Een overwinnaar zijn.

Genomen uit een brief van Corrie ten Boom over de Beproeving, geschreven in 1974.

In het Evangelie van Mattheüs staat in hoofdstuk 24 veel geschreven over wat Jezus zelf “De tijd van het einde” noemt. Jezus spreekt hierbij over een tijd van grote verdrukking, een specifiek tijdsbestek van een aantal jaren die deze aarde zullen teisteren en vooraf zullen gaan aan Zijn wederkomst.

Bid dat je niet in de winter zult moeten vluchten of op een sabbat. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. (Mattheüs 24:21)

De Wereld is dodelijk verziekt. Op stervens na dood. De Grote Arts heeft de doodsakte al getekend. Toch staat ons Christenen nog een groot werk te wachten. Wij moeten stromen van levend water zijn. Een bron van genade voor hen die nog in de wereld zijn. En dat kunnen wij ook want wij zijn overwinnaars. Christenen zijn ambassadeurs voor Christus. Zij vertegenwoordigen de hemel in deze stervende wereld. En door onze aanwezigheid hier zullen er dingen veranderen.

Mijn zus Betsy en ik hebben opgesloten gezeten in het Nazi concentratiekamp in Ravensbrück. We waren daar met zevenhonderd. Mensen uit Holland, Frankrijk, Rusland, Polen en België, bijeen gedreven in een kamer die eigenlijk maar net groot genoeg was voor tweehonderd. Voor zover ik wist, waren Betsy en ik de enige twee vertegenwoordigers van de Hemel in die ruimte.

En al waren we maar de enige vertegenwoordigers van de Heer in die duistere plaats van haat, door onze aanwezigheid veranderden er daar dingen. Jezus zei: “In de wereld zullen jullie beproevingen krijgen, maar wees niet bang, want Ik heb de wereld overwonnen.” En net als Jezus zijn ook wij verondersteld om overwinnaars te zijn; wij moeten het licht van Jezus binnen brengen in een wereld vol met duisternis en haat.

Soms word ik bang als ik de Bijbel lees en dan naar deze wereld kijk. Ik zie al die beproevingen en vervolgingen waarover in de Bijbel gesproken wordt en ik zie dat ze bewaarheid worden. Maar als jullie je daar soms ook zorgen over maken kan ik je ook het goede nieuws vertellen. Er staat meer geschreven. Ik heb zojuist een Bijbelgedeelte gelezen waarin staat: “Hij die overwint zal alle dingen beërven en ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn zoon zijn.” Als ik dat lees roep ik “Halleluja! Halleluja!” Dit is de toekomst en de hoop voor deze wereld.

Er zijn mensen onder ons die onderwijzen dat er geen beproeving zal zijn en dat de Christenen dit allemaal niet hoeven mee te maken. Valse leermeesters voor wie Jezus ons heeft gewaarschuwd, dat we die kunnen verwachten in het laatste der dagen. De meesten hebben maar nauwelijks door wat er nu al aan de gang is in de wereld. Ik ben in landen geweest waar de gelovigen al verschrikkelijke vervolging doormaken. In China zeiden ze tegen de Christenen: “Maak je maar geen zorgen, voordat de beproeving begint zul je ten hemel opgenomen worden.” Toch kwam er een vreselijke vervolging. Miljoenen Christenen werden doodgemarteld. Later hoorde ik een bisschop uit China verdrietig zeggen: “We hebben gefaald. We hadden de mensen moeten sterken voor die vervolging in plaats van hen te vertellen dat Jezus eerst zou komen en ze wel even zou verlossen. Leer de mensen hoe ze kracht kunnen hebben in tijden van vervolging, hoe ze de beproeving kunnen doorstaan, hoe ze recht kunnen staan en niet flauw vallen.” Ik voel dat ik door God gezonden ben om de mensen van deze wereld te vertellen dat het echt mogelijk is om sterk te staan in de Heer Jezus Christus. Wij zijn ons aan het voorbereiden op de beproeving, maar meer dan zestig procent van het Lichaam van Christus aan de andere kant van de wereld ondergaat de beproeving nu al op dit moment. Er is geen manier om eraan te ontsnappen. Het zal ook ons overkomen.

Sinds de tijd dat ik in de gevangenis heb gezeten om Jezus’ wil en sinds ik die bisschop in China heb ontmoet, denk ik, elke keer als ik een goede Bijbeltekst tegenkom: “Hé, dat kan ik gebruiken als de beproeving komt.” Dan schrijf ik die tekst op en leer ik hem uit mijn hoofd.

Toen ik in het concentratiekamp zat, een kamp waar maar twintig procent van de vrouwen levend uit kwam, probeerden we elkaar moed in te spreken door te zeggen: “Erger dan dit kan het niet meer worden.” Maar dan was het de volgende dag toch weer erger. In die tijd was een van de Bijbelverzen die ik uit mijn hoofd had geleerd: “Als je vervolgd wordt voor de naam van Christus, wees dan blij, want dit is het bewijs dat de geest van heerlijkheid en van God op je rust. (1 Petrus 4:14) Toen zei ik: “Ere aan God! In mijn lijden wordt Jezus verheerlijkt!”

In Amerika zingen de kerken: “Laat de gemeente aan de vervolging ontkomen.” Maar in China en Afrika is de beproeving al lang gekomen. Alleen dit afgelopen jaar al zijn er meer dan tweehonderdduizend christenen gemarteld in Afrika. Dit soort dingen lees je niet in de krant. Dat is slecht voor politieke relaties. Maar het gebeurt wel degelijk. Ik ben er zelf geweest. Misschien moeten wij daar eens aan denken als we in onze mooie huizen zitten met onze modieuze kleren aan, terwijl we een lekkere dikke biefstuk zitten te eten. Toen ik nog een klein meisje was, ging ik eens naar mijn vader toe en zei ik: “Pappa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn om een martelaar voor Christus te worden.” “Denk eens na,”zei mijn vader, “Als je op reis gaat naar Amsterdam, wanneer geef ik je dan het geld voor het kaartje? Drie weken van tevoren?” “Nee Papa, je geeft me het geld juist voordat we in de trein stappen.” “Precies,”zei mijn vader, en zo is het ook met Gods kracht. Onze vader in de hemel weet wanneer je de kracht nodig hebt om een martelaar voor Jezus Christus te zijn. Hij zal alles geven wat je nodig hebt. Precies op het juiste moment.”

Hoe maken we ons klaar voor de beproeving? Eerst moeten we ons voeden met het Woord van God, het in ons opnemen. Dit betekent dat we elke dag serieus de Bijbel bestuderen, niet alleen door lange passages uit de Bijbel te memoriseren, maar door die Bijbelprincipes toe te passen in ons leven. Vervolgens moeten we een persoonlijke relatie met Jezus kweken. Niet alleen de Jezus van gisteren, de Jezus uit de geschiedenis, maar de alles veranderende Jezus van het heden die nog steeds leeft en aan de rechterhand van God zit.

We moeten gevuld worden met de heilige Geest. Dit is geen aardigheidje dat we er ook nog bij kunnen doen als wij daar voor voelen, maar een absolute noodzakelijkheid. Je denkt toch niet dat de eerste volgelingen van Jezus tegen de vervolging van de Joden en de Romeinen hadden kunnen opstaan als ze niet eerst gevuld waren geweest met de Geest van God op die pinksterdag. Iedereen moet zijn eigen pinksterdag hebben, de doop met de heilige geest. Als we die niet hebben, zullen we nooit in staat zijn om het tijdens de beproeving vol te houden. In de komende vervolging moeten we klaar staan om elkaar te helpen en elkaar aan te moedigen. Maar we moeten niet wachten tot de beproeving voordat we ermee beginnen. De vrucht van de Geest moet de stuwende kracht zijn in het leven van iedere christen. Zesenzeventig jaar lang heb ik de Heer Jezus gekend en Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten of me verlaten. Al doodt Hij me, toch zal ik op Hem vertrouwen, want ik weet dat Hij aan allen die overwinnen, de kroon van het leven zal geven. Halleluja!”

Corrie Ten Boom (15 april, 1892- 15 april, 1983) was een Nederlandse Christen die in de Tweede Wereldoorlog vele Joden hielp onderduiken. Ze werd hiervoor opgesloten in het concentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog werd ze evangeliste en heeft vele boeken geschreven. Haar bekendste boek werd ook een film: “De Schuilplaats.” Ze overleed in Amerika.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier