Geleid door de ossen

Rond 1820, toen Zuid-Afrika het Christendom nog niet omarmd  had besloot William Shaw; een eenvoudige zendeling, met zijn vrouw en kinderen naar Kaapstad te vertrekken. Het was zijn droom om van daar de binnenlanden in te trekken en het Evangelie te verkondigen. Maar zo eenvoudig was dat niet. Hij stuitte op felle tegenstand van de Boeren die niets in zijn plannen zagen en hem op alle mogelijke manieren tegenwerkten. Elke deur ging voor hem dicht en zijn missie was gedoemd te mislukken.

Maar je krijgt een man van God er niet zomaar onder en Shaw weigerde om bij de pakken neer te gaan zitten.

“God, U moet ons leiden. U heeft een plan voor onze levens en wij zijn bereid om te gaan waar U ons hebben wilt.”

Hij kocht daarop een ossenwagen, een paar stevige ossen om de kar te trekken, laadde zijn vrouw, kinderen en schaarse bezittingen er in en zei: “God, U moet ons leiden. We laten de ossen gewoon trekken en vertrouwen er op dat U ons leidt naar de plaats waar we moeten zijn.”

 

Een ongewone manier om Gods wil te ontdekken, maar William Shaw was vol vertrouwen in de goede afloop en liet de ossen gewoon hun gang gaan. Dagenlang trokken de ossen de kar voort, totdat ze zo’n 300 kilometer de binnenlanden van Afrika in waren gegaan. Het gezin rustte in het vertrouwen dat God hen zou leiden. Daar kwamen ze een groep inboorlingen tegen. Het waren Hottentotten die op weg waren naar Kaapstad.

“Daar komen wij net vandaan,” maakte Shaw ze duidelijk. “Waarom gaan jullie naar Kaapstad?”

“Wij hebben over de grote God gehoord die Zijn zoon heeft geofferd aan een kruis. In Kaapstad kunnen ze ons daarover vertellen.”

Deze ontmoeting was een waar wonder van God en betekende het begin van de evangelisatie van vele binnenlandse stammen waarvan velen zich tot Jezus zouden bekeren.

God waarom gebeuren al deze dingen? Waarom lijken mijn plannen in duigen te vallen? Heeft U echt een plan en kunt U echt iets goeds voortbrengen uit al mijn moeilijkheden?

“Mijn kind, heb Ik je niet gezegd dat Ik je nooit ofte nimmer zal verlaten? Ik ben de Goede Herder en laat je nooit los.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier