Het wonder van de verrijzenis

En als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.
-1 Corinthiërs 15:17,57

De Verrijzenis is niet alleen een groots wonder, maar het is ook de kracht van ons geloof en wat het Christendom radicaal onderscheidt van ieder ander geloof. Geen ander geloof, geen andere filosofie of levensovertuiging spreekt over een Verlosser die de dood heeft overwonnen. De dood, de grootste vijand van de mensheid en de gebeurtenis waar iedereen zich tegen verzet, is door Jezus teniet gedaan. Er is geen Paasfeest in de Islam, niet in het Judaïsme, het Boeddhisme, of in een van de andere religies van deze wereld.

De levende Verlosser, Jezus Christus, is uniek. Terwijl iedere andere filosofie en elk ander geloof ons voorschrijft dat we zelf naar de hemel moeten opstijgen door het volgen van technieken, regels of goede werken, leert de Bijbel ons juist het tegenovergestelde. God komt naar ons en opent de poort die wij zelf niet kunnen openen.

“Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” Efeze 2:7-8

En wij? Wat doen wij dan met de Zoon van God die voor ons gekruisigd werd maar die drie dagen later uit de dood verrees en het zo met God voor ons in orde maakte? De Bijbel staat vol met verhalen over wat anderen met Jezus deden. De herbergier besloot Hem buiten te laten. Herodes besloot Hem te vermoorden. Petrus besloot Hem te volgen. Maria besloot Hem te aanbidden. De rijke jongeling besloot Hem te verlaten. Judas besloot Hem te verkopen. Pilatus besloot zijn handen in onschuld te wassen. Stefanus besloot voor Hem te sterven, en Paulus besloot voor Hem te leven.

Het is weer Pasen. Kijk dan met vreugde naar het kruis waaraan Hij stierf, het graf waarin Hij lag, die blijde morgen waarop Hij verrees en volg de Heer dan in liefde, vertrouwen en deemoedigheid.

Alleen Christus is uit de dood opgestaan. “Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.” -Openbaring 1:18

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier