Maandag 27 maart 2023

Gebed voor de week

Lieve Heer,
Ik vraag om leiding voor deze week en ook, dat ik Uw pracht en aanwezigheid mag zien en voelen. Helpt U mij om niet van het juiste pad af te dwalen, maar mijn hand in de Uwe te leggen. Laat Uw staf mij behoeden voor fouten en laat Uw ogen over mij waken en mij beschermen tegen alle gevaar. U bent mijn God, ik behoor U toe en ik wil mijn hart vullen met Uw woord.
Amen

Het is maar net hoe je het bekijkt
Het oordeel jaagt de een doodsangst aan, terwijl het voor een ander juist een zaak van grote vreugde is. Hoe zit dat?
Denk je bijvoorbeeld eens de gemoedstoestand in van een opgejaagde boef die opeens het geblaf en gegrom van de jachthond hoort, die hem op het spoor is gekomen. Maar dat geblaf van diezelfde hond klinkt de verdwaalde kleuter als muziek in de oren, want hij weet dat hij nu bijna gered is.

In November 1833 werd Schotland opgeschrikt door een gigantische meteorietenregen. Overal werden de mensen gekweld van angst, voor wat er komen ging. Dit was vast het einde van de wereld dat nu was gekomen.

Er was ook een gelovig Schots jochie dat door al het geraas heen sliep totdat zijn moeder hem in paniek wakker maakte en gilde: “Sandy, word wakker. De dag des oordeels is gekomen.”
De dag des oordeels? Onmiddellijk sprong de jongen uit bed en riep opgetogen: “Dank U, God. Jezus komt en ik ben er klaar voor. Hoera.”
Het is maar net hoe je het bekijkt.

Toen ze de ster zagen, werden ze enorm blij.
Mattheüs 2:10

 Deze week nieuw op de site

In de binnenkamer zie je alle dingen in hun ware relatie tot God. Niets is zo weldadig voor je geestelijke groei. Maar als je op dit gebied concessies maakt en de wereld toestaat je dagelijks leven te dicteren, verlies je je greep op alle dingen die echt belangrijk zijn.
Lees er hier meer over

De tafel staat gedekt voor ons klaar en God vraagt ons om aan te schuiven, maar door ons ongeloof houden wij vast aan de verschaalde en beschimmelde korsten brood van onze eigen kracht en in plaats van de wijn van het koninkrijk drinken we het vervuilde water van de wereld
Lees verder

Spreuk van de week

Er zijn mensen die zo sterk zijn als een beer, slimmer dan de slimste mens, en rijker dan een koning, maar die zich op geestelijk gebied gedragen als een zwijn waar geen land mee te bezeilen valt.
W. Mahood (1864)

Gods liefde houdt nooit op. Echt nooit. Wij kunnen Zijn liefde niet verdienen door ons zogenaamde onwrikbare geloof en we verliezen haar niet door onze vergissingen en stommiteiten. God houdt niet minder van ons als we falen en Zijn liefde voor ons groeit niet sneller als wij een succes zijn. Gods liefde is er gewoon altijd, houdt nooit op en is altijd gestadig.
Max Lucado

Wees verenigd met andere christenen. Een muur met losse stenen is niet sterk genoeg om de vloedgolf van het kwaad tegen te houden. De stenen moeten stevig aan elkaar worden gemetseld.
Corrie ten Boom

Om over na te denken
Tenzij we God aanraken en Hem zien in de alledaagse dingen, zal Hij niet meer voor ons zijn dan een onbekende gast die ons huis maar zelden bezoekt. Het leven bestaat nu eenmaal uit heel gewone ervaringen. Nu en dan gebeurt er iets buitengewoons, maar de normale gang van zaken wordt toch maar zelden doorbroken. Het zijn telkens weer diezelfde, gewone sterren die ons nacht na nacht beschijnen. Een komeet komt maar heel zelden voorbijgevlogen. Doorgaans is het leven maar een prozaïsche aangelegenheid… Elke dag dezelfde plaatsen met dezelfde gezichten; elke avond naar bed om dan in de morgen weer op te staan om het werk weer op te pakken, vrienden weer te begroeten en als we geluk hebben zien we een nieuw bloemetje langs de kant van de weg bloeien.

Dat klinkt niet echt opwindend en daarom is het leven voor veel mensen een ware worsteling. Maar dat is de bedoeling helemaal niet. Het geheim wordt gevonden door God in alles te herkennen en in alle dingen naar Hem op zoek te gaan. Als ik God oversla en Hem niet zie of wil zien in de meest onbeduidende dingen wordt mijn wereld donker en klein en leef ik slechts een uiterst ongewijd leven. Dat wil ik niet. Ik zie God in alles en het resultaat is een leven vol blijdschap en vreugde.
John Henry Jowett

Wees sterk!
We zijn hier niet voor ‘t spel en om te dromen of te kijven,
We hebben werk te doen; het duister met al haar lasten te verdrijven
Schuw niet de strijd, hij helpt ons dicht bij God te blijven.

Wees sterk!
Zeg niet: wat is ’t toch slecht op aarde; wie treft de blaam?
Berust niet mak in al die slechtigheid, komaan!  
Sta op, en spreek je uit; wees dapper in Gods naam.

Wees sterk!
Als het onrecht en het kwaad zo snel niet vliedt
Heus, er is een Koning, een machtig Heer die alles ziet
Die aanspoort om vol te houden, want morgen klinkt Zijn goddelijk lied.

Maltby Davenport

Elk jaar, ik zou bijna willen zeggen elke dag dat ik leef, zie ik steeds duidelijker dat alle rust, alle blijdschap en alle kracht van ons christelijk leven van maar één ding afhangt en dat is dat we God op Zijn woord moeten vertrouwen. Dat wil zeggen dat wij eenvoudig geloven dat Hij meent wat Hij zegt en het zal uitvoeren. In Zijn woord openbaart Hij zijn goedheid en genade en daar hoeft niets aan veranderd of toegevoegd te worden om in het morele plaatje van de huidige maatschappij te passen. Wat Hij zegt geldt voor eeuwig en altijd.
Francis Havergal

Uit het archief van Spurgeon
Broeder, als iemand slecht over je denkt, wees dan niet boos op hem. Eerlijk is eerlijk, je bent een stuk erger dan hij denkt dat je bent. Als hij je ergens van beschuldigt is het beter om je niet zo druk te maken. Wees liever tevreden, want als hij je beter zou kennen, zou hij zijn gevoelens jegens jou vermoedelijk bijstellen en nog slechter over je denken dan hij al doet. Dan zou je nauwelijks lering kunnen trekken uit zijn oorspronkelijke klacht. Jouw portret in de ogen van een ander lijkt misschien wel lelijk, maar maak je niet zo dik. Als er nog meer donkere verf zou worden toegevoegd zou jouw portret alleen maar dichter bij de waarheid komen. Koning David had het bij het rechte eind toen hij tegen zijn vrouw Michal zei: “En ik zou me nog wel belachelijker willen gedragen en mezelf nog verder willen vernederen, om zo geprezen te worden door de slavinnen over wie jij het hebt.” Het antwoord ligt niet in jouw of mijn goedheid. Alleen God is goed, maar Hij heeft de macht om ons schoon te wassen en ons allemaal te kleden in de witte gewaden van rechtvaardigheid. (2 Samuel 6:22)

Uit de schatkist van het verleden
In de tijd van Lodewijk de 14e, ook wel bekend als de zonnekoning, gaf een beroemde predikant een moedige preek die het waard is om herinnerd te worden. De predikant sprak vanaf de kansel tot Lodewijk en zei: “Koning, als de wereld u van deze plaats zou toespreken zouden de volgende woorden zeker van toepassing zijn: ‘Gezegend bent u, machtige koning die nooit een gevecht heeft hoeven te leveren en die het hele universum laat stralen met uw grootsheid. De sterren fluisteren eerbiedig uw naam. Uw regering wordt door eenieder bewonderd, u geniet het respect van vriend en vijand, de wijsheid van uw wetten is diep en vernuftig en u bent geliefd bij de gewone man.’”

Lodewijk glom van trots, maar toen sprak de predikant zijn laatste woorden: “Laat het echter goed tot u doordringen dat de taal van de wereld niet de taal van het Evangelie is.”

Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent. Want je zal getroost worden.
Mattheüs 5:4

Schepping
De machtige Napoleon met al zijn minachting voor anderen, boog toch voor één macht die hij nog groter achtte dan zichzelf. In het hart van een atheïstisch tijdperk antwoordde hij op een vraag van een ongelovige raadsheer en zei: “Uw argumenten zijn heel mooi, weloverwogen en lijken sluitend. Maar dat zijn ze uiteindelijk niet. Want wie,” vroeg hij terwijl hij naar de avondhemel wees, “heeft dit alles gemaakt? Daar kunt u geen duidelijk antwoord op geven.”

Zelfs een mens als Napoleon begreep dat er meer tussen hemel en aarde zit dan wij mensen kunnen bevatten. De goddeloze wetenschap van onze tijd verwerpt weliswaar het Bijbelse antwoord op de vraag wie alles gemaakt heeft, maar geeft even zo snel toe dat zij geen behoorlijk en geloofwaardig antwoord op deze vraag kan geven. “De verschijnselen van materie en kracht,” zegt de beroemde Ierse natuurkundige John Tyndall, (1820-1893) “liggen binnen ons intellectueel bereik; en de wetenschap zal dit onderzoek altijd zo ver mogelijk voortzetten. Maar daar achter en daar boven, en om alles heen, ligt het echte mysterie van het universum en dit blijft een onopgelost raadsel. Sterker nog, wij mensen zijn niet in staat het ooit volledig te doorgronden.”

Waarom zouden wij dan niet gewoon geloven in God en het eerste vers uit de Bijbel het fundament maken waarop wij onze beschaving bouwen: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”?
B. Clark

Dat is grappig

De man uit de gemeente klopt voor raad aan op de deur van de ouderling.
“Wat kan ik voor je doen, vriend?” vraagt de ouderling als hij de man heeft binnengelaten en hem met een kopje koffie op de bank heeft gezet.
“Ons huwelijk,” klaagt de man met een gepijnigd gezicht. “Het gaat niet goed.”
“Hmm,” zegt de ouderling. “En wat gaat er precies niet goed?”
“We argumenteren de hele tijd over van alles en nog wat, en iedere keer wordt mijn vrouw helemaal historisch.”
“Bedoel je misschien,” vraagt de ouderling voorzichtig, “dat ze hysterisch wordt?”
“Nee, dat bedoel ik helemaal niet,” antwoordde de man. “Ze wordt historisch. Iedere keer haalt ze het verleden erbij en slingert ze mij mijn fouten van vroeger in het gezicht.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier