Maandag 17 april 2023

Gebed voor de week

Lieve Heer, in Uw Woord lees ik dat de vrees voor de Heer het begin van alle wijsheid is. Leer mij de ware betekenis van deze woorden, zodat ik mij vol vrede en geloof durf te onderwerpen aan Uw leiding. Ik vraag U om mij de weg te wijzen door het labyrint van ideeën en opinies waar ik iedere week weer mee in aanraking kom. Wilt U mij door de lamp en het licht van Uw Woord meevoeren naar de hoogste toppen van het wonderbaarlijke rijk van Uw waarheid?
Amen

De evangelist D.L. Moody schreef eens: ”Een bepaald beroep maakt geen bijzonder mens van je. Geloof doet dat wel. Het gaat om karakter. Om het maar botweg te zeggen, je kunt een heel goede hersenchirurg zijn, maar toch verslingerd zijn aan je eigen egoïstische impulsen. Je kunt een gevierde rechter zijn, maar toch je partner bedriegen. Wellicht ben je een beroemd politicus, maar achter de schermen hangt je leven van leugens aan elkaar. Het kan allemaal en zo kun je jezelf en de wereld voor de gek houden. Maar als je Gods liefde in je leven wilt voelen en door Hem gezegend wilt worden, zul je toch uit een ander vaatje moeten tappen. Dan kun je geen van die dingen blijven doen. Als kind van God moet je het juiste doen om ware integriteit te verkrijgen. Je kunt nu eenmaal niet van twee walletjes eten. Als je niet met het kwaad wilt breken of met al die gewoonten die de naam van Christus te schande maken, doe de Heer dan een plezier en zeg dan niet dat je een van Zijn kinderen bent.”

Deze week nieuw op de site
Er is een groot verschil tussen een overwinnaar in Jezus en een overwinnaar in de wereld. Iemand die overwint in de wereld verblijdt zich over iets dat hij heeft gedaan. Hij is misschien het kanaal overgezwommen, of heeft een gouden medaille gewonnen. Wellicht heeft hij Mount Everest beklommen of is hij miljonair geworden. Maar iemand die Jezus kent, verblijdt zich over iets anders…
Lees hier verder

In een boomgaard stond eens een wilde appelboom. Maar wilde appelen zijn zuur en klein en de eigenaar van de boomgaard besloot de boom om te hakken. Er bleef niet veel meer over van de boom dan de stronk die nog boven de grond uitstak. Dat was het einde van de boom en van de wilde appelen… Een overdenking van Joni Earickson Tada.
Leer hier verder

Spreuk van de week
Gods Woord weerhoudt jou van zonde, of de zonde weerhoudt jou van Gods Woord.
Corrie Ten Boom

Totdat jouw doel overeenkomt met Gods doel, zul je nooit gelukkig of vervuld zijn.
Charles Stanley

Om over na te denken
Er zijn dingen die wij enkel kunnen leren als we alleen bij God zitten en die wij nooit kunnen vatten als er anderen bij zijn. Begrijp me niet verkeerd; ik geloof in de kerk, ik hou van de samenkomst en we kunnen veel leren als we God samen eren. En toch zijn er dingen die wij nooit zullen leren in de aanwezigheid van anderen. Er zijn lessen die de Heer ons persoonlijk wil leren en die wij alleen kunnen begrijpen in stille gemeenschap met Hem.

Een groot deel van onze moeilijkheden op geloofsgebied komt voort uit ons onvermogen om alleen te zijn met God, met niets dat ons van Hem afleidt. In de stilte en de rust van de groene, grazige weide bij de kalme wateren van Zijn Woord worden we opgeladen met Gods Geest. Als we dan weer aan het werk gaan, heeft onze activiteit werkelijk iets om het lijf omdat ons handelen en denken bekleed is met Zijn Geest. Jezus zelf geeft ons het voorbeeld. Keer op keer zocht Hij de stilte bij Zijn Vader op voordat Hij aan het werk ging. Terwijl Hij Zijn ogen op de Vader richtte, wachtte Hij tot de kracht van God vanaf de troon Zijn eigen ziel binnenstroomde. Hij was als een perfect gestemde viool; een volledig opgeladen batterij. Hij was klaar voor het werk en kon zo het werk van God vervullen.

“Heer, het lijkt erop dat ik vandaag veel tijd zal doorbrengen in het gezelschap van mensen. Juist daarom kom ik in stilte en rust bij U om te wachten totdat U mij vult. Amen.”
Uit: Faith Beyond Reason

De man die zich niet vasthoudt aan het ons gegeven Woord en de daarin uitgelegde principes en waarheden van het leven zal zijn als een rietstengel die met de wind heen en weer zwaait. De man zonder het Woord heeft geen vaste grond en zal daarom een gemakkelijke prooi worden van elke voorbijgaande religieuze gril, fantasie en dwaalleer. Deze wereld zit vol met dwaze avonturiers op het gebied van filosofie en religie, mensen die geen acht slaan op het Woord en die zich er niet druk om maken of dat Woord wel behoorlijk wordt begrepen. Dit zijn misleidende geesten. Zo wordt een mens in wiens hart het Woord geen wortel heeft geschoten eenvoudig een slachtoffer van een van de valse profeten die er rondlopen.

Dat zou niet zo mogen zijn. We zouden onze geest moeten dwingen om uitgebreid stil te staan bij de grote waarheden van God in Zijn Woord, en die uitvoerig en vanuit elke mogelijke hoek bekijken om zo een glimp te ontvangen van hun diepe betekenis en majesteit. Dan groeit in ons hart de onwrikbare overtuiging dat we stevig gegrond staan op de Rots van God en dan zien we onze weg helder en klaar.
Uit: The Lost Art of Christian Meditation

 

 Uit het archief van Spurgeon
Vriend, als je nog steeds in de grot van twijfel en zonde verblijft, smeek God dan om je te bevrijden. Je kunt Hem geen beter gebed voorleggen dan het gebed van David toen hij in de grot zat en zei: “Breng mijn ziel uit de gevangenis, opdat ik uw naam prijs” (Ps. 142:7). David kon zichzelf niet bevrijden uit zijn situatie. Je kunt de tralies van je gevangenis wel vastpakken en proberen ze om te buigen en te breken, maar dat lukt niet; ze zijn onwrikbaar. Je kunt er urenlang over nadenken en allerlei plannetjes bedenken voor je bevrijding, maar het helpt niets. Je komt niet door die tralies heen. Maar er is een hand die de tralies van ijzer wel kapot kan slaan. Er bestaat een hand die je kooi kan openen en je kan bevrijden! Je hoeft geen gevangene te zijn van angst, twijfel of wat dan ook. Je hoeft niet opgesloten te blijven want er is er Een die bij je staat: Jezus Christus, de Verlosser. Vertrouw alleen op Hem en bid gelovig hetzelfde gebed van David. Hij werd ook verlost en deed daarna nog grote dingen voor het koninkrijk.

Jezus bidt voor ons en zegt: “Vader, laat hen door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid.” De waarheid maakt ons schoon en klaar om God te dienen op wat voor manier dan ook. Wij behoren God toe en niemand anders. Als wij van de wereld zouden zijn, zouden wij eerzuchtig zijn en onszelf vooropstellen; wij horen niet bij Satan, want dan zouden wij begerig en hebzuchtig zijn; wij zijn ook niet van onszelf, want dan zou de vlag van het egoïsme boven ons hoofd wapperen. Wij zijn gekocht voor een prijs, en daarom zijn wij van Hem, door wie de prijs is betaald.

Uit de schatkist van het verleden
Het verhaal gaat dat in het begin van de negentiende eeuw een gezin eens probeerde om hun huisdokter ervan te overtuigen dat God niet alleen bestond maar ook van hem persoonlijk hield. “Onzin,” zo reageerde de dokter. “Ik zie geen enkele reden om naar dat zogenaamde kruis van Christus te moeten komen om gered te worden.” Daarop gaf de vader de man een beroemd boek over de redelijkheid van het evangelie. Het boek bevredigde de rede van de dokter, maar kon toch zijn wil niet bewegen.

Op een dag werd hij aan het bed geroepen van het dochtertje in het gezin. Het kind was ernstig ziek en lag op sterven. Toen de dokter binnenkwam fluisterde ze hem toe dat ze iets heel moois te vertellen had. Iets dat ze gezien had, maar dat ze hem eigenlijk niet durfde te zeggen omdat de dokter altijd boos werd als ze hem aan God herinnerde. “Maar,” zo voegde ze eraan toe: “Morgenochtend, als ik ietsje sterker ben, zal ik het u vertellen.” Dat vond de dokter goed en hij beloofde dat hij aandachtig naar haar zou luisteren. Maar toen hij de volgende morgen terugkwam was het te laat. Het meisje was die nacht gestorven.

“Ze wilde me iets heel moois vertellen,” sprak de dokter tot de vader. “Iets over God. Wat denkt u dat het was?”

De vader schudde het hoofd en zei: “Later, in de hemel kunt u het haar zelf vragen…”

Het verharde hart van de dokter brak en het hele voorval leidde tot zijn bekering. En zo werd hij een toegewijd christen die met nieuwe moed en een nieuwe overtuiging de Heer ging dienen in zijn beroep als arts.

God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen.
1 Corinthiërs 1:27

 Over de schepping
Er zijn in deze rusteloze tijd maar weinig mensen die even met hun geraas ophouden om van het handwerk van God te genieten. Een arme kunstenaar zei eens tegen eens een rijke, vrekkige man die een van zijn schilderijen wilde kopen: “Als de zon opkomt ziet u zoiets als een gouden muntstuk dat uit de zee opstijgt. Ik zie iets anders. Ik zie een ontelbare hoeveelheid engelen die mij toefluisteren dat God leeft. Weet u, de schepping spreekt tot ons.”

En de man had gelijk. Bloemen, bomen, wolken, alles spreekt tot ons en geeft ons een boodschap van God. Het is geen gesproken boodschap in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, maar in de taal van schoonheid. Zo hebben ook de sterren een stem en verkondigen ze de glorie van God. De kleinste dingen worden groot als we Gods macht erin geopenbaard zien. De Engelse natuurkundige Oliver Lodge (1851-1940) schreef: “Als we een dauwdruppel vele duizenden keren zouden kunnen vergroten zouden we een ongekend schouwspel waarnemen. Dan zouden die moleculen van waterstof op voetballen lijken die allemaal zijn opgebouwd uit een stellair systeem dat een bijna exacte reproductie is van ons machtige zonnestelsel. Wie heeft zoiets groots bedacht en in elkaar gezet?

 Dat is grappig
Hoe vaak missen we niet de zegen van God in ons leven omdat wij onze blik gericht houden op de verkeerde dingen.

Er was eens een man die een prachtig klein buitenhuisje had gebouwd ergens middenin de bossen, gelegen aan een stil meer. Maar de man was zo druk met zijn werk en omringd door zoveel zorgen dat hij besloot het te verkopen. Dus ging hij naar een makelaar, die het wel voor hem in de verkoop wilde zetten. Een week later kreeg hij de advertentie van het kantoor onder ogen voor zijn goedkeuring. Hij las het aandachtig door, zuchtte toen diep en zei: “Ik denk dat ik maar van de verkoop afzie.”

“Hoe bedoelt u dat?” vroeg de man van de makelaardij. “Is de advertentie niet goed?”

“De advertentie is heel goed,” antwoordde de man. “Zo goed zelfs dat ik me opeens realiseer dat ik altijd al zo’n huisje heb willen bezitten. Mijn hele leven ben ik op zoek geweest naar iets dat ik allang had.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier