Maandag 7 augustus 2023

Een gebed
Heer, er zijn dagen dat alles er donker uitziet; zo donker dat alle hoop lijkt te zijn vervlogen. Maar dat is de strijd die U mij geeft. Om te wachten op hoop, om geen sprankje licht te zien en toch te weigeren toe te geven aan wanhoop; om niets dan een pikzwarte nacht te zien, maar toch het raam open te houden voor mogelijke sterren, dat is het geloof dat U in mij probeert te vormen. Ik vraag U mij te leren, als ik een lege plaats in mijn hart heb, deze niet te laten opvullen door iets dat geen hemelse kwaliteiten bezit. Dat is het geloof dat ik zoek. Het is Job in zijn lijden; het is Abraham op de weg naar Moria; het is Mozes in de woestijn van Midian; het is de Zoon des mensen in de Hof van Getsemane. Er is geen geduld zo moeilijk als het geduld dat standhoudt in het donker en dat God blijft zien als Hij ver weg lijkt te zijn. Helpt U mij dit geloof te ontwikkelen. Amen

George Matheson (1842-1906)

Het verhaal van een specht die met zijn snavel tegen een boomstam tikte toen het onweerde heeft me altijd geïnspireerd. Op het moment dat de specht met zijn werkje begon sloeg een bliksemflits in de boom en vernietigde die volledig. De specht vloog verrast weg en schepte op tegen de andere vogels: “Ik wist wel dat ik goed gereedschap had, maar dat er zo’n ongelooflijke kracht in mijn snavel school had ik toch ook weer niet verwacht.”

Dat beest begreep er natuurlijk niets van, maar de les is belangrijk. Op geestelijk gebied is het niet onze kracht die de overwinning behaalt maar die van God. Als wij gebruikt willen worden, hoeven we niet op onszelf te vertrouwen, maar op de Heilige Geest die door ons heen werkt. Het is het geheim van vrede in ons dagelijks leven. Het feit dat we gebruikt willen worden is op zich een geschenk van de Heilige Geest. Het loon der zonde is de dood, maar de genade die God geeft is het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer.
Corrie ten Boom (uit: “I stand at the door and knock)

 Deze week nieuw op de site
Moet ik geboden onderhouden? Ik dacht dat het geloof en onze redding niets te maken hadden met onze werken maar dat het een genadegift was van God?
Lees meer

“Hier kikker je echt van op,” zei mijn collega Amanda. Ik keek haar vermoeid aan. Ik stelde haar bezorgdheid op prijs, maar wist zeker dat er niets was dat mij op dit moment kon aanmoedigen. Mijn opa had een hartaanval gehad en lag in het ziekenhuis. Ik wilde er zo graag naar toe, maar ik mocht pas de volgende morgen komen.
Lees meer

“Waarom heb je van me gestolen, zoon,” zei de vader. “Heb ik je dan niet genoeg gegeven?” De zoon haalde zijn schouders op. “Ik had gewoon meer geld nodig en jij hebt toch genoeg.” De vader voelde boosheid opkomen, maar hij kon het nog net op tijd onderdrukken.
Lees meer

Spreuk van de week
Als we toegeven aan ontmoediging, komt dat meestal omdat we te veel aan het verleden of aan de toekomst denken in plaats van Gods Woord dat we op dit moment tot onze beschikking hebben.
Theresia van Lisieux

 Niet wat een volgeling van Jezus in het openbaar bidt, niet wat hij vanaf de kansel predikt of in de koffiekamer beweert, niet wat hij in brieven schrijft, maar wat hij diep van binnen in zijn hart is en wat God alleen kent, bepaalt hoeveel God van Zichzelf aan hem openbaart.
Oswald Chambers

Het geloof van Christus biedt geen knoppen die je snel in kunt drukken voor het juiste resultaat. Een kind van God moet in geloof wachten op de tijd van de Heer, en dat is te veel van het goede voor de gehaaste mens. Zo’n mens geeft het gewoon op en raakt geïnteresseerd in iets anders en zoekt zijn oplossingen elders.
W. Tozer

 Om over na te denken
Mensen hebben het soms over de last van gehoorzaamheid aan God; “O, wat is dat geloof toch vermoeiend,” zeggen ze. “Een godsdienstig leven maakt me streng en ondankbaar.”

Mag ik in alle eenvoud en nederigheid de suggestie maken dat je, als jij er zo over denkt, het ware geloof nog niet kent? De vreugde van de Heer is mijn kracht. Iemand die de moeite niet neemt om ware vroomheid uit te proberen, zal de kracht, de troost en de vreugde die er in het geloof schuilt nooit begrijpen. Er is zoveel meer plezier te vinden in het dienen van God dan in welke andere bezigheid dan ook. Mensen kunnen wel van de wereld houden, maar de wereld zal de behoeften van hun innerlijke ziel nooit volledig bevredigen. Maar de vrees voor God brengt vrede. Een leven met God brengt innerlijke voldoening. De wetenschap dat je het juiste doet, maakt dat je hart gloeit van warmte en vervulling. Daar komt nog bij dat God aards geluk en voordeel regelmatig bijsluit als een extra zegening, zoals het geval was bij koning Salomo, die rijkdom en aards geluk meekreeg omdat hij Gods wil belangrijker vond. De grootste zegen van een leven met God is de vrede die alle verstand ver te boven gaat. Maar uiteindelijk is het aan onszelf om te kiezen – om de wil van God wel of niet te doen. God heeft ons een vrije wil gegeven en dwingt ons nergens toe. In ieder hart klinkt dat kleine stemmetje dat zegt: “Wat wil je doen? Dien je God of liever jezelf?”
G.F. Prescott

***

Wat bedoelde Salomo eigenlijk toen hij in Prediker 3:7 sprak over “een tijd om te zwijgen”? Een schrijver beantwoordt deze vraag door erop te wijzen dat er veel manieren zijn om te zwijgen, maar dat die niet door Salomo bedoeld werden. Zo is er bijvoorbeeld een dwaas stilzwijgen, een nors stilzwijgen, een laf stilzwijgen en een wanhopig stilzwijgen. Geen van deze zijn aan te bevelen. Salomo bedoelde een verstandig, heilig, genadig zwijgen; het zwijgen waartoe de Schrift ons aanspoort.

Als we niet leren om dit soort terughoudendheid te betrachten, zullen we al snel kwetsende woorden spreken die woede opwekken. Onbeheerste lippen leiden altijd tot ernstige gevolgen.

Wat een kracht schuilt er in de stilte van zelfbeheersing! John Wesley merkte dit op bij een meningsverschil tussen twee vrouwen. De ene was heftig aan het praten en wild aan het gebaren, terwijl de andere volkomen stil bleef en haar rustig en onverstoorbaar aanhoorde. Uiteindelijk stampte de eerste vrouw met haar voet en schreeuwde woedend: “Zeg toch iets, want dan kan ik tenminste nog meer zeggen. Je stilzwijgen maakt me gek.” Wesley merkte op: “Dat was een les voor mij: Zwijgen is vaak het beste antwoord.”

Met een vriendelijk antwoord kalmeer je iemand die woedend is. Maar met beledigende woorden maak je hem juist kwaad.
Spreuken 15:1

  Als je je mond en tong in bedwang houdt, voorkom je dat je in moeilijkheden raakt.
Spreuken 21:23

 Uit: Our Daily Bread

***

God laat ons soms in ontmoedigende situaties terechtkomen met als voornaamste doel ons geloof te sterken. Op zulke momenten moeten we weigeren om te wanhopen, maar moeten we ons, net als Jona in de buik van de grote vis, tot de Heer wenden en Hem volledig vertrouwen. Wat kun je doen als je lichamelijk of geestelijk op het punt staat flauw te vallen? Je kunt zelf niets meer doen. In je zwakte moet je dan op de schouders vallen van een sterke geliefde en op hem of haar leunen totdat je kracht weer terugkeert. Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. De boodschap van de Heer aan ons is ‘Laat af en weet dat Ik God ben.’ Hudson Taylor was zo zwak in de laatste maanden van zijn leven dat hij tegen een dierbare vriend zei: “Ik ben zo zwak dat ik niet kan werken of mijn Bijbel kan lezen. Om eerlijk te zijn kan ik nauwelijks nog bidden. Ik kan alleen maar stil in Gods armen liggen als een klein kind en op Hem vertrouwen.” En dat is alles wat onze hemelse Vader van je vraagt als je moe wordt in het vuur van de ellende.
James McConkey

Uit de schatkist van het verleden
Admiraal Heihachiro Togo, wiens briljante tactiek de Russische vloot had vernietigd tijdens de slag om de Zee van Japan in 1905, bezocht de Verenigde Staten kort na de Russisch-Japanse Oorlog. Tijdens een staatsdiner ter ere van admiraal Togo werd de bekende politicus William Jennings Bryan gevraagd om een toast uit te brengen. Dat was een nogal ondoordachte beslissing van het feestcomité omdat Bryan bekend stond als een strikt geheelonthouder. Zo vreesde men voor een gênante schending van het protocol. Maar toen Bryan opstond om zijn toost uit te brengen, hield hij zijn glas omhoog en zei: “Admiraal Togo heeft een grote overwinning behaald op het water en daarom zal ik een toost op hem uitbrengen met water. Als Admiraal Togo een overwinning behaalt op champagne, zal ik op hem toosten met champagne.”

Schepping
De evolutietheorie leert ons dat alles in het leven zonder plan en zonder reden tot stand is gekomen door een natuurlijk en ongeleid proces dat al miljarden jaren duurt. Dat wil dus ook zeggen dat er geen echte standaard is van wat goed of slecht is. Er is geen wetgever en wat voor de een goed is, is voor de ander juist slecht. Er is geen objectieve standaard.

Maar als er inderdaad geen objectieve standaard is, een toetssteen, dan is het leven niets anders dan een veredeld soort Monopoly spel waarbij je veel geld kunt verdienen en veel bezittingen kunt vergaren, maar als het spel eenmaal voorbij is, gaat alles terug in de doos. Je hebt wellicht een gezellige middag gehad, maar verder is er niets van enige waarde over.

Is dat dan waar het in het leven om draait? De Christelijke schrijver C.S. Lewis heeft het over de morele wet; een diepe, innerlijke wet die in elk menselijk hart verborgen ligt en die hem leert dat er wel degelijk een door God gegeven norm is van goed en kwaad.

Waar halen mensen het idee vandaan dat het goed is om anderen te helpen? Dat idee komt niet overeen met het evolutionaire idee van het recht van de sterkste, maar ieder mens heeft van binnen dat diepgewortelde gevoel dat we mensen eigenlijk moeten helpen en dat het zelfzuchtig door het leven razen een verkeerde levensinstelling is. Waarom lijken de meeste mensen datzelfde intuïtieve gevoel te hebben dat ze het goede moeten doen en het kwade moeten vermijden? Achter de antwoorden op deze vragen zit meer bewijs voor de aanwezigheid van God. Dit bewijs is niet wetenschappelijk, maar moreel van aard. Net als de wetten van de logica en de wiskunde is dit bewijs niet materieel, maar het is net zo waardevol. De reden waarom we geloven dat we het goede moeten doen in plaats van het kwade – de reden waarom we geloven dat we “mensen moeten helpen” – is dat er een Morele Wet bestaat die in ons hart is geschreven.
Frank Turek (Uit: I don’t have enough faith to be an atheist)

 Uit het archief van Spurgeon
Vader, ik beken dat ik met mijn mond vol tanden sta als ik de kans krijg om tegen mijn buren en ongelovige vrienden over Uw liefde te praten. Hun weerstand is groot en de leugens die ze geloven over hun eigen goedheid, hun vermogen om op eigen kracht in de hemel te komen en het onbegrip over Uw Woord, zijn sterk. Ik zie dat gebeuren en het maakt dat ik wankel en aarzel.  Maar God, U bent onze Verlosser en U leeft! Dit verandert alles en moet me het vertrouwen geven om de boodschap van verlossing te verkondigen aan iedereen die het horen wil en ook aan iedereen die het misschien niet wil horen. Geef me de moed om te leven alsof Uw Zoon leeft, want Hij leeft waarlijk. In Zijn naam bid ik en vraag ik U om kracht. Amen.”
Uit: Spurgeon: All of Grace

 Dat is grappig
Een jongeman zei eens tegen een Christen: “Al dat geklets over zonden hangt me de keel uit. Ik ben best een goed mens. Ik ben beslist geen zondaar.” Toen zei de Christen: “Dat begrijp ik. Maar laat me het eens anders zeggen. U houdt ongetwijfeld veel van uw moeder?”

“Natuurlijk,” antwoordde de jongeman. “De beste vrouw die ik ken. Maar wat heeft dat er mee te maken?”

“Hoe zou u het vinden als uw moeder alles zou weten wat u ooit gedaan hebt en al uw geheime gedachten bij haar op het televisiescherm zouden verschijnen?”

“Dat zou ik niet willen,” antwoordde de man. “Er zijn dingen die haar niets aangaan en die ik liever voor haar verborgen houd.”

“Maar u zei dat u geen zondaar bent. Dan heeft u toch zeker niets te verbergen?”

***

“Er is vandaag een nieuw meisje op school gekomen,” kondigde mijn zoon trots aan. “Ze komt uit India.”

“Uit India?” antwoordde ik. “Spreekt ze wel Nederlands?”

“Nee,” kwam het snelle antwoord, “maar dat maakt niet uit, want ze lacht in het Nederlands.”

Lachen is een universele taal. Je kunt in elke taal lachen en je zult begrepen worden.

Als je om iets kunt lachen, kun je er ook mee leven. Lachen is voor het leven wat zout is voor een ei en is de goedkoopste luxe die een mens heeft met een geneeskrachtige werking. Het geeft je hele wezen een goede schoonmaakbeurt.

Uit: William Barclay’s daily devotional

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier