Onderzoek alle dingen

Door Dr.Roy Spencer

Dr.Roy Spencer is een van de leidinggevende wetenschappers aan het Marshall Space Flight Centre in Amerika en vertelt hier waarom  hij gelooft in Jezus, de Zoon van God.

Om je eerlijk de waarheid te zeggen werd ik altijd behoorlijk geïrriteerd door die Christenen en het Christelijke geloof. Niet dat ik er veel van af wist, maar ik wist zeker dat er niets van dat geloof klopte en dat ik er maar beter ver vandaan kon blijven. In de buurt waar ik woonde waren nogal wat actieve Christenen en die gingen nota bene deur aan deur om mensen uit te nodigen naar hun kerk. Konden die hun tijd niet beter gebruiken? Ik moest er helemaal niets van hebben. Het was duidelijk dat deze kortzichtige mensen geloofden dat ze deel uitmaakten van de enige juiste religie.

De enige juiste religie? Hoe kon dat? Ik begreep het niet. Als het Christelijke geloof dan zo goed was en het enige ware geloof, waarom was dan niet iedereen Christen? Hoe kon je nou je hele leven aan een religie wijden zonder een gedegen onderzoek naar alle andere geloven?

Ik had ook grote problemen met de oorsprong van het Christelijke geloof. Het eerste boek in de Bijbel, Genesis, daar kon je niets mee? Dat boek stond vol met sprookjes en fabeltjes over het ontstaan van de aarde en de mensheid.

Wat mij betreft was het geloof van een Christen niet meer dan een snackbar religie. Je pakt wat je wilt en wat je niet lekker vindt laat je staan. De Christenen die ik kende pasten precies in dat patroon, maar beweerden allemaal dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God was. Hoe kon een weldenkend mens dat boek, de Bijbel, zien als het geïnspireerde woord van God, als er door zoveel verschillende mensen steeds weer een andere uitleg aan werd gegeven?

Die lui waren wat mij betreft dan ook niet meer dan een stelletje stoffige en onbuigzame lieden, terwijl wij, de wetenschappers, de wereld eerlijk en oprecht benaderden. Wij stonden open voor het ontrafelen van de echte geheimen van het universum. Althans, zo dacht ik.

Tot op de dag dat ik met een schok ontdekte dat er nogal wat eerlijke en oprechte wetenschappers waren die ook geloofden dat de wereld geschapen en ontworpen was door God en dat het wat hun betrof niets te maken had met een toevallige samenloop van evolutionaire omstandigheden.

Wetenschappers met een goed verstand geloofden dat?  Dat waren hoog opgeleide mensen met een goed stel hersenen. Hoe kon het zijn dat die mensen in zoiets schimmigs konden geloven?

En wat me nog meer verontrustte was dat ze hun ideeën ook nog eens konden onderbouwen met duidelijke en logische wetenschappelijke verhandelingen en hun standpunten niet verdedigden vanuit een religieuze overtuiging. Wat ze zeiden klonk eigenlijk heel geloofwaardig en waar.

Daar moest ik meer van weten en zo begon ik met een eerlijk onderzoek en las ik alles wat ik op dit gebied kon vinden. Na een aantal maanden kwam ik tot een voor mij schokkende conclusie: het idee van de schepping, zoals het beschreven staat in dat eerste Bijbelboek, is wetenschappelijk heel wat beter te aanvaarden dan het idee van toevallige evolutie, zonder doel en zonder reden.

Opeens kwam ik oog in oog te staan met de ongekende mogelijkheid dat het boek Genesis misschien wel echt waar was. Misschien had ik het eerder niet bij het rechte eind gehad. Die gedachte bracht me ertoe om ook de Bijbel zelf eens te gaan onderzoeken en voor het eerst sloeg ik de Bijbel open om er in te lezen. In die tijd hoorde ik dat ook een heel intelligente vriend van me in de Bijbel geloofde. Dat spoorde me aan om met nog meer interesse te lezen in de woorden die Jezus zelf sprak.

Hij nodigde me uit om eens met hem mee te gaan naar zijn kerk, en uiteindelijk besloot ik om daar op in te gaan.

Ik bleef wat sceptisch en gereserveerd, maar was verrast door de sfeer. De mensen waren vriendelijk en oprecht en het leek in niets op het plaatje van de gelovige mens dat ik mezelf zo lang had voorgehouden. Deze mensen hadden diepgang.

Maar wat te denken van de andere religies?

Ik besloot ook de andere religies aan een gedegen onderzoek te onderwerpen en kwam tot de conclusie dat de meesten van hen volledig achter de evolutieleer staan, en daar was ik nu net aan gaan twijfelen. Eigenlijk kon ik alleen in de Bijbel een duidelijke beschrijving van het ontstaan van alles vinden.

Ook geschiedkundig bleek de Bijbel op eenzame hoogte te staan. De geschiedkundige beschrijvingen kloppen tot in de kleinste details en de profetische voorspellingen over bepaalde volken en gebeurtenissen zijn allemaal uitgekomen, behalve dan de voorspellingen over dingen die nog moeten gebeuren.

Er wordt vaak aangenomen dat de Bijbel geen juist beeld kan geven van wat er oorspronkelijk gezegd was door Jezus en de profeten, omdat het boek zoveel vertalingen heeft ondergaan, maar de originele grondtekst is ons volledig bekend en het blijkt dat vele Schriftgeleerden het Woord nauwlettend naar de originele tekst hebben vertaald.

Ook de eenheid in de verschillende Bijbelboeken zette me aan het denken. De Bijbel is tenslotte geschreven door 40 verschillende mensen in een periode van 1600 jaar, maar alle boeken geven uiteindelijk dezelfde boodschap en wijzen naar hetzelfde doel. Wat voor mij belangrijk was, was dat de schrijvers van de Bijbel niet met hun eigen interpretatie op de proppen kwamen, maar eenvoudigweg verslag deden van wat ze meemaakten, zagen en hoorden. Tenslotte moest ik nog afrekenen met het idee dat de Bijbel zichzelf voortdurend tegenspreekt, maar na eerlijk onderzoek en na alles in het juiste perspectief geplaatst te hebben, smolten ook deze tegenwerpingen als sneeuw voor de zon.

En zo kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat Jezus Christus inderdaad de waarheid sprak en dat Zijn Evangelie inderdaad de kracht heeft om mensen te veranderen en te helpen. Ja, daar was nog steeds geloof voor nodig, want een tastbaar bewijs voor het bestaan van God dat je in een wetenschappelijke formule kunt plaatsen, zal nooit gevonden worden. Maar ik heb het wel over een ander soort geloof dan het geloof waar de atheïst Richard Dawkins het over heeft.

Hij spreekt over een starre houding waarbij mensen geloven in iets wat in het licht van het wetenschappelijke bewijs allang is weerlegd.  Zo geloof ik dus niet.

Ik geloof juist omdat ik alles onderzocht heb in het licht van het wetenschappelijke bewijs. Mijn geloof in Jezus stoelt op logisch bewijs, op wetenschappelijk bewijs, op geschiedkundig bewijs en uiteindelijk op een diepe persoonlijke ervaring met de Zoon van God, Jezus zelf.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier