Vragen over de hemel

De Hemel? Daar schrijven we graag over. Maar wat is de Hemel precies? Wat gebeurt er met ons na dit leven? Zijn onze geliefden werkelijk in een betere plaats en gaan we daar allemaal naar toe?

Jezus zelf sprak over de Hemel. Hij geloofde er in en dat is heel wat waard. Jezus is tenslotte niet de eerste de beste. Voor een Christen is de Hemel een bron van hoop en vertrouwen. Het geeft ons de overtuiging dat het huidige leven volledig geleefd mag worden omdat er een zin en een reden voor ons bestaan is.

Vraag:
Ik dacht dat de Hemel een plaats is waar we als geesten rondvliegen en waar we voortdurend zingen en mogelijk op een harp spelen. Het is daar een grote wolk en een zweverige bedoening. Klopt dat?

Antwoord: De Bijbel geeft daar een duidelijk antwoord op. In Openbaring 21 staat beschreven dat de uiteindelijke bestemming voor ons mensen een vernieuwde aarde is waarop de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, zal neerdalen. Het gaat hier klaarblijkelijk niet over wolken en schimmige geestverschijningen, maar over een fysieke plaats. Nieuw Jeruzalem zoals Johannes het beschrijft in de Bijbel is een fysieke plaats waar Gods kinderen bij God wonen.
Er zijn nogal wat boeken verschenen over de Hemel, maar uiteindelijk is de enige, ware bron voor wat we nu over de Hemel te weten kunnen komen het Woord van God zelf. Er staan meer dan 600 passages in de Bijbel die rechtstreeks over de Hemel gaan. Dat is nogal wat. Het is goed om die passages er op na te slaan, want veel van wat we over de hemel denken te weten is ons toegestopt door de moderne media en ofschoon daar zeker heel veel goeds tussen zit, is die bron niet betrouwbaar te noemen.

Vraag: Ik weet niet of ik wel naar de Hemel zou willen. Al die leuke dingen, zoals lekker doorzakken in het café, die doen ze daar niet. Volgens mij is de Hemel een plaats waar je heel serieus moet zijn en braaf en daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in.

Antwoord: Dat is het idee dat veel mensen over de Hemel hebben. Zo is er het verhaal van een koppige boer die tegen de dominee zei: “De Hemel? Het zal best, maar de beste plaats om je oude vrienden weer tegen te komen is de hel!”
Ik moet toegeven dat ik niet denk dat je in de hemel urenlang in een rokerig en verveloos cafeetje komt te zitten om je daar vol te laten lopen met bier. Maar is dat dan het echte geluk? Heb je er weleens over nagedacht dat het mogelijk is dat er misschien wel andere dingen zijn dan je nu kent, dingen die veel en veel beter zijn en die onbeschrijflijke vreugde en geluk met zich meebrengen?
Ik hoorde laatst over iemand die niets liever deed dan kattebrood eten. “Ik voel me echt gelukkig als ik dit eet,” aldus deze vrouw. Toen iemand opperde dat dit misschien toch niet de weg naar het ware geluk was werd deze persoon bijna agressief en zei ze: “Verwar me niet met de feiten. Ik wil niet anders.”
De mens heeft helaas een zondige natuur en zoekt niet automatisch naar de dingen die zuiver en schoon en hemels zijn. Daar moeten we bij geholpen worden.
Daarom is het nodig om Gods plan te begrijpen. Alleen dan zijn we bereid om onze opstandige natuur op te geven en ons open te stellen voor de hemelse schoonheid van God.

Vraag: De hemel? Wat is het plan eigenlijk en wat was de bedoeling toen God de aarde schiep?

Antwoord: Maarten Luther had daar wat over te zeggen: “Het grote doel van het leven is dat wij leren om God te verheerlijken en Hem lief te hebben. De vrucht daarvan is het geluk dat volgens de Bijbel onze stoutste verwachtingen overtreft.”
Volgens veel gelovigen is de Hemel het kennen van God. De uiteindelijke hel is dan ook de afwezigheid van God. Over Gods doel en plan voor de mens staan heel wat passages in de Bijbel. Bijvoorbeeld:

Jesaja 60:21
Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

1Korinthe 6:20
U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

1Korinthe 10:31
Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Het lijkt er dus op dat het Gods bedoeling is dat de mens leert om te leven in een diepe, persoonlijke relatie tot Hem, die uiteindelijk volledig tot vervulling komt in het eeuwige, hemelse leven.

Vraag: In het boek Openbaring wordt gesproken over een ‘nieuwe aarde’ en een ‘nieuwe hemel.’ Wat wordt daar mee bedoeld?

Antwoord: In het Grieks worden er twee verschillende woorden gebruikt voor het woord ‘nieuw’. Neos, is iets nieuws in relatie tot tijd, en kainos, iets nieuws in relatie tot een verandering of verbetering.
Als het woord neos wordt gebruikt betekent dat, dat er iets gemaakt wordt dat er voorheen niet was. Als kainos gebruikt wordt wil dat zeggen dat iets dat er al was, verbeterd, vernieuwd of veranderd wordt.

In Openbaring 21, waar geschreven wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt het woord kainos gebruikt. Het wil dus zeggen dat God van plan is de aarde en de hemel te vernieuwen en te veranderen. Er staat beschreven dat het oppervlakte van deze oude aarde zal worden verwoest door vuur alvorens de vernieuwde aarde gevormd zal worden.

Vraag: Wordt alles weer precies zoals in de Hof van Eden?

Antwoord: Wat eens begon in de Hof van Eden wordt weer hersteld. Als we de Bijbel er op na lezen lijkt het er op dat sommige dingen net zoals in de Hof van Eden zullen zijn, maar andere dingen niet. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat wij de vreugde en het geluk die God voor ons in petto heeft momenteel niet kunnen bevatten of beschrijven, dus een echt antwoord is maar moeilijk te geven.
Toch kunnen we nu al iets ervaren van de hemel in de oprechte liefde die we soms ervaren en in de gevoelens van geluk die ons regelmatig ten deel vallen op deze aarde.
In ieder geval kunnen we vertrouwen op Gods trouw om alles wat Hij beloofd heeft ook werkelijk te vervullen. Dat deed Hij al in het verleden en dat kunnen we zien in zowel de geschiedenis, de reeds vervulde profetie‘n en zeker ook in onze persoonlijke ervaring. God zal dat dus ook zeker in de toekomst gaan doen overeenkomstig Zijn beloften.

Vraag: Ik dacht altijd dat de hemel totaal anders zou zijn dat dit leven op aarde. Iedereen heeft wel gehoord van eeuwigdurende harpconcerten op sneeuwwitte wolken, maar hoe het er echt is weet natuurlijk niemand. Of zegt de Bijbel er meer over?

Antwoord: Als het hemelse leven volledig anders zou zijn dan ons aardse leven en dus in veel opzichten onherkenbaar, is het nog maar de vraag of we ons er wel thuis zouden voelen. In veel opzichten is het hemelse leven een voortzetting van dit aardse leven. Alleen is alles talloze malen beter.

Vraag: Wat is er nog steeds in de Hemel?

Antwoord: In de Hemel hebben wij een lichaam.
Er zijn emoties en dus vriendschappen en relaties.
Er zijn bomen, planten en zelfs dieren. De natuur is er overweldigend schoon.

En altijd maar tokkelen op een harp? Natuurlijk niet. Er is wel een hoop werk te doen. Als de Hemel een verbetering is of een voortzetting van de Hof van Eden is er geen reden om aan te nemen dat God ons opeens niets meer zou laten doen:

Genesis 2:15
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

Als mens zullen we doorleren. En dat houdt niet opeens op in het volgende leven:

1Korinthe 13:12
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Openbaring 14:2,3
Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied.

De wetenschap heeft inmiddels doeltreffend aangetoond dat een mens die niets te doen heeft al heel snel zijn plezier in het leven verliest. Dus het idee dat er niets te doen zou zijn in de Hemel is absoluut verkeerd.

Vraag: En wat is er dan niet in de Hemel?

Antwoord: Het klopt dat er een aantal dingen afwezig zullen zijn. Gelukkig zijn dat allemaal zaken die we kunnen missen als kiespijn. In de hemel is er geen toegang voor het kwaad. De vloek met haar gevolgen zoals ziekte, zonde, lijden en pijn is verbroken. Het sterven is voorbij. De dood is overwonnen.
Er is geen oorlog en geen hongersnood.
Een huwelijk zoals op de aarde is er niet.
Er zijn geen tempels of kerken.

Jezus gaf met betrekking tot de toekomst nog prachtige beloften:

Johannes 6:39
Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.

Niets dat goed is zal verloren gaan, maar zal in het volgende leven verbeterd of vernieuwd worden. Al het goede behoort Jezus toe en het uiteindelijke plan van God is dat wij er samen met Jezus deel aan mogen hebben.

Romeinen 8:19-22
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

Jezus maakte de deur voor ons open.
Vraag Hem om in je leven te komen en ontvang het eeuwige leven.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier