Altijd getrouw

Een toeriste in Zwitserland kwam op haar wandeling langs het hutje van een schaapherder. Ze was moe en vroeg of ze er even mocht uitrusten. Toen ze was gaan zitten zag ze een klein schaapje bij de muur liggen met zijn poot in een groot verband.

“Is dat schaapje in een afgrond gevallen?” vroeg ze medelijdend aan de herder.

“Nee mevrouw,” sprak hij beslist. “Ik heb zijn pootje zelf gebroken!” De vrouw keek de herder niet begrijpend aan waarna hij vervolgde: “Dit schaapje was heel ongehoorzaam. Hij liep steeds naar de gevaarlijkste klif en luisterde nooit naar mijn stem. Hij leidde de andere schapen voortdurend de verkeerde kant op en was voor iedereen een gevaar. Dat kon niet goed gaan. Ik vond het erg naar, maar ik moest er iets aan doen. Toen heb ik zijn pootje gebroken. Toen ik hem de eerste dag probeerde te voeden wilde hij niets van me weten. Hij probeerde me zelfs te bijten, maar ik bleef hem extra zorg en liefde geven en toen begon hij me beetje bij beetje te vertrouwen. Nu wil hij niets liever dan dicht tegen me aan liggen en likt hij zelfs mijn hand. Als zijn pootje straks helemaal genezen is zal hij direct komen als

ik roep en zal hij de kudde de goede kant op leiden. Nu wil hij niets liever dan dicht bij me zijn.

***

God houdt van ons en wil niets liever dan met ons communiceren. En omdat Hij van ons houdt gaat ieder detail van ons leven Hem aan het hart. Als iets belangrijk voor ons is, dan is het dat zeker ook voor Hem. Jezus vergelijkt Zichzelf met een herder. Een herder zorgt voor zijn kudde. Het welzijn van elk schaap gaat hem aan het hart. Geen probleem is hem te klein.Zo toont ook Jezus ons Zijn trouw. Zo leren we dat wij op Hem kunnen bouwen en elk detail van ons leven in Zijn handen mogen leggen. We doen er dus goed aan dicht bij Hem te leven en alles te doen om onze relatie met de Goede Herder te verstevigen.

Ofschoon een schaapherder elk van zijn schapen voedt heeft niet ieder schaap hetzelfde vertrouwen in de herder. Zo zijn er schapen die liever op een afstandje gaan grazen en niet al te dicht bij de herder in de buurt willen komen. Maar er zijn ook schapen die naast de herder gaan liggen en hun snuit tegen de herder aandrukken in de hoop dat hij misschien iets lekkers voor ze heeft. Dat zijn de schapen die uit de hand van de herder zelf gevoerd worden. Dat zijn ook de schapen die het veiligst zijn als er gevaar dreigt. Een wolf rooft altijd het afgedwaalde, onafhankelijke schaap. Dat laffe beest durft het niet aan om in de buurt van de herder te komen.

God kan Zijn eigen beloften niet breken. Hij is getrouw. Zijn Woord stelt zelfs dat als wij geen geloof meer hebben, Hij ons trouw blijft. Hij kan ons niet verstoten. (2 Timotheüs 2:13)

***

Heer help mij om dicht bij U te blijven. U hebt mij naar zulke prachtige weiden geleid en mij zoveel gegeven. Als ik mijn zegeningen ga tellen komt er eigenlijk geen eind aan. Zelfs de kleine dingen die U voor me doet. Kleine attenties, kleine voorvallen waardoor de hele dag een warme gloed krijgt. U geeft troost, warmte, vergeving en vreugde. Wat ben ik daar dankbaar voor. Maar ik moet U ook vragen mij te helpen om het telkens weer te zien. Soms sluit ik mijn ogen voor de ware schoonheid die het leven zo mooi maakt. Soms sluit ik me voor U af omdat ik U niet begrijp en luister ik naar de stem van de vijand die me toefluistert dat U niet van me houdt. Maar alles om me heen bewijst het tegendeel. U bent zo trouw. U zorgt elke dag weer voor me en voorziet zelfs in mijn kleinste noden. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis. (Psalm 23:6) Dank U Heer, dat U de Herder bent van mijn hart.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier