Maandag 26 september 2022

De stal stond in brand. Er was geen redden meer aan. De vlammen

laaiden hoog op met hun vurige tongen en de verzengende hitte verschroeide alles in de buurt. Het enige wat de boer nog kon doen was, er voor te zorgen dat het vuur niet oversloeg naar de nabijgelegen boerderij. Plots bemerkte hij een vogel op die de vlammen moedig trotseerde en in de buurt bleef rondfladderen.

Toen hij beter keek, zag hij wat er aan de hand was. Onder het dak van de hooizolder was een nestje met kleine, angstige vogeltjes die net uit het ei waren gekomen. De boer had die beestjes graag gered, maar wat kon hij doen?

Opeens, voor de ogen van de verbouwereerde boer, net toen de vlammen het nestje bereikten, stortte de moedervogel zich in het vuur, vloog naar het nest, en spreidde daar haar vleugels beschermend uit over haar prille kroost. Zij gaf haar leven voor haar kinderen.

Wij hebben ook zo’n beschermer. Jezus, de Goede Herder, gaf Zijn leven voor ons en stortte zich zonder aarzeling in het vuur van de zonde om ons met Zijn vleugels te beschermen. Zijn vleugels zijn vuurvast. De vlammen van Satan en de zondige wereld kunnen ons niet bereiken want wij zijn geborgen onder de vleugelen van God. Angst voor de toekomst? Problemen die als bergen opdoemen? Zijn belofte is met ons. “Mijn kind, Ik verlaat je nooit en blijf bij je tot het einde der tijd.”

De moeite waard deze week:
Old Humphrey neemt ons mee op een tocht door het veld op zoek naar een luidruchtige kwartelkoning. Om dat beestje eens van dichtbij te bekijken moet zo moeilijk toch niet zijn…? Lees het verhaal hier.

IJsjes slecht voor de gezondheid met al die suiker en zo? Dat wel, maar ze zijn wel lekker. En ze doen nog iets. Klik hier om verder te lezen en meer te weten te komen. En verder op de site:

Een korte meditatie over Psalm 23

Spreuk van de week
Leer de gewoonte aan om tot God te spreken alsof je alleen met God bent. Spreek met genegenheid en vertrouwen zoals je tegen je dierbaarste vriend praat. Spreek over je leven, je plannen, je problemen, je vreugde en je angst. In ruil daarvoor zal God tot jou spreken. Wellicht niet met hoorbare woorden, maar met indrukken en een zekerheid die je overduidelijk zult begrijpen in je hart.
Liguori

 Om over na te denken

 Onmiddellijk daarna (Na de vermenigvuldiging van de broden) zei Jezus tegen de leerlingen dat ze alvast voor Hem uit naar de overkant moesten varen. Zelf wilde Hij eerst de mensen naar huis sturen. Daarna ging Hij helemaal alleen de berg op om te bidden. Toen het avond werd, was Hij daar alleen.
Mattheüs 24:22-23

 Na het grote wonder van het voeden van de menigte staat er geschreven dat onze Heer een berg opging om te bidden. Ofschoon we dat niet met zekerheid kunnen zeggen, mogen we ons eerbiedig afvragen of het misschien ook een tijd van verleiding was? Wat dachten al die mensen wel na zo’n groot wonder? Wilden zij Hem tot koning maken? Werd onze menselijke Heer wellicht aangevallen door de pijlen die overdag afgeschoten worden en door de dood die midden overdag aanvalt en het verderf dat op de middag vergaat?

           Het is goed mogelijk en in zo’n geval is de enige uitweg, je op te sluiten bij de Vader. Het is een menselijk euvel dat wij geneigd zijn om te bidden totdat wij het antwoord zien en succes hebben. Daarna wordt het gebed snel verwaarloosd.

Ik ben geen uitzondering. Ik blijf dicht bij God in mijn strijd, maar vergeet Hem snel in mijn verworvenheden. Ik onderhoud gemeenschap met Hem terwijl ik onderweg ben, maar scheid van Hem als ik ben aangekomen.

Terwijl ik toch heel graag de Heer wil dienen, verleiden mijn successen mij tot een pijnlijk ongeloof. Mijn enige zekerheid is dan om de berg op te gaan en de warme gemeenschap met mijn Vader op te zoeken. Tenzij ik me bij God aansluit, en alle dingen in hun ware kleur en verhouding zie, is het haast onmogelijk om niet te worden beroerd door de meest onzalige en vernietigende trots. Jezus was ook mens en kende deze verleidingen. Maar toen Hij weer van de berg afkwam en Zijn honger naar gemeenschap gestild was met het enige, ware licht was Hij in staat om zelfs grotere wonderen te doen. En zo zal het ook met mij gaan. Als ik in al mijn triomfen de nederige metgezel van de Heer blijf, zullen mijn triomfen groter en rijker worden. Grotere werken dan deze zult gij doen.
JH Jowitt

Iemand vroeg Moeder Theresa eens: “Als u tot God bidt, wat zegt u dan?” Ze antwoordde: “Ik zeg niets. Ik luister.         “O,” antwoordde de man. “En wat zegt God dan?” Moeder Theresa antwoordde en zei: “God luistert ook alleen maar, en als je dat niet begrijpt dan spijt het me, want ik kan het je onmogelijk uitleggen.”

Uit het archief van Spurgeon

Maar geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden, zal jou nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul jij winnen. Dit is wat Ik aan mijn dienaren geef. Dit is hoe Ik hen vrijspreek van schuld, zegt de Heer.
Jesaja 54:17

 Er is veel gekletter en rumoer in de smederij van de vijand. Ze maken daar wapens om Gods kinderen mee te kunnen slaan. Het geraas klinkt alarmerend, maar er is niets om ons zorgen over te maken. Die wapens zien er vervaarlijk uit als ze uit het vuur komen, maar die dienaren van het duister kunnen niets doen als de Heer der heiligen het niet toestaat; want Hij heeft de smid geschapen die het vuur opstookt en de kolen in het vuur gooit. O, wat werken die knechten van de ongerechtigheid hard en wat zijn ze druk. Het zweet parelt op hun goddeloze voorhoofden, maar hoeveel zwaarden en speren zij ook produceren, het maakt allemaal niets uit, want op het lemmet van elk wapen staat deze inscriptie: “Dit wapen zal niet slagen.”

Uit de schatkist van het verleden

Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen
2 Timotheüs 2:11-12 (Herziene Statenvertaling)

De Russische tsaar Peter de Grote (1672-1725) besloot eens verkleed als bedelaar door Moskou te trekken. Hij was benieuwd hoe hij ontvangen zou worden en dat viel hem niet mee. Waar hij maar kwam werd hij beschimpt, bespot en weggejaagd. Niemand had medelijden met hem totdat hij een andere bedelaar ontmoette die het kleine beetje dat hij bezat graag met hem deelde en hem vriendschappelijk behandelde. De volgende morgen stopte er een koninklijk rijtuig voor die bedelaar dat hem meenam naar het paleis waar hij mocht blijven. De omstanders konden hun ogen niet geloven en wensten dat ze beter hadden opgelet.

Dat is grappig
Een lerares van de zondagsschool vertelde het verhaal van Abraham en Izaäk en wilde het zo spannend mogelijk maken, zodat de kinderen de boodschap niet zouden vergeten. Ze maakte dramatische handgebaren, had alle passende gezichtsuitdrukkingen en nam de kinderen mee op een reis in het verleden. Toen ze beschreef hoe het hout op het altaar werd gestapeld en Izaäk op de brandstapel werd geplaatst terwijl het mes flikkerde in het zonlicht, werd het een klein meisje te veel; het arme schaap begon luid te huilen. “Ik wil niets meer horen” zei ze met schokkende schoudertjes. Maar het meisje naast haar sloeg haar arm troostend om haar heen en zei: “Maak je maar geen zorgen. Dit is een van Gods verhalen, en Gods verhalen hebben altijd een goed einde. Zijn verhalen lopen nooit verkeerd af.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier