn pracht

 Zulke mensen zullen hun Koning in al zijn pracht zien
Jesaja 33:17

Hoe beter je Christus kent, des te minder je tevreden zult zijn met al die oppervlakkige opvattingen en meningen over Hem; en hoe dieper je Zijn woorden en handelingen met betrekking tot Gods eeuwige verbond met ons wilt bestuderen. Je wilt niets liever dan de schoonheid van de Koning zien en God wil die je graag geven. Hoe duidelijker je de volheid van Zijn genade ziet, des te waardevoller de vriendschap met God wordt en des te waarachtiger je de Koning in al Zijn schoonheid zult zien. Zoek naar zo’n machtige relatie met God. Verlang er meer en meer naar om Jezus echt te zien in al Zijn schoonheid en kracht, want dan begint ook jouw geloof te stralen en breekt de zon door de wolken die over een ongelovige wereld hangen als een duistere deken van ongeloof.

Hoe doe je dat? Door meditatie en contemplatie. Dat zijn de ramen van agaat en de poorten van karbonkel, waardoor we de Verlosser aanschouwen. Meditatie en diepzinnige, kalme overdenking haalt de geestelijke telescoop uit de kast en plaatst die voor onze zoekende ogen en stelt ons in staat om Jezus zelfs beter te zien dan we Hem hadden kunnen zien als we zelf geleefd hadden in de dagen waarop Hij op deze aarde rondliep.

O, het is mijn wens voor ons allemaal dat onze gedachten en de woorden die uit onze mond komen meer en meer door de hemel zelf worden geïnspireerd en dat wij volledig in beslag worden genomen door die Ene persoon en het werk en de schoonheid van onze mens geworden Heer.

Als wij ons meer en meer bij Hem terugtrekken kan het niet anders dan dat de schoonheid van de Koning met meer glans op ons zal neerdalen. Door dicht bij Jezus te leven gaan we onze glorieuze Koning in zo’n machtig licht zien dat het onze ziel tot in het diepst zal raken en veranderen. Het is een aanblik zoals we nog nooit eerder gehad hebben, die onze aardse angsten wegneemt en ons klaarmaakt voor het hemelse leven.

Heb je angst voor de dood? Vrees toch niet, dierbaar kind van God. Vele stervende heiligen hebben opgekeken terwijl de stormachtige wateren hen omringden en daar zagen ze dan de Koning lopen op de woedende golven van de zee en hoorden ze Hem zeggen: “vrees niet, Mijn kind. Ik ben het, wees toch niet bang.”

Als het gebouw van ons aardse leven begint te schudden en de klei wegvalt, zien we Christus door de kieren heen en tussen de dakspanten door stroomt het zonlicht van de hemel naar binnen. Maar dat geldt niet alleen voor de stervende heiligen van God, want Zijn aanwezigheid en Zijn schoonheid zijn er voor ieder kind van Hem.

Als we de “Koning in Zijn schoonheid” dus van aangezicht tot aangezicht willen zien, moeten we naar de hemelse gewesten opstijgen en Hem persoonlijk ontmoeten. O, laat Hem toch tot je komen op de vleugels van de wind! Hij is onze echtgenoot; hij is onze lieve en krachtige Broer en zonder Hem zijn we eenzaam en verward.

Regelmatig hangen er nog dikke sluierwolken tussen ons en het ware hemelse leven in, maar we kunnen nu al genieten van de hemel en uiteindelijk zal de dag aanbreken waarop de kleinste schaduw zal verdwijnen en het licht eeuwig op ons zal schijnen. O, langverwachte dag, kom toch tot ons, want wij verlangen er zo naar.

Naar een artikel van C.H. Spurgeon

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier