Heer, leer ons bidden

Gebeden voor inspiratie
Heer leer mij hoe ik moet bidden. (Lukas 11:1)

Ik loof de HERE, Die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de HERE de grootste in mijn leven; omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. God zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn. Psalm 16:7-9

Leer mij hoe ik mijn lasten bij U neer kan leggen. Alles wat me bezighoudt; kleine zorgen, grote zorgen, verdriet en pijn, maar zeker ook mijn vreugde en dankbaarheid voor het leven dat ik mag leven. Leert U mij ook hoe ik U alles werkelijk kan toevertrouwen, zonder het direct na mijn gebed weer op mijn schouders te laden en er mee weg te lopen. Helpt U mij om te zien dat mijn gebeden invloed hebben als ik mij er werkelijk toe zet om met mijn hele hart te bidden. Ik moet leren naar U te luisteren; wat het betekent om met U te communiceren en niet alleen maar te proberen mijn ideeën er bij U door te drukken. Helpt U mij om er tijd voor te nemen en te gaan leunen op mijn stille tijd met U, zodat het mijn toevluchtsoord wordt, mijn rustpunt in de dag en mijn bron van diepe vreugde.
Amen

***

Ik prijs de HERE en ben vol dankbaarheid omdat Hij goed en rechtvaardig is. Ik zal de naam van de HERE lofprijzen. Hij is HERE, de Allerhoogste. Psalm 7:18

Heer, leer mij hoe ik moet bidden.
Er zijn heel wat mensen in mijn omgeving die vertrouwen op hun eigen menselijke inzicht. Mensen die trots zijn op de rijke gaven die U ze in Uw liefde hebt gegeven en zichzelf daarvoor op de borst kloppen. Maar ik wil graag leren om mij voor U neer te buigen, om volledig op U te vertrouwen en te leren wat het werkelijk betekent om met U, mijn Vader, te communiceren.
Amen

***

Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Psalm 4:5

Jezus, wanneer ik zwak en vermoeid ben; ontmoedigd of gefrustreerd, dan toch staat U naast mij. U slaat Uw armen om mij heen om mij te troosten en als ik naar U luister, hoor ik U zeggen dat alles goed zal komen. In Uw aanwezigheid smelten mijn angsten als sneeuw voor de zon en verdwijnt mijn verwarring.

Dank U dat U mij zo zegent. Ik ben zo dankbaar voor Uw vrede en voor de rust die U geeft. Als ik naar U opkijk weet ik dat ik nergens bang voor hoef te zijn. U draagt deze wereld en al mijn problemen.

Dank U voor Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Al zit ik maar een paar minuten, veilig verborgen onder Uw schaduw, dan voel ik Uw aanwezigheid al en het geeft me kracht om door te gaan in deze verwarrende wereld.

Dank U Heer dat ik me door Uw aanwezigheid zelfs beter ga voelen.
Amen.

***

HERE, ik prijs U met mijn hele hart. Ik vertel iedereen over de geweldige dingen die U doet. Ik loop over van blijdschap en vreugde dank zij U. U wil ik lofzingen, U bent de Allerhoogste God! In Uw nabijheid zullen al mijn vijanden neervallen en omkomen.
Psalm 9:1-4

Helpt U mij om stil te worden Heer…
Leert U mij wat het betekent om tot rust te komen in Uw aanwezigheid. En om dan te blijven zitten in die rust, onder Uw vleugelen zodat Uw Geest mij kan aanraken. Leert U mij hoe ik Uw woorden moet overdenken zodat ik er kracht uit kan putten en het me daadwerkelijk sterkt.

Ik moet leren Heer, om lang genoeg te blijven zitten zodat Uw Geest de kans heeft om mij te genezen en te vernieuwen. Laat U mij zien waarom ik die stilte en rust zo hard nodig heb. Heer, wilt U mij helpen? Overtuigt U mij er alstublieft van dat het beter is om aan Uw voeten te zitten dan om die grote werken te doen. Dat het beter is om Uw hand vast te houden en te luisteren naar Uw woorden, dan om de wereld te veranderen in mijn eigen kracht en inzicht.

Ik vergeet het zo gemakkelijk Heer en daarom heb ik U zo hard nodig. Verbind mij dus met U. Ik wil aan U vastgeketend zijn zodat ik nergens heen kan zonder Uw Geest en helpt U mij om bereid te zijn om de offers te maken die er nodig zijn om werkelijk stil te zijn. In Uw aanwezigheid ben ik werkelijk gelukkig. Houdt U mij dus stevig vast in Uw hemelse rust.
Amen

***

Ieder die Uw liefde en genade kent, HERE, zal zich voor hulp tot U richten. Want U hebt nog nooit iemand die zijn vertrouwen op U stelde in de steek gelaten.
Psalm 9:11, 14

Jezus, Ik ben U zo dankbaar. U hebt mij opgeraapt toen ik verloren op de grond lag, hopeloos en aan het einde van mijn latijn. Toen ik er zelf geen gat meer in zag, keek U op mij neer en liep Uw hart over met liefde. Uw liefde die ik pas ten volle zal kunnen waarderen in Uw hemelse gewesten, maar die mij vandaag vervult met dankbaarheid en mij hoop en kracht heeft gegeven. Dank U dat U zichzelf aan mij heeft geopenbaard en mij de kans geeft U te leren kennen. Dank U dat ik U werkelijk mag vertrouwen en dat U Uw beloften niet zult verbreken. Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik Uw liefde kan verspelen, want U houdt van mij en blijft dat doen. Ik hoef mezelf niet langer te bewijzen. Wat een wonder, Heer en hoe schoon is Uw liefde.
Amen

***

Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de HERE zingen, want Hij helpt mij altijd.
Psalm 13:5–6

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier