Bezig blijven tot het einde

Eens, in het begin van de vorige eeuw werd het Goede Nieuws over de wederkomst van de Heer rondgebazuind. De wereld kon tenslotte niet veel slechter meer worden en zo kwam het ook de katoenplukkers in het zuiden van de Verenigde Staten ter ore. Een oud mannetje zei daarop: “Waarom sloven we ons nog uit om katoen te plukken als de Heer toch binnenkort terugkomt?”

Er waren er nog meer die er zo over dachten. Binnen de kortste keren hielden de katoenplukkers op met plukken en lieten ze de katoenplanten verwilderen in het veld. Iedereen was druk bezig met conferenties en bijeenkomsten waar ze de naam van de Heer loofden in gezang en waar ze met zijn allen de wederkomst des Heren afwachtten.

Maar die kwam nog niet en het zou klaarblijkelijk nog wat langer duren.

De winter daarop zaten ze in de armoede omdat ze de oogst zo jammerlijk hadden laten mislukken. Toen kwam er een evangelist om te prediken over deze bijbelpassage: “Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt.” De les was overduidelijk en al snel waren de arbeiders weer op het veld te vinden, waar ze de grond weer begonnen te bewerken en de katoenoogst binnenhaalden.

Het is Gods wil dat wij onze plicht altijd goed vervullen en ons niet overgeven aan speculaties en daarom ophouden met het werk dat de Heer voor ons heeft. Jezus zelf weet heel goed wanneer het tijd is om terug te komen, en ofschoon het goed is en zelfs erg belangrijk om de tekenen des tijds in de gaten te houden, verlangt de Heer van ons niet anders dan dat wij getrouw bezig blijven op de akkers van Zijn dienst.

Maarten Luther zei daarover: “Als ik wist dat de Heer morgen terug zou komen, zou ik vandaag nog steeds mijn appelboom planten.”

Zet je dus in voor de Heer en blijf bezig, totdat Hij je zelf naar huis roept en zegt: “Je bent een goede en betrouwbare knecht. Ook jij mag delen in mijn vreugde.”

Er werd een Man opzij gegooid,
Hij werd gemarteld tot de dood;
gekruisigd, vernederd, tot op het bot berooid.
Maar Hij komt, Hij komt, die Redder in de nood.
Hij zal me dus zien plukken op het land
als het eeuwig Licht door ‘t duister breekt
en Hij me meevoert aan Zijn hand
op die dag dat al het aards genot verbleekt.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier