Een nieuwe aanpak voor de jeugd.

Bewerkt naar een artikel van J. Denison.

De American Humanist Association (AHA) is een nieuw initiatief begonnen om de jongere generatie, zoals ze het zelf uitleggen, goed in te lichten en te vrijwaren van het lang achterhaalde geloof in God en het religieuze gewauwel van de kerk.

Dat is nogal wat, maar goed, dat is natuurlijk hun goed recht, want in deze wereld bestaat er voorlopig nog steeds zoiets als vrijheid van speech, ofschoon het er op lijkt dat deze vrijheid toch steeds meer aan banden wordt gelegd, iets dat in het bijzonder het Christendom betreft.

Maar goed, de AHA heeft dus een nieuwe website opgezet met het doel jonge mensen aan te sporen om de wetenschap te omarmen en het geloof in God actief af te zweren. “Kids without God. Wees goed zonder God.”

Goed zonder God?
Dat wordt toch een moeilijk verhaal, want het is inmiddels wel bewezen dat de mens helemaal zo goed niet is. Daar hoef je alleen de krant maar op na te slaan. Daar is lang niet iedereen het natuurlijk mee eens, want het ongeloof staat altijd snel klaar met verhalen over de kruistochten, de inquisitie en een aantal van dat soort excessen. Verder wordt gemakshalve maar even vergeten dat veel van de ons bekende grondleggers van de wetenschap overtuigde gelovigen waren en dat ook vandaag heel wat gerenommeerde wetenschappers aan God vasthouden.
Maar een Christen wordt in bepaalde kringen tenslotte graag afgeschilderd als onvolgroeid, bijgelovig, naïef en een vijand van de logica, de wetenschap en het menselijk denken en dat lijkt dan ook de boodschap te zijn op de site ‘Kids
Without God’ waar met het oprechte geloof in onze Redder de vloer wordt aangeveegd.
Ofschoon er zeker naïeve, onvolwassen Christenen rondlopen, net zo goed als dat er naïve, onvolwassen en bijgelovige ongelovigen zijn, is dat zeker niet het geval met een groot aantal gelovigen die zich in doen en laten volledig inzetten voor het welzijn van anderen.

Maar alles heeft zo’n zijn goede kanten en deze Site dus ook, want zo’n site geeft ons weer een tastbaar beeld van de geestelijke strijd waar het Nieuwe Testament over spreekt en inspireert ons om vol overtuiging de wereld in te trekken om het goede Nieuws van onze Heiland overal van de daken te schreeuwen.

Op de betreffende website maken wij kennis met een lieftallige viervoeter, Darwin de hond, die natuurlijk direct tot de verbeelding spreekt van het jongere publiek. Darwin houdt van oude verhalen van lang geleden, maar weet gelukkig wel drommels goed dat dit maar sprookjes zijn waar je uiteindelijk niets aan hebt.

De filmpjes op de site sporen je aan om een goede atheïst te worden en anderen uitgebreid over je besluit om God te verwerpen te vertellen en te verklaren dat je in de wetenschap gelooft.

Nogmaals, duizenden en duizenden wetenschappers zijn wel degelijk gelovig, en velen volgen de God van de bijbel en omarmen zowel de wetenschap als het geloof in God. Voor hen is het geloof juist de drijvende kracht in hun leven en helpt het hen om een betere wetenschapper te zijn.

Maar Darwin de hond is het daar niet mee eens. Als een goede atheïst gelooft hij alleen maar in dingen die je kunt zien. Dingen uit de echte wereld, zoals vriendschap en aardig zijn. Maar hoe kan Darwin de hond vriendschap eigenlijk zien? En waar komen al die gevoelens van mededogen en het geweten eigenlijk vandaan? Nee, aldus Darwin, de waarheid moet aantoonbaar zijn. Zo zijn er heel wat atheïsten die er absoluut van overtuigd zijn dat een absolute waarheid niet bestaat.

Hoe kan een Christen hier op antwoorden?
Met betere argumenten? Misschien wel, maar misschien ook niet. Mensen worden over het algemeen niet gewonnen door een argument voor of tegen iets. Argumenten kunnen helpen en bijdragen om je wereldvisie te versterken, maar uiteindelijk is er meer nodig dan een goed argument. Dat ‘meer’ is een persoonlijke ontmoeting met de Schepper zelf. Als je Jezus zelf leert kennen wordt alles anders. Dan ga je begrijpen waarom mensen geloven. Dan ervaar je de kracht van God en wordt alles je duidelijk. Dan weet je niet langer over God, maar dan ken je Hem persoonlijk. De wetenschapper Pascal, een overtuigd Christen, zei eens: “In ieder mens ligt een door God geschapen lege ruimte die alleen door God zelf gevuld kan worden. Als mensen voelen dat die ruimte bij ons
al gevuld is trekken ze naar ons toe om het geheim te ontdekken. Dat valt niet te verklaren, maar het is een gegeven en het werkt iedere keer weer.”

Jezus zelf zei daarover: “Mijn schapen horen Mijn stem. Een vreemde zullen zij niet volgen!”

Wat is dus de conclusie?
Straal met de liefde van God. Ga in deze wereld rond als een licht in de duisternis en overwin zo het ongeloof dat de harten van de wereld verduistert.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier