Vele kruizen

“Wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”
(Marcus 8:34).

Het kruis dat mijn Heer mij vraagt op te nemen en te dragen kan verschillende vormen aannemen. Misschien moet ik genoegen nemen met een kruis dat naar mijn eigen idee maar een onbeduidend kruis is. De taak waarvoor ik denk dat de Heer mij heeft uitgekozen lijkt onbelangrijk en klein, en dat terwijl ik ervan overtuigd ben dat ik capaciteiten heb voor een veel grootser werk. En toch … als de Heer het van me vraagt, zou ik er dan aan durven twijfelen? Misschien dat Hij van me vraagt om jarenlang op een akker te werken die maar geen oogst lijkt op te leveren. Of wellicht voel ik dat de Geest mij opdraagt om vriendelijke en liefdevolle gedachten te koesteren over iemand die mij onrecht heeft aangedaan. Dat is ook een kruis dat, ofschoon misschien klein, toch niet makkelijk te dragen valt. Dan vraagt de Geest van mij om teder met hem om te gaan, hem vriendelijk te bejegenen, hem zelfs te helpen bij zijn moeilijkheden en hem te kronen met sympathie en steun. Dan zijn er kruizen die ik moet dragen als de Heer van mij vraagt om Hem te belijden te midden van hen die niets met Hem te maken willen hebben, Hem bespotten en niet aan Zijn wetten herinnerd willen worden.

En wat te denken van die momenten waarop ik mij vol ontmoediging wil terugtrekken omdat mijn hart breekt maar het me duidelijk wordt gemaakt dat ik moet stralen als de morgenzon om zo Zijn licht te verspreiden?

Zo zijn er talloze kruizen, en ieder van hen draagt zijn eigen pijn en ieder kruis is zwaar. Geen ervan zal ik uit eigen beweging graag opzoeken en op mijn schouders laden. Maar nooit is Jezus zo dichtbij als wanneer ik mijn kruis optil en het onderdanig op mijn schouder plaats en het verwelkom met een geduldige en buigzame geest in liefde voor mijn Heer en Redder.

Jezus wil dichtbij komen om mijn wijsheid te laten rijpen, mijn vrede te verdiepen, mijn moed te vergroten, mijn kracht te versterken. Hij doet het omdat Hij mij liefheeft en Mij wil gebruiken om nuttig te zijn voor anderen. Juist door zulke ervaringen die pijnlijk en benauwend zijn groei ik onder de last en vormt de Meester mij meer en meer naar het beeld dat Hij voor ogen heeft.

Gebruik je kruis. Begrijp dat het bedoeld is als een kruk om je verder te helpen. Het is nooit bedoeld als een struikelblok om je neer te werpen.

–Alexander Smellie

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier