Maandag 29 mei 2023

Gebed van John Wesley
Heer, ik behoor mijzelf niet langer toe; ik ben Uw eigendom. Help me om te doen wat U wilt en plaats me bij wie U het goeddunkt. Laat me vol zijn, of leeg. Laat me alles hebben, of niets als dat beter is. Ik geef mij vrijelijk en volledig over aan uw wil en dienst. En nu, o wonderbaarlijke en heilige God, Schepper, Verlosser en Verzorger, bent U van mij en ben ik van U. Zo zij het, deze week en voor altijd.
Amen

Er bestaat een verhaal in Spanje over een vader en zijn zoon die van elkaar vervreemd waren geraakt. De zoon had er, net als in het verhaal van de verloren zoon een potje van gemaakt, maar de vader had ook zo zijn fouten gemaakt en de twee waren boos uit elkaar gegaan. De vader had echter al gauw spijt dat hij boos was geworden en ging op zoek naar zijn zoon. Hij zocht maandenlang tevergeefs. Uiteindelijk, in een laatste wanhopige poging om zijn zoon te vinden, plaatste de vader een enorme advertentie in de grootste krant van Spanje. De advertentie luidde: “Beste Paco, ontmoet me alsjeblieft op zaterdagmiddag voor het kantoor van deze krant. Alles is vergeven. Ik hou van je en wil je zo heel graag weer zien. Je vader.”

Die zaterdag stonden er 800 Paco’s voor het kantoor van de krant, allemaal op zoek naar vergeving en liefde van hun vaders.
Uit: Bits & Pieces

      Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven.
Efeziërs 4:32

Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?” Jezus zei tegen hem: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.”
Mattheüs 18:21

Deze week nieuw op de site
Hij heette Rusty en was net 11 jaar geworden. Zijn moeder woonde ergens in de stad, maar zonder Rusty. Ze wilde hem niet en had hem het huis uitgezet. Hij was dakloos…
Lees meer

Pelgrims zitten over het algemeen niet in snelle auto’s met een drankje en een goede airconditioning. Als je aan een pelgrim denkt zie je eerder een vermoeide reiziger op een stoffige weg die niet veel meer bezit dan de kleren op zijn lichaam, een knoestige wandelstok en een hart vol overtuiging…
Lees meer

De kille opmerkingen van ongeloof gaven haar het gevoel dat ze dwaas handelde. Ze was onvoorzichtig, verspillend en maakte zich bovendien schuldig aan de gevoelloze verwaarlozing van de armen. Geen wonder dat ze zich even geen raad wist…
Lees meer

Spreuk van de week
Liefhebben betekent ook het liefhebben van het onbeminnelijke. Vergeven betekent ook het vergeven van wat onvergeeflijk is. Geloof betekent geloven in het ongelooflijke en hoop betekent dat je blijft hopen, ook als alles hopeloos lijkt.
G.K. Chesterton

 Je kunt de duivel niet overwinnen met fysieke kracht, menselijke invloed, wetenschappelijke vaardigheid, geld, argumenten, bedreigingen of beloften. Niets van dat alles werkt. Er is een geestelijke wapenrusting nodig en wapens die effectief zijn in het domein waar hij actief is… Dat zijn dingen die alleen bij God gevonden kunnen worden.
Onbekend

 Om over na te denken
“Dit zegt de Heer: Laat in dit dal een groot aantal greppels graven.
2 Koningen 3:16

Durven wij te bidden dat God van ons leven een kanaal maakt waarlangs Zijn kracht de wereld in kan stromen?  Als dat zo is, laat dan de spade van Zijn Woord tot in de diepten van je hart doordringen, opdat al wat daar ligt, verborgen in het duister, geopenbaard kan worden in Zijn stralende licht. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, want we zijn niet altijd bereid alles wat het Woord naar de oppervlakte brengt vol enthousiasme te bekijken. We kunnen de kracht van het Woord tegenwerken, ons eraan onttrekken, onze oren sluiten voor de stem van Zijn Woord en ons vasthouden aan de dingen die de Geest zo graag uit ons leven wil bannen. Er is een betere manier. Als we ons stil en alleen bij Jezus terugtrekken en ons in vertrouwen Zijn gang laten gaan, ook als niet alles wat wij ontdekken zo schoon is, gebeurt er iets wonderlijks. Dan worden we deel van het machtige werk dat God wil opbouwen in elk overgegeven leven. God belooft ons een glorieuze toekomst, maar wij moeten er ook iets voor doen. Wij moeten Hem door Zijn Woord toestaan te graven in de donkerste hoekjes van ons leven en Hem alles wat niet volgens Zijn plan is naar de oppervlakte laten brengen waar wij ons met Zijn hulp kunnen ontdoen van alle rommel die Hij vond. Zo maakt Hij ons leeg en bereiden we ons voor op de krachtige stroom van het levende water waarmee wij de wereld om ons heen daadwerkelijk en vruchtbaar mogen bevloeien.
Earnshaw Smith

 

 

 Wellicht kunnen we niet zoveel geven aan het Koninkrijk van God als we zouden willen, maar wat we ook aan Hem geven, of het nu om onze tijd, ons geld of onze talenten gaat, God zal alles vermenigvuldigen. Ik herinner me een oudere man die net als in het verhaal over het penninkje van de weduwe maar weinig kon geven, maar wat hij gaf werd altijd blijmoedig en opofferend gegeven. Hij had een jongere vriend die hem vaak uitlachte. “De nood in de wereld is zo groot,” zei hij spottend. “Denk je nu echt dat het kleine beetje dat jij geeft ook maar enig verschil maak? Jouw gift is slechts een druppel in de emmer van nood.”

De oude man wendde zich verheugd tot zijn vriend en zei: “Ja, dat klopt. Maar een druppel is alles wat God van mij vraagt en het mooie is dat Hij zo machtig is dat Hij de hele emmer weet te vullen met die ene druppel.”
Onbekend

Uit het archief van Spurgeon
Is het niet vreemd dat we maar zo weinig gebruik maken van de enorme zegeningen die God voor ons heeft klaarstaan? Vreemder nog is het wellicht dat we zo weinig gebruik maken van de aanwezigheid van onze Herder. Terwijl Hij ‘Onze God’ is roepen wij Hem maar zelden aan. Problemen hebben we allemaal, maar hoe weinigen onder ons nemen de tijd om die problemen ook daadwerkelijk met Hem te bespreken. Wij zijn gewend om rond te rennen, alles te doen zoals het ons goed dunkt en dan willen we, wanneer we keihard tegen een muur aanlopen, nog wel eens een gebedje richting hemel opsturen. En dat terwijl Jezus ons in het Woord keer op keer vertelt dat wij onze lasten bij Hem kunnen brengen. In plaats daarvan torsen we al onze zorgen liever op onze eigen schouders mee. Luister toch naar de zachte woorden van de Geest die ons zegt: “Mijn ziel, Ik behoor jou toe. Gebruik Mijn kracht toch; kom en schuif aan bij Mijn tafel en eet en drink zonder ervoor te betalen. Alles staat voor je klaar.”

Is het dan de schuld van God als onze levens verstoken lijken van vreugde en rust?

Jezus is niet alleen de Zoon van God, de machtige Koning van het universum, maar in het bijzonder jouw vriend; een vriend die je dagelijks roept om van Hem en Zijn kracht te genieten. Wij hebben een God om naartoe te gaan; wij hoeven nooit bang te zijn of ontmoedigd op te geven, want wij hebben een God die ons kan helpen. Laten wij naar onze schat rennen en daar alles nemen wat wij nodig hebben.

God kan alles. Leer dus met Hem om te gaan. Maak gebruik van jouw God. Maak gebruik van Hem in het gebed; ga vaak naar Hem toe, want hij is jouw God. Als een sterke vijand je belaagt, zoek dan in Hem een schild, want Hij is een zon en schild voor zijn volk. Als je de weg kwijt bent in het doolhof van het leven, gebruik Hem dan als je gids, want Hij zal je de weg wijzen. Wat je ook bent of waar je ook zit, vergeet nooit dat God precies is wat je zoekt en nodig hebt.

Uit de schatkist van het verleden
De 19e -eeuwse evangelist D.L. Moody vertelde het verhaal over een passagier op een schip dat de Atlantische oceaan overstak. De man lag in zijn kooi, doodziek van de deining door de hoge golven. Opeens hoorde hij een rauwe kreet: “Man overboord!”

“Wat vreselijk voor die vent,” dacht de man, “maar ik kan niets doen. Ik ben te ziek en anderen moeten hem maar helpen. Moge God de arme sloeber helpen.”

Toen kwam de gedachte bij hem op dat hij wellicht zijn lantaarn in de patrijspoort kon opsteken. “Een beetje extra licht helpt wellicht,” dacht hij.

De drenkeling werd inderdaad gered en toen hij het verhaal de volgende dag vertelde zei hij: “Ik was reddeloos verloren in het koude water en begon te zinken. Maar opeens stak iemand een licht aan en hing het voor de patrijspoort. Dat licht scheen precies op mijn wanhopige hand die nog uit het water stak en een matroos in de reddingsboot zag het en greep me vast. Wat ben ik dankbaar voor de man die dat licht aanstak.”

Zwakte is nooit een excuus om niets voor God te doen. Wie kan zeggen hoe God ook die kleine dingen kan gebruiken om Zijn wonderen te vervullen?

Schepping
Enige tijd geleden werd een vrouwelijke mot van een zeldzame soort bij wijze van proef door wetenschappers in een kamer geplaatst. Vier mijl verderop werd een mannelijke mot van dezelfde soort losgelaten. Ondanks het lawaai en de rook van de stad, ondanks de afstand en ondanks het feit dat het vrouwtje zich in een gesloten kamer bevond, had de mannelijke mot de vrouwelijke mot gevonden en sloeg hij met zijn vleugels tegen het raam van de kamer waarin het vrouwtje was opgesloten. Ontwerp of een gril van evolutie?

De waarschijnlijkheid dat het leven is ontstaan door toeval is vergelijkbaar met de waarschijnlijkheid dat er ooit een volledig woordenboek ontstaat ten gevolge van een explosie in een drukkerij.

Dat is grappig
Na afloop van de opwekking bespraken de drie predikanten met elkaar de resultaten. De Methodistenpredikant zei opgewonden: “De opwekking heeft voor ons goed uitgepakt! We kregen er zomaar vier nieuwe leden bij.”

De Baptistenpredikant zei: “Ha, dat is niets. Wij hebben het heel wat beter gedaan. We hebben er in onze gemeente namelijk zes nieuwe leden bij gekregen.”

De predikant van de Pinkstergemeente zei smalend: “Nou, wij deden het zelfs nog beter. We zijn zomaar opeens van onze tien grootste onruststokers af!”

***

Een atheïst zei eens: “Als er een God is, laat hij zich maar eens bewijzen door me nu dood te slaan.” Er gebeurde niets. “Zie je wel, er is geen God,” sprak de man zelfingenomen.

Een ander antwoordde: “Onzin. Je hebt juist bewezen hoe barmhartig God is.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier