Alles in Gods beheer

Aan astronaut James A.McDivett, die 62 keer om de aarde cirkelde aan boord van de Gemini 4, werd eens gevraagd of hij God daarboven op zijn tochten gezien had. Hij antwoordde: “Nee, ik heb Hem niet door het ruitje van ons ruimtevaartuig naar binnen zien gluren, net zo min als Hij door de voorruit van mijn auto naar binnen kijkt. Maar ik heb Hem daarboven gezien in de sterren, net zoals ik Hem zie in de bloemen in mijn tuin.” Als je met God op aarde loopt, zal Hij ook bij je zijn in de ruimte en daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Wist je dat als de aarde ook maar iets kleiner was, de zwaartekracht te klein zou worden en we allemaal zouden wegzweven? En als de aarde iets groter zou zijn, het onmogelijk zou worden om ook maar een stap te verzetten? Als we maar een fractie dichter bij de zon zouden staan zou het leven op aarde verschroeien en als we verder van de zon zouden staan, zou onze planeet veranderen in een grote ijsmassa.

Als de oceanen half zo groot zouden zijn als nu het geval is zouden we nog slechts een vierde van de benodigde regenval hebben. Als ze een achtste groter zouden zijn zou onze planeet door zoveel regen geteisterd worden dat we in een moeras zouden wegzakken. Water bevriest rond het nulpunt, maar als de oceaan diezelfde wet zou volgen zou de oceaan bevriezen en de balans dramatisch verstoord worden en bevriezen.Voor God geen probleem. Door het zeewater zout te maken werd dit probleem opgelost. (Psalm 104:24)

Alles is in Gods beheer.
Hoe weet ik eigenlijk dat er een God is? En houdt Hij wel van ons? Kan ik op het geloof bouwen of is het maar een slappe uitweg voor mensen die het leven zelf niet aandurven? En zo zijn er nog wel meer vragen waar veel mensen mee zitten.

Dat is ook best te begrijpen, want het geloof kun je tenslotte niet zien er zijn nogal wat misvattingen over. God? Wat een onzin. Zo’n man op een wolk die alles wel even voor ons zal opknappen. Lekker makkelijk. Dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen in zo’n eenzame wereld vol ellende. Toch zijn er antwoorden. Hele heldere zelfs, maar het kost een oprecht geloof veel tijd om tot ontplooiing te komen en om de ware wegen van God zelfs maar deels te leren doorgronden.

Maar die prachtige schepping is een begin. Je kunt Gods liefde voelen en ervaren in de schoonheid om je heen. Als je met open ogen naar de schepping kijkt zie je God stralen en voel je je met Hem verbonden. Aan ieder mens die ooit is geboren heeft God een stukje van Zijn licht meegegeven waarmee Hij probeert om het duistere, menselijke hart te verlichten en te inspireren.

Ieder mens? Ook de onrechtvaardige, van wie je zou denken dat die de liefde van God niet eens verdient? Ook voor hen schijnt de zon en groeien de bloemen. Alhoewel niet ieder mens naar die stille stem in zijn binnenste wil luisteren roept God ieder mens. En de eenvoudigste manier om Zijn stem te horen is te kijken en te luisteren naar de schepping. Hij was het helemaal niet aan ons verplicht om zo’n prachtige wereld te maken, maar Hij deed het uit liefde voor ons.

Alles in de schepping is volmaakt geordend en georganiseerd. Alles doorloopt zijn eigen cyclus en volgt een perfect programma. Stel je eens voor wat een indrukwekkend navigatiesysteem God er wel niet op na moet houden. Alles rust in Zijn machtige armen, elk aspect van Zijn schepping. Elke mens, elk kind en elke geest, engel of demon, is onderhevig aan Gods uiteindelijke plan. Rust daarom in Zijn liefde. Rust in de wetenschap dat God je kent en voor je wil zorgen. Vertrouw eenvoudig op God.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier