Maandag 28 november 2022

Een dame vroeg eens aan de evangelist Dwight L. Moody of hij wel genoeg genade had om de moeilijkheden van zijn tijd aan te kunnen.

“Wat bedoelt u, mevrouw,” antwoordde Moody. “Ik begrijp u niet goed.”

“Het is anders makkelijk genoeg,” zei de dame, een beetje verstoord. “Al die ellende op de wereld; daar wordt een mens toch moe van? Moord en doodslag lijken overal de overhand te hebben en de Christenen worden beschimpt en uitgelachen.” Ze keek Moody fel aan en zei toen: “Stel dat u zou worden opgepakt vanwege uw geloof en net als de apostel Petrus, ondersteboven gekruisigd zou worden… Heeft u daar dan de genade voor?”

Moody haalde zijn schouders op en antwoordde eenvoudig: “Nee, natuurlijk niet.”

“Natuurlijk niet?” schamperde de vrouw. “Maar u bent de grote evangelist. Als u voor zoiets vreselijks niet eens genade heeft, wat moeten wij, de eenvoudige schapen van uw kudde, dan wel doen? Zou u geen genade voor zoiets vreselijks willen hebben?”

“Nee,” antwoordde Moody beslist. “Vandaag word ik niet gekruisigd. De genade die ik vandaag nodig heb is de genade om vanuit de kerk weer veilig thuis te komen en mijn dag met liefde en geloof door te brengen. Verder heb ik niets nodig.”

 Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.
Mattheüs 6:34

Deze week de moeite waard:
De nieuwsberichten lijken met de dag alarmerender en toch is er geen enkele reden om ons zorgen te maken. God heeft alle touwtjes nog steeds stevig in handen en komt uiteindelijk als grote overwinnaar uit de bus.
Lees er hier meer over

In onze serie over gelovige wetenschappers uit het verleden vandaag Francis Bacon, door velen gezien als de grondlegger van de huidige wetenschap.
Lees er hier meer over.

Ik kon mijn hoofd al boven water houden toen ik nog een klein ventje was, maar kort geleden leerde ik pas hoe ik echt moest zwemmen. Een plaatje van geloof
Lees er hier meer over

Spreuk van de week
Sommigen mensen zijn net zo doof voor Gods genadige stem als de mensen die dicht bij een waterval wonen en het geruis van het water niet meer waarnemen. Je moet stil staan en je bewust worden van Zijn nooit aflatende, liefdevolle stem.
Alexander MacLaren

 Om over na te denken
God stuurt al Zijn kinderen hier op aarde naar Zijn school en een van Zijn beste leraren is Teleurstelling. Ja, het is waar, hij is niet de meest geliefde leraar, maar wanneer wij het Vaderhuis bereiken zullen we terugkijken en beseffen dat deze scherp gestemde, ruwe leraar een van de beste gidsen was in Gods levensschool. Ik stel me zo voor dat ik daar, in de hemelse gewesten pas goed ga begrijpen wat een machtige leraar dat was. Natuurlijk, ik zal de eerste zijn om te beamen dat de lessen die Teleurstelling ons leerde soms zwaar waren; hij gebruikte vaak de roede en leidde ons regelmatig langs doornige paden. Soms was hij er verantwoordelijk voor dat we afstand moesten doen van luxe en comfort, maar uiteindelijk maakten al die dingen ons alleen maar vrijer en konden we met meer overtuiging en kracht voortsnellen op onze hemelse weg.

Teleurstelling leidde ons soms zelfs door het dal van de doodsschaduw; maar nooit waren zijn beloften zo troostrijk als toen ze door het oog van het geloof in dat donkere dal werden uitgesproken. Nergens heeft hij ons zulke heilige lessen geleerd, als bij het kruis van Christus. Lieve oude, ruwe leraar! We zullen een monument voor u bouwen, het met slingers bekronen en erop schrijven: Gezegend zij de herinnering aan Teleurstelling!
Theodore Cuyler

Het archief van C.H. Spurgeon
Welke problemen er ook mogen komen, in ons geloof kunnen we sterk staan. Wij zijn toch zeker geen kleine kinderen die bij het minste of geringste worden neergeworpen door onze tijdelijke verdrukkingen? En, eerlijk is eerlijk, soms zijn we dat wel, maar we moeten ons niet laten opjutten door die aardse gevaren en vergeten wie onze koning eigenlijk is. Ons land en deze wereld zijn het eigendom van Immanuel. De duivel brult luid en hoopt ons ervan te kunnen overtuigen dat het land van hem is, maar hij is een leugenaar vanaf het begin en heeft zelf geen enkele hoop op een gelukzalige toekomst. Weldra zal onze Koning bezit nemen van Zijn rechtmatige koninkrijk. Onze hoop ligt in de hemel en daarom kunnen we zo kalm als de oceaan op een windstille dag, wachten op onze Herder. Uiteindelijk zullen we de ondergang zien van alles wat zich tegen God heeft gekeerd en zich weigert te onderwerpen aan de hemelse heerschappij. Het is beter om stil te staan bij die geweldige toekomst die ons staat te wachten en ons te verheugen in de God van onze redding.

 Uit de schatkist van het verleden
2000 jaar geleden stelde een Romeinse leider de hamvraag aan een man die ter dood veroordeeld zou worden. “Wat is waarheid?” Dat is een vraag die ieder mens zichzelf weleens heeft gesteld en vooral ten tijde van strijd en tegenslag ligt die vraag al snel op onze lippen. De nood om iets te begrijpen is tenslotte erg menselijk. Sterker nog, er bestaat geen betekenis zonder een absolute waarheid. Het is dan ook niet toevallig dat juist de mensen die beweren dat God niet bestaat ook de mensen zijn die zeggen dat alles betrekkelijk is en dat er geen absolute waarheid bestaat.

Toch leeft er diep van binnen bij ons de heilige overtuiging dat er toch een absolute waarheid is. Iets fluistert ons toe dat God bestaat en dat de sleutel tot alle waarheid bij Hem ligt.

En zo vroeg ook Pontius Pilatus aan Jezus om hem uit te leggen wat waarheid was. Maar daar kwam hij niet achter, want een menselijk hart dat niet bereid is om zich aan die waarheid te onderwerpen zal de waarheid ook niet kennen. Jezus praatte echter niet alleen over waarheid. Hij leefde en was de waarheid. Hij toonde Zijn mededogen door grote groepen mensen te genezen, hij voedde mensen, vergaf zonden, verrichtte wonderen en stond uiteindelijk weer op uit de dood. Talloze profetieën werden eeuwen voor Zijn geboorte over Hem uitgesproken, profetieën die tot op de letter vervuld werden. Maar ook al staat de waarheid voor je, zoals die voor Pilatus stond, je moet je eraan onderwerpen om die te begrijpen. Anders zul je je altijd blijven afvragen: “wat is waarheid?”

Dat is grappig
Helaas kreeg de voorganger een hoogoplopende ruzie met zijn kerkbestuur over verschillende beleidslijnen en procedures van de kerk. Vooral de manier waarop de gelden verkwanseld werden waren de voorganger een doorn in het oog, maar wat hij ook deed en hoe hij ook probeerde om tot een gezegende oplossing te komen, niets werkte. Na vele slapeloze nachten besloot hij in overleg met de oudsten dat het wellicht beter was om de gemeente te verlaten. Gelukkig voor hem kreeg hij direct een baan aangeboden als gevangeniskapelaan in het plaatselijke huis van bewaring. Zijn laatste preek vóór zijn afscheid ging over Johannes 14:2 en was getiteld: “Ik ga heen om u een plaats te bereiden.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier