Het wonder van DNA

Hoewel de natuur helaas is onderworpen aan de gevolgen van wat de Bijbel de zondeval noemt, geeft ​​de wereld om ons heen nog steeds een welsprekende getuigenis van de liefde en de kracht van een goddelijke Schepper. De ongelooflijke schoonheid van Gods handwerk blijft ons verbazen en betoveren en voegt zoveel toe aan ons menselijk geluk. Stel je eens een aarde voor zonder dat rustgevende tapijt van levend groen gras en gebladerte? God hoefde een kale grond toch zeker niet zo te bekleden. En wat te denken van al die kleuren. Zuiver technisch gezien zijn al die prachtige kleuren helemaal niet nodig. We zouden ook kunnen overleven op een sombere planeet met grijze grond en kleurloze planten. Maar God schiep kleur en het lijkt er op dat God zelf een liefhebber van schoonheid is. Ofschoon een atheïst het hier niet mee eens zal zijn en zal beweren dat alles een gelukkige en toevallige samenloop van omstandigheden is, is de Christen er van overtuigd dat God een liefhebbende Schepper is met aandacht voor zelfs de kleinste details. Zelfs de kleinste knopjes zitten vol met geheimen die de slimste wetenschappers op aarde niet kunnen ontrafelen.

De menselijke cel
Charles Darwin zelf bestempelde de menselijke cel, de bouwsteen voor ons leven, indertijd als simplistisch en eenvoudig, maar nu blijkt dit een ongekend, gecompliceerd netwerk te zijn dat de DNA code bevat met alle informatie die nodig is voor ons leven.

Het DNA in onze cel is eenvoudig gezegd de handleiding die beschrijft hoe alles moet werken. En dan moeten wij geloven dat die toevallig tot stand is gekomen? Daar is veel geloof voor nodig.
De materialist, die gelooft dat alles vanzelf is ontstaan werkt eigenlijk met de volgende formule:

Tijd+Materie=Schepping

Maar er ontbreekt iets aan deze formule. Zonder informatie gebeurt er hoegenaamd niets. Er moet een vorm van intelligentie aan te pas komen die informatie toevoegt.

De mens, gemaakt naar het beeld van God, is een scheppend wezen en gebruikt voortdurend materie en tijd om met zijn idee iets nieuws uit te vinden. Maar zonder de toevoeging van het idee of de informatie (Eigenlijk het woord Logos, het Woord van God) ontstaat er niets. Dus de formule zou moeten zijn:

Tijd+Materie+Informatie=Schepping

Maar waar komt de informatie vandaan? De wetenschap heeft vastgesteld dat het onmogelijk is dat leven kan ontstaan uit dode materie, en toch wordt ons wijs gemaakt dat de hele schepping met al die schoonheid slechts is ontstaan door een toevallige chemische reactie, zonder plan, zonder reden en in het bijzonder, zonder God.

Hoe vreemd dat zovelen worstelen met het idee dat God leeft en dat ze de scheppende kracht die ons heeft voortgebracht weigeren te erkennen. Voor veel mensen is alles acceptabel zolang God maar buiten de deur wordt gehouden en dus staan de boeken over het humanisme, evolutie en de zogenaamde menselijke vrijheid die ons zou moeten ontdoen van de ketenen van een Christelijke God altijd weer bovenaan de lijst van best verkochte boeken.

Uiteindelijk ligt de beslissing over wat iemand gelooft bij die persoon zelf en het is niet de bedoeling dat we iemand anders onze eigen overtuiging opdringen. Johannes schrijft daarover: “Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken.”

Tegelijkertijd is het van groot belang dat wij, als kinderen van God, goed weten wat we nu eigenlijk geloven en dat we de tijd nemen om ons geloof te sterken.

 

Weetjes over het DNA
Hier zijn wat weetjes over dat DNA dat dus op onverklaarbare wijze, zo maar per ongeluk, zonder reden of plan, en vooral zonder God, tot stand is gekomen.

* Het DNA zit in elke cel van je lichaam en is in iedere cel precies hetzelfde.

* Het DNA zit op 46 chromosomen, waarvan er 23 van de vader afkomstig zijn en 23 van de moeder. (Een chromosoom is als het ware een lang gevlochten en speciaal opgerold koord van DNA)

*Als je al het DNA van één persoon zou kunnen uitrollen en netjes aan elkaar zou leggen zou je een lengte hebben die 500 keer naar de zon en terug naar de aarde zou kunnen.

*Ieder organisme heeft DNA. Het DNA van een chimpansee vertoond vele gelijkenissen met dat van de mens, een reden waarom mensen snel zeggen dat dit het bewijs is voor Darwins evolutietheorie. Maar dat is maar de vraag. Een timmerman maakt een huis van hout en van een overgebleven stuk maakt hij voor zijn vrouw een soeplepel, of perst hij het samen om papier mee te maken. God heeft verschillende dingen gemaakt door hetzelfde materiaal te gebruiken.

*Van 97% van ons DNA is de functie nog niet bekend. Men noemt dat gemakshalve maar junk-DNA.
97%? Dat is nogal wat. Dat is dus bijna alles. Maar ofschoon het leeuwendeel dus nog niet bekend is, weten de atheïsten al heel zeker dat God niet bestaat.

Dat doet denken aan de opstandige jongen die tegen de Christelijke wetenschapper zei dat hij zeker wist dat God niet bestond. “Weet je dan alles wat er te weten valt?” vroeg de professor hem. De jongen perste zijn lippen op elkaar en zei: “Nee, niet alles, maar toch zeker 60%.” De professor knikte en zei toen: “En wat als God nu net in die 40% zit die je nog niet weet?”

*Een mens heeft zo’n 30.000 genen. Een gen is in de biologie een eenheid (of code), van erfelijk materiaal, waarmee organismen erfelijke eigenschappen doorgeven aan hun nageslacht. Een gen is een onderdeel van de chromosomen en bestaan uit stukken DNA. Alle genen samen bepalen hoe een organisme functioneert.            

*Een DNA streng bestaat uit een dubbele helix. (Een helix is een 3-dimensionale kromming) Bij het DNA zijn dit twee spiralen die om elkaar heen gedraaid zitten, wat het idee geeft van een wenteltrap. De treden van de trap worden gevormd door vier basen A(denine), T(hymine), C(ytocine) en G(uanine). Hierbij is de A altijd gekoppeld aan een T en een C aan een G. De trapleuning is gemaakt van een suiker (desoxyribose) en een fosfaatgroep. Zo vormen deze treden een code die kan worden afgelezen. Het DNA in een mens bestaat uit zo’n 6 miljard letters A, T, C en G.

*DNA kan ook beschadigen. Dit komt vaak door invloeden van buitenaf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sigarettenrook en zonlicht.

Conclusie
Dat is dus allemaal zomaar toevallig tot stand gekomen door chemische reacties van vele miljoenen jaren geleden, zonder enig idee, zonder plan en zonder reden? Dat geeft toch te denken en dat zou misschien een nog wel groter wonder zijn dan dat God alles geschapen heeft.

Maar het grootste wonder is misschien wel de vrede die God aan iedereen schenkt die zich met Hem, op geloof, durft te verbinden; die onverklaarbare vrede die ons verstand ver te boven gaat. Alhoewel God van ons verwacht dat we onze hersens goed gebruiken, mogen wij op Hem vertrouwen, ook al weten we niet precies hoe Hij alles doet en gedaan heeft.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier