Maandag 3 april 2023

De paasweek is aangebroken. De intocht van Jezus in Jeruzalem. Het Laatste Avondmaal, waarna Jezus gearresteerd werd door de Tempelwacht, de kruisiging op Goede Vrijdag en na drie dagen de opstanding. Nu kan Jezus tegen ieder van ons zeggen: “Vrees niet, want Ik ben bij je.” En als je die stem hoort, weet je dat het waar is. Vrees en zorgen verdwijnen en moed stroomt je hart binnen. Niets in dit leven kan ons scheiden van de liefde van God, want Jezus stond op uit de dood en de vijand is voor eeuwig en altijd verslagen.

We wensen je een fijne week en gezegende paasdagen.

Het paasgebed van Sint Hippolytus
Christus is opgestaan: de wereld desolaat
Christus is opgestaan: boze geesten nu verslagen
Christus is opgestaan: de engelen van God jubelen en zingen
Christus is opgestaan: de graven leeg, verslagen is het kwaad
Christus is opgestaan als eerste uit de dood
Glorie en macht redt ons voor eeuwig uit de nood
– St. Hippolytus van Rome

 Jezus zei: “Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!”
Lukas 23:33

 Een klein meisje had op de zondagschool over de kruisiging gehoord en het had diepe indruk op haar gemaakt. Daar wilde ze graag meer over weten, maar ze kon nog maar amper lezen, dus vroeg ze haar vader of hij haar het verhaal nog eens uit de Bijbel kon voorlezen. Maar daar had de man geen zin in. Het was tenslotte zondag en hij zat net lekker de sportkrant te lezen. Hij had er in toegestemd had dat zijn dochtertje naar de kerk ging, maar zelf bleef hij er angstvallig vandaan, sinds een vriend hem had opgelicht en bitterheid zijn hart zwartgallig had gemaakt. Dat was de dag geweest waarop hij God de rug had toegekeerd.

“Je zit toch op school?” antwoordde hij geïrriteerd. “Lees het zelf maar. Da’s goed voor je en dan krijg je meteen wat oefening.”

Zo kwam het dat het meisje aan de eettafel ging zitten met de grote, zware huisbijbel voor haar opengeslagen en in Lukas 23 begon te lezen en opeens het woord Vader herkende. Daar stond het: V-a-d-e-r.

Met stralende ogen keek het kind op en zei: “Vader, uw naam staat in de Bijbel. Dit gaat over u.”

“Natuurlijk niet,” bromde Vader bars. “Lees nou maar gewoon en laat mij er buiten.”

En dat deed het kind. Maar toen ze het volgende woord las kon ze haar opwinding niet onderdrukken en kraaide ze het uit: “v-e-r-g-e-e-f. Er staat Vader vergeef. God zegt dat u moet vergeven.”

“Nee, nee, nee, kind,” antwoordde Vader. Dat ben ik niet. Dat is Hij… ik bedoel …Hun. Vergeef het hun.”

“Nee hoor,” sprak zijn dochtertje beslist. “Het staat er echt: Vader vergeef. V-a-d-e-r  v-e-r-g-e-e-f. Leest u het zelf maar als u het niet gelooft. “

Dat was te veel voor de man. Hij sprong op uit zijn stoel en wilde zijn dochtertje eens goed duidelijk maken dat ze maar wat onzin uitkraamde, maar haar oprechte geloof in het Woord van God schoot als een pijl rechtstreeks in zijn hart. In een flits zag hij waar hij in zijn leven de verkeerde weg was opgegaan en opeens werd hem alles duidelijk. Met tranen in zijn ogen liep hij op zijn dochtertje toe, kuste haar op het hoofd en zei zacht: “Ja, je hebt gelijk. Het staat er echt. Vader vergeef. En dat zal ik doen.”

 Deze week nieuw op de site

Er gingen drie dagen voorbij en toen was de verzoening volledig aanvaard. Er kwam een engel uit de hemel, snel als een bliksemflits, helemaal uit de allerhoogste sferen en daalde af naar onze donkere aarde om het graf te openen…
Lees er hier meer over

Ik liet mijn vingers over de plek gaan waar mijn oor door het zwaard van die volgeling van Jezus was afgehakt… Er was geeneens een litteken. Hoe kon dat nou? Wie was die man die we moesten arresteren? Lees het paasverhaal volgens Malchus, de dienstknecht van Kajafas.
Lees hier verder

Spreuk van de week
De stichters van de andere grote wereldreligies stierven vredig, omringd door hun volgelingen en in de wetenschap dat hun beweging groeide. Jezus daarentegen stierf in schande; verraden, verloochend en verlaten door iedereen, en uiteindelijk zelfs door zijn Vader. Andere wereldreligies onderwijzen ons dat verlossing kan worden verkregen door naar God op te klimmen door goede werken, morele deugdzaamheid, het observeren van rituelen en transformatie van het bewustzijn. Bij het christendom daarentegen gaat het precies andersom. God biedt verlossing door naar ons af te dalen. Dit is het grote verschil tussen het christendom en elk ander filosofisch en religieus systeem.
Tim Keller

In ons geloof treden we in iemands voetsporen. In ons geloof laten we zelf ook voetsporen achter om anderen te leiden. Dat is het principe van discipel zijn.
Max Lucado

Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd.
Jesaja 53:5-6

 

Om over na te denken
Een vrouw werd belaagd door Satan die haar lastig viel met duizend-en-een redenen waarom ze een grote flop was. Ze keek de leugenaar streng aan en zei: “Je praat met de verkeerde persoon. Ik ben slechts een zwakke, oude vrouw, maar als je iets tegen me hebt, dan verwijs ik je naar mijn advocaat. Jezus is mijn verdediger, mijn kracht en mijn Redder. Hij beheert mijn zaak en dus zul je het met Hem moeten uitvechten. Eruit nu, want ik heb andere dingen te doen dan naar jou te luisteren.”
Uit: the Biblical Illustrator

De dood is verslagen en van de troon gestoten. In Zijn eigen opstanding heeft Jezus de dood volledig overwonnen. Als de levende Heer heeft Hij de sleutels van de dood en de hel. Hij is niet alleen de Eerste Vrucht van de verrijzenis, maar ook de bemiddelaar waardoor de levendmakende kracht van God de opstanding van al Zijn kinderen bewerkstelligt. Wat is er vergelijkbaar met het leven gevende gezag van de Heiland? Waar anders is er hoop voor de geest van de mens? Zoals de ochtend na een stormachtige nacht, zoals de lente na een sombere winter, de overwinning na een zware oorlog, of de veilige haven na een angstaanjagende reis over het bruisende water, zo is de onsterfelijkheid van de rechtvaardigen die, levend in Christus, in eeuwige zegen mogen leven. Al onze aspiraties worden in Hem verwezenlijkt, en al onze hoop wordt in Hem vervuld.
J.R. Thompson

 Uit het archief van Spurgeon
Wanneer wij de gekruisigde Christus prediken, hebben wij geen reden om te stotteren, te hakkelen of ons te verontschuldigen; er is niets in het evangelie waarvoor wij ons moeten schamen.

Het is al vaak bevestigd en bewezen. Geen enkel feit in de geschiedenis is beter bewezen en onderzocht dan de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Wie durft het nog te ontkennen? Wie ook maar het geringste respect heeft voor het getuigenis van zijn medemens die Jezus na zijn dood weer levend gezien heeft, en voor hen die de opstanding tot in de kleinste details onderzocht hebben zal moeten toegeven dat Jezus stierf aan het kruis, werd begraven in het graf van Jozef van Arimathea en weer letterlijk opstond uit de dood.

Uit de schatkist van het verleden
Er is maar één hoop op verlossing. Helaas denkt niet iedereen daar hetzelfde over, en beweert de wereld dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden en er dus even zo goed vele manieren zijn voor verlossing. De realiteit is echter dat als mensen de hoop hebben op een half dozijn mogelijkheden tot verlossing, ze ook een half dozijn twijfelgevallen hebben. Zo’n mens is als de golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd.

Toen Karel V ten strijde trok tegen Frans I van Frankrijk, stuurde hij een heraut vooruit die de oorlog verklaarde. De man schreeuwde: “Wij verklaren u de oorlog in naam van de keizer van Duitsland, de koning van Castilië, de koning van Aragon…” en hij ratelde nog een hele lijst af van andere leiders om aan al die verschillende heersers de juiste eer te geven en ze zo passend te benoemen.

De vertegenwoordiger van Frans I haalde zijn schouders op en antwoordde luid: “Wij nemen de uitdaging aan in naam van Frans de Eerste, koning van Frankrijk; Frans de Eerste, koning van Frankrijk, Frans de Eerste, koning van Frankrijk…” en herhaalde uiteindelijk de naam van zijn koning even vaak als de vele namen die de ander geschreeuwd had.

Er is maar één koning die de ware verlossing brengt, En zo kunnen ook wij strijden als de duivel voor onze poort komt en ons de oorlog wil verklaren met zijn vele beschuldigingen, twijfels of andere zogenaamd gemakkelijke oplossingen voor je problemen. Je kunt hem al horen schreeuwen aan de poort van je hart: “Ik verklaar je de oorlog uit naam van deze zonde, die zonde, en die vreselijke fout van gisteren… Ik breng je verlossing als je je overgeeft…” En ga maar door.

Het antwoord is eenvoudig. Schreeuw moedig terug: “Ik neem de uitdaging aan want Christus is voor mij gestorven. Christus is voor mij gestorven en Christus is voor mij gestorven.”

Wat de wereld je ook in het gezicht slingert, blijf even standvastig als de heraut van Frans I.

“Weg met al die beschuldigingen en die lasten van mijn verleden. Christus is voor mij gestorven, Christus is voor mij gestorven.”

Dat is grappig

Geacht ministerie van Landbouw
Mijn vriend, Boer Krelis in Zwammerdam heeft van u zojuist een overschrijving gekregen van ettelijke duizenden Euro’s voor het niet fokken van varkens.

Dat lijkt mij ook wel wat. Ik zou dus volgend jaar graag hetzelfde werk willen gaan doen door geen varkens te fokken.

Wat ik graag van u zou willen weten is, wat is volgens u de beste soort boerderij om geen varkens te fokken? En wat is het beste ras om niet te fokken? Ik wil er zeker van zijn dat ik deze onderneming goed aanpak in volledige overeenstemming met het overheidsbeleid.

Zoals ik het nu zie, is het moeilijkste deel van het “Niet Varkens Fokken programma” het nauwkeurig bijhouden van hoeveel varkens ik niet heb gefokt.

Mijn vriend Krelis is erg blij met de toekomst van zijn bedrijf. Hij fokte al zo’n twintig jaar varkens, maar nu, dankzij uw bonus voor het niet fokken verdient hij meer voor het niet fokken van varkens dan voor het wel fokken. Wat een kansen voor mij, want, alhoewel ik op kleine schaal zou willen beginnen (Ik dacht een start te maken met het niet fokken van ongeveer 4000 varkens) zal mij dit heel veel geld opleveren en is het wellicht zelfs mogelijk om mijn uitkering stop te zetten. Dit is uiteindelijk dus een en al winst.

Verder zal ik ook enorm besparen op varkensvoedsel dat deze varkens die ik niet fok niet zullen eten. Is daar ook een subsidie voor aan te vragen?

Uiteindelijk wil ik het bedrijf ook uitbreiden met het Niet Fokken van Koeien programma. Maar dat is vooralsnog een toekomstdroom. Desalniettemin zou alle aanverwante informatie uwerzijds over deze mogelijkheden zeer op prijs worden gesteld.

Ik wens u een fijne dag en bedankt voor uw aandacht
Met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten

Joris Jammerman

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier