Platland

Ik weet dat God bestaat, want ik heb vanmorgen nog met Hem gesproken

-Auteur onbekend

Op een atheïstische website staat de volgende definitie van atheïsme: “Voor alle duidelijkheid: atheïsme is geen ongeloof in god of een ontkenning van god; het is een gebrek aan geloof in goden. Het is de volledige verwerping van het idee van een god. Atheïsme is geen geloof, noch een religie. Als atheïsme een religie is, dan is het niet verzamelen van postzegels een hobby.”

Ieder mens is vrij om te denken wat hij wil en daar hoort het atheïsme dus ook bij. Voor een ongelovig mens is het onbegrijpelijk dat er in deze technologische en wetenschappelijke maatschappij nog plaats is voor het idee van een God die als een baby op aarde kwam in een stalletje, dat God dichtbij is maar tegelijkertijd niet gezien kan worden en het goed met de mensheid voor heeft.

Atheïsme is natuurlijk niets nieuws. Opstandigheid tegen het idee dat er een God boven de mens staat is al zo oud als de mensheid zelf en het wordt telkens weer in een fris jasje gestoken met nieuwe argumenten om de absurditeit van het geloof aan te tonen. Maar ondanks alles marcheert het geloof in Jezus Christus als lam van God en Redder van deze wereld nog steeds onverminderd voort als brenger van goed nieuws aan arme mensen waarbij de gevangenen zullen worden vrijgelaten, de blinden weer zullen zien en de onderdrukten zullen worden bevrijd (Naar Lukas 4:18).

In de l9e eeuw, toen Charles Darwin met zijn evolutieleer op de proppen kwam, schreef een eenvoudige onderwijzer, Edwin Abbott, een verhaal met een diepe betekenis met betrekking tot het accepteren van waarheden die wij niet direct kunnen zien of begrijpen. Hij noemde zijn verhaal Platland: een romance van vele afmetingen en probeert ons de mogelijkheid uit te leggen van meerdere dimensies.

Platland volgt de avonturen van A. Square (Een Vierkant in het Nederlands) die op zekere dag bezoekjes krijgt van andere wiskundige vormen zoals bijvoorbeeld een bol.

Het boek geeft een verfrissende kijk op onze menselijke beperkingen om God te begrijpen.

Stel je bijvoorbeeld eens een groep mensen voor die op een papier in een tweedimensionale wereld leven. Deze mensen kennen lengte en breedte, maar hoogte is hen onbekend, want voor hoogte heb je een derde dimensie nodig. In zo’n wereld kun je dus naar rechts of naar links gaan, maar nooit omhoog. Hoogte bestaat niet.

Maar wat gebeurt er nu als je (zoals in het boek Flatland) bezoek krijgt van een bol? Misschien dat je met een vinger op het papier drukt, maar de bolling van je vinger kan alleen worden weergegeven als een tweedimensionale cirkel. Voor A. Square is een vinger niets anders dan een ronde lijn en als je A. Square probeert uit te leggen dat die vinger helemaal geen cirkel is maar een uiterst gecompliceerde schepping, lacht hij je vierkant uit. Onzin. Dat bestaat niet. En wat als je met je gezicht dicht naar het papier helt, zodat je neus het papier bijna raakt? Het maakt niet uit. A. Square heeft er geen idee van dat je er bent. Pas als je je neus op het papier drukt ziet A. Square weer een nieuwe cirkel en zegt hij tevreden tegen zichzelf dat alles precies zo is als het moet zijn. Hij begrijpt zijn wereld en iets anders bestaat niet.

Pas als A. Square in staat is een stap verder te denken kan hij een nieuwe realiteit ervaren. Zo is het ook met ons mensen. Jezus zei dat een mens opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Er moet als het ware een nieuwe dimensie voor ons worden geopend zodat wij een nieuwe wereld kunnen binnenstappen. Voor een niet wedergeboren mens is het niet mogelijk om het Koninkrijk van God te ervaren. De Bijbel gaat zelfs zo ver door te stellen: “het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God.” (1 Corinthiërs 1:18)

Het ongeloof, en vooral ook de opstandigheid tegen God, zit in het menselijk hart besloten, maar er is een andere dimensie. Jezus zegt dat Hij de poort is die naar het leven leidt. Dat is toch zeker de moeite van het proberen wel waard?

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier