Evolutietheorie op losse schroeven

Gebaseerd op een artikel van Jerry Newcombe uit de Christian Post

Iedere keer als ik mijn computer opstart word ik er weer aan herinnerd hoe ongeloofwaardig de evolutietheorie wel is. Als het scherm oplicht kom ik bij mijn log-in gegevens en wee je gebeente als ik ook maar de kleinste fout maak bij het invoeren van mijn informatie. Een punt teveel? Vergeet het maar. Ik kom mijn computer niet binnen. Er is zelfs een website waar ik al maandenlang op probeer in te loggen, maar waar ik permanent in het log-in vagevuur beland. Die Site kom ik gewoon niet op, wat ik ook probeer.
En wat heeft dat te maken met evolutie?
Heel veel, want als de evolutietheorie klopt, dan hebben wij voortdurend te maken met een systeem waarbij enorm gecompliceerde levensvormen elke keer weer in staat blijken te zijn uit zichzelf de juiste wachtwoorden in te voeren en zich zo te verbeteren. En om dat te geloven is heel wat geloof nodig.
Er is inmiddels een nieuw boek op de markt verschenen waar erg veel belangstelling voor bestaat en dat zelfs op de zevende plaats van de New York Times bestsellerslijst is gekomen. Niet geschreven door de een of andere fundamentalistische Christen met oog- en oorkleppen op, maar door een gerespecteerde wetenschapper die zijn sporen verdiend heeft aan de universiteit van Cambridge, Stephen Meyer.
Zijn boek is getiteld: “Darwin’s Doubt” (Darwin’s twijfel)
In een interview zegt Stephen Meyer over zijn boek: “De titel vertelt het hele verhaal. Darwin had zo zijn twijfels over zijn eigen theorie en zijn twijfels hebben te maken met wat bekend staat als: de Cambrische Explosie.”

Wat is de Cambrische Explosie?
Dit is de plotselinge verschijning van bijna alle ons bekende diersoorten in een geologische periode die het Cambrium wordt genoemd. Een aantal jaren geleden wijdde Time Magazine er een artikel aan onder de naam: “De oerknal van het ontstaan der dieren.”
Geologen schatten dat dit zo’n 550 miljoen jaar geleden gebeurd is.

Meyer zegt: “Het sleutelwoord hier is “plotseling”. In zijn boek “On the origin of species” schrijft Darwin het volgende: “Als kan worden aangetoond dat er levensvormen zijn die onmogelijk kunnen zijn gevormd door voortdurende en kleine veranderingen en aanpassingen, valt mijn theorie volledig in duigen. Zelf heb ik zoiets echter niet kunnen ontdekken.”
Meyer legt uit dat Darwin zich echter terdege bewust was van het Cambrium. “Dit was een enorm obstakel voor Darwin,” aldus Meyer in zijn boek. “Darwin geeft juist aan dat zijn evolutietheorie alleen mogelijk is door een voortdurend, uiterst langzaam veranderingsproces. Als dit proces te snel zou gaan zouden er verschrikkelijke
vervormingen optreden, aldus Darwin zelf.” Darwin was zich dus bewust van de Cambrische Explosie maar hoopte dat nieuw onderzoek in de toekomst zou uitwijzen hoe deze plotselinge verschijning van de dierenwereld in de Geologische tijdschaal te rijmen was met zijn evolutietheorie. Dit is echter nog steeds niet gebeurd.
Wat er sinds de publicatie van Darwin’s boek is gebeurd is juist het tegenovergestelde. Er zijn steeds meer fossielen ontdekt van dieren uit deze Cambrische Explosie die volledig gevormd zijn en er is eenvoudigweg geen enkel fossiel gevonden dat ook maar in enige richting verwijst naar een minder ontwikkelde vorm.
Dit probleem, dat Darwin zelf al aansneed in zijn eigen publicatie, is niet alleen terug te vinden in de geologische tijdschaal met de fossielen.
Ook de zogenaamde “ontbrekende schakel” (missing link), ontbreekt nog steeds.
Meyer schrijft: “Het probleem is zo complex, vooral nu we de laatste 50 jaar enorme stappen hebben gezet op het gebied van DNA en de uiterst gecompliceerde menselijke cel. Als je in je computer een nieuwe functie wilt toevoegen moet je een enorme hoeveelheid codes schrijven. Die moeten precies kloppen en het is een enorm gecompliceerd werk. We weten inmiddels dat als je enorm gecompliceerde levensvormen wilt bouwen je ook grote hoeveelheden informatie en instructie nodig hebt. En dat is het struikelblok in de evolutietheorie.
Waar komt die informatie toch vandaan?
O, ik begrijp het al.
“In het begin was het Woord.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier