Alleen, maar niet eenzaam

En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.
Mattheüs 28:20

Eenzaamheid is een zware last die niemand graag dragen wil en iedereen krijgt er zo nu en dan mee te maken op zijn levensreis. Eenzaamheid kan ons op de meest onverwachte ogenblikken overvallen. Soms te midden van vrienden, en soms zelfs terwijl wij omringd zijn door liefde en zorg. Niemand kent tenslotte onze diepste gedachten. Geen mens kan peilen wat er werkelijk in ons eigen hart leeft, en geen mens kan ons dan ook ten volle verstaan en begrijpen. Er leven in die diepe binnenkamer van ons wezen zelfs gedachten en emoties die we zelf niet goed begrijpen of onder woorden kunnen brengen.

Als we daar geen raad mee weten stapt de eenzaamheid ons hart binnen en zuigt onze levensvreugde weg en hangen er donkere wolken boven ons. Maar er is er Eén die er wel raad mee weet. De grote, tedere geneesheer, de Herder van ieder menselijk hart dat zich voor Hem openstelt, neemt die eenzaamheid weg. Jezus begrijpt en verstaat zelfs de diepste, sluimerende gedachten van onze ziel en stapt op ons af om ons te omringen met Zijn liefdevolle aanwezigheid. “Wees niet bang, Mijn kind. Bij Mij ben je veilig en niet langer eenzaam.”

Jezus kent onze noden en verlaat ons nooit. Zoals Psalm 121 het beschrijft: “De Beschermer van Israël rust niet en slaapt niet. Hij let altijd op. Net als je schaduw is de Heer altijd heel dicht bij je. Hij zal je altijd beschermen.”

Behoren wij tot Jezus, dan kunnen wij op die belofte bouwen. Hij heeft ons Zijn toezegging gedaan dat Hij met ons samen door het leven wil gaan. Hij blijft bij ons door dik en dun en vervult ons met Zijn nabijheid. Realiseren we ons wel genoeg wat een kostbare rijkdom ons hier gegeven wordt? Als de nood het hoogst is, is de Redder altijd nabij. Terwijl de wereld bescherming zoekt in geld, macht of eigen inzicht, een verdedigingsstelling die telkens weer onvoldoende blijkt te zijn, getuige de vreselijke eenzaamheid die er heerst, zal Jezus nooit verzaken.

Zijn wij door Hem gekend? Lopen wij met Hem door het leven in nederigheid en vol ontzag voor Zijn grootsheid? Als wij daar bevestigend op kunnen antwoorden kunnen wij in alles op Hem rekenen. Zelfs de verre uithoeken van ons hart worden door Zijn licht beschenen en wij kunnen Hem alles toevertrouwen.
Wellicht zijn we soms alleen, maar eenzaamheid…? Nee, die kennen we niet langer als Jezus naast ons loopt.

Bewerkt artikel uit een oud Bijbels dagboekje

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier