De keuze van Salomo

Naar een artikel van A.B. Simpson

Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven!  Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Here, uw God. Houd u aan Hem vast, want dat is uw leven.
Deuteronomium 30:19

Elke dag weer moeten we kiezen. Het is een keus tussen het geestelijke en het aardse. Aan de ene kant staat het leven voor God, Zijn Woord en Zijn stem, en aan de andere kant staat het ego en de verleiding van de wereld. En als wij die keuze maken nemen we onbewust de plaats in als een vriend van God of als een vriend van de wereld. Het gaat er niet om wat we zeggen, maar om wat we eigenlijk het liefste hebben en doen.

Koning Salomo maakte ook zo’n keuze toen God hem vroeg wat hij wilde en hij koos voor God en dat leverde hem geen windeieren op. God zei tegen hem: Omdat u het liefst uw onderdanen wilt helpen en Mij niet hebt gevraagd om persoonlijke rijkdom en eer of om de dood van uw vijanden of een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om mijn volk goed te leiden, daarom geef Ik u de wijsheid en het inzicht waar u om vroeg. En Ik geef u bovendien zoveel rijkdom, schatten en eer als geen andere koning voor u heeft gekend. Nooit meer zal er op aarde zo’n grote koning regeren.”

Dat was nogal wat. Nu was Salomo natuurlijk een koning, de geliefde zoon van David, en wij zijn maar kleine mensen en onbelangrijk…

Ja en nee. Wij zijn wellicht geen aardse koningen en koninginnen, maar we zijn wel kinderen van de Koning der Koningen, en als zodanig weegt die keus voor ons net zo zwaar als hij voor Salomo woog.

 

Het ging niet om de woorden die hij zei. Het gaat eigenlijk nooit om wat we zeggen, maar altijd om wat we eigenlijk bedoelen.

Soms zeggen wij de juiste dingen, want wij weten dat dat van ons verwacht wordt, of misschien kunnen we er voordeel er mee doen, maar dat was bij Salomo het geval niet. Hij sprak die woorden omdat hij het meende. Hij maakte een keuze met zijn hart en God herkende het als een oprechte kreet om wijsheid en inzicht.

Wat kiezen wij? De keuze die wij maken als wij ‘s-morgens ons bed uit komen bepaalt in hoge mate hoe onze dag er uit gaat zien. Misschien kunnen wij de omstandigheden niet veranderen, maar hoe we met die omstandigheden omgaan ligt wel in onze macht.

Als wij voor Hem neerknielen tijdens ons ochtendgebed kijkt God naar ons hart.

“Heer laat mij U vandaag behagen als Uw liefhebbende kind. Wat de dag me ook mag brengen, ik loop met U en helpt U mij om Uw hand vast te houden en U in alles lief te hebben.”

Of voelen we er niet zo voor om de regie in Gods handen te geven? Het overkomt ons allemaal weleens dat we daar voor terugdeinzen. Als we God het roer geven is het tenslotte goed mogelijk dat Hij een andere kant op vaart dan wij willen. In onze kortzichtige, ongelovige houding kan dat natuurlijk een probleem vormen. Onze eigen plannen en ideeën hebben tenslotte absoluut voorrang.

Maar God ziet ons hart en geeft ons wat we willen. Het is onze eigen keuze en de vruchten die zo’n keuze voortbrengt zijn uiteindelijk onze eigen verantwoordelijkheid, want zoals Jezus zei: “Ze hebben hun beloning al.” *

*Mattheüs 6:2b

 

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier