Maandag 11 april 2022

“Heeft Jezus de dood werkelijk overwonnen?” vroeg iemand aan Augustinus. “Zou Jezus echt zoveel kracht hebben?”

Augustinus antwoordde de man met een grote grijns: “Stel je voor wat er gebeurd zou zijn als Jezus niet had geroepen: ‘Lazarus, kom naar buiten.’ maar eenvoudigweg had bevolen: ‘Kom naar buiten.’”

De man keek Augustinus niet-begrijpend aan: “Eh … wat bedoelt u?”

“Dan,” antwoordde Augustinus, “zou iedereen die daar begraven lag, zijn opgestaan. Dat is de kracht van Jezus en de kracht van de opstanding.”

Nadat Hij dit had gezegd, riep Hij luid: “Lazarus, kom naar buiten!” En de dode kwam naar buiten. Zijn armen en benen waren nog omwikkeld met grafdoeken en er zat een doek om zijn gezicht. Jezus zei tegen hen: “Maak de doeken los en laat Lazarus naar huis gaan.”
Johannes 11:43

Deze week nieuw op de site:

De dagen voor Pasen
Wetenschap en geloof gaan hand in hand
Een God die leeft
De Actief van april

 Spreuk van de week
Dat de Pottenbakker sterft voor Zijn klei… Dat is pas een wonder.
Lynn Landrum

Gebed
De weg is lang, vader, en soms zo vermoeiend. Wilt U ons helpen om elke dag weer met frisse moed te beginnen? Fluister een lied tot ons hart om onze pas mee te verblijden als we onze lasten weer opnemen. Mogen we nooit te zwaar belast zijn met persoonlijke zorgen waardoor we het balsem van medeleven niet met ons meedragen om vriend en vijand mee te verkwikken. En bovenal, geef ons de gave van een heldere blik, zodat wij de twijfels en angsten van het moment kunnen doorboren met ons geloof en zo altijd met onwankelbaar vertrouwen kunnen rusten in het feit dat U naast ons staat en van ons houdt.
George Eliott

 Het archief van C.H. Spurgeon
Beste medereiziger, heb moed. Christus heeft de weg gezegend.

Ik ben er van overtuigd dat de meeste welgestelde mensen er geen idee van hebben hoe het is om arm te zijn en hoeveel moeite het sommige mensen kost om hun hoofd boven water te houden. Een prijsstijging voor het brood of een nieuwe wet waardoor de belasting verhoogd wordt… het zegt hen niets. Ze voelen het niet en begrijpen niet waarom er mensen zijn die zich om zulke zaken druk maken. Het kan immers niet anders. En als er mensen aan de macht komen die in weelde geboren zijn, snappen die niets van de eenvoudige mens. Een rechtvaardig leiden is er voor hen niet bij want die kunst bezitten ze eenvoudigweg niet.

Maar onze Heer werd niet met een zilveren lepel in de mond geboren. Hij was een van ons. Hij kent ons en begrijpt iedere snik en elke frustratie. Jezus werd door het kwaad verleid. Hij werd moe, had honger en werd soms haast overweldigd door het werk dat voor Hem lag. En zo werd Hij onze hogepriester.

Mijn dierbare vrienden, denk hier over na. Er is geen plaats in ons leven waar Jezus zelf niet heeft gestaan. Hij heeft de weg vrijgemaakt, stapte moedig het graf binnen en doorbrak de ketenen van de dood, onze laatste vijand. Iedere last en elk kruis dat wij te dragen krijgen heeft ook op de schouders van Emmanuel gelegen. God met ons.

Uit de schatkist van het verleden
Voor de Graaf van Bedford, de Engelse John Lancaster, werd een marmeren standbeeld opgezet in Rouen in Frankrijk. Hij leefde in de veertiende eeuw in de tijd van de legendarische Jeanne d’Arc, het jonge boerenmeisje dat zei dat ze door God was geleid om Frankrijk te redden van de verwoestingen van de Honderdjarige Oorlog met Engeland. De toenmalige vorst in Frankrijk, Karel VII die Jeanne d’Arc volledig in de steek had gelaten om zo zijn eigen situatie te versterken had er geen moeite mee dat er een standbeeld stond van de Engelse vijand. Dat stoorde een raadsheer van Karel, die zei dat dit marmeren standbeeld weggehaald moest worden. Karel antwoordde in de trant van: “Liever geen aandacht aan schenken. Maak de doden niet wakker. Laat die man met rust. Stel je voor dat hij nog leefde? Wij zouden allemaal sidderen voor zijn kracht.”

Dit is ook de houding van de wereld met betrekking tot Jezus. Ongelovigen, wereldse lieden en zondaars vergeten liever dat Christus is opgestaan. Het is beter om vol te houden dat Hij nog dood is, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de gevolgen van een opgestane Heiland. De gedachte doet hen sidderen op de dag van de afrekening.

 Maar: Christus ís uit de dood opgestaan! Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed. Vroeger is door een mens (Adam) de dood in de wereld gekomen. Nu is ook door een Mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen. Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden.
1 Corinthiërs 15: 20-22

 Hij zal komen op de wolken. Iedereen zal Hem zien, ook de mensen die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over Hem huilen en treuren. Ja, amen, zo is het!
Openbaring 1:7

Een getuigenis: Werner Von Braun

Wellicht klinkt de naam Werner Von Braun je bekend in de oren. Dat was een Duitser die in de oorlog voor Hitler werkte. Een Nazi dus en daar willen we maar liever niets over weten. Minder bekend is echter dat Von Braun een overtuigd Christen werd en een prachtige getuigenis heeft.

Lees verder

Dat is grappig
Die zondag sprak dominee Willemse over het belang van vergeving. Halverwege de dienst vroeg hij zijn gemeente: “Wie van jullie heeft zijn vijanden vergeven?” Ongeveer de helft van de mensen stak de hand op. Dat was niet genoeg, vond de dominee en hij drong er dus op aan dat ook de andere helft van zijn gemeente hun vijanden zou vergeven. “Makkelijk is het niet,” ging hij verder, maar als wij God om hulp vragen ontvangen we de kracht om dat te doen.” Toen vroeg hij weer: “Wie van jullie wil God dan tenminste vragen om hem echt te helpen bij het vergeven van zijn vijand?” Nu stak bijna iedereen zijn hand op. Bijna iedereen, want een oud vrouwtje vooraan in de kerk hield haar hand omlaag.

“Mevrouw Bastenaken?” vroeg de dominee, “Wilt u de Heer niet om hulp vragen bij het vergeven van uw vijanden?”

Het vrouwtje keek de dominee aan met een lieve glimlach en sprak toen heel beslist: “Als ik een vijand had zou ik het de Heer zeker vragen. Maar ik heb helemaal geen vijanden.”

Dat vond de dominee heel bijzonder. “Geen vijanden? Maar u bent 93 jaar. Wat geweldig. U bent werkelijk een licht in het duister.” De dominee wenkte haar met een handgebaar en vervolgde: “Komt u alstublieft naar voren zodat we allemaal iets van u kunnen leren; 93 jaar en geen vijanden… dat is echt heel bijzonder.”

Het oude vrouwtje stond op en terwijl ze de gemeente aankeek zei ze met een voldane glimlach: “Ik had wel een vijand, maar die schurk is vorige week overleden.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier