Atheïsten met kerstmis op het oorlogspad

Naar een artikel van Dr. Jim Denison

Nu het weer bijna kerstmis is heeft ook de atheïstische organisatie ‘American Atheists,’ weer van zich laten horen. Een Amerikaanse organisatie, waar wij in Nederland in principe niets mee te maken hebben. Waar we echter wel mee te maken hebben is het ongeloof dat door dit soort bewegingen wordt gepredikt.  Tenslotte is het ongeloof en de spottende houding tegenover een oprecht geloof  zeker ook voelbaar in de Lage Landen.

De Bijbel leert ons: “wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.” en de snode plannetjes die de vijand aan de andere kant van de wereld uitvoert zijn ook op ons van toepassing.

De bovengenoemde organisatie betaalde vorig jaar vele Dollars om overal in Amerika borden te plaatsen met een grijnzende Kerstman die iedereen aanspoorde om met kerstmis vooral niet naar de kerk te gaan. Dit jaar zijn de borden weer terug met de boodschap: “Je hebt dit jaar een fijner kerstfeest als je Kerstmis links laat liggen.”

Je kunt je schouders ophalen en de ongelovige wereld in hun sop gaar laten koken. Maar er valt wel iets te leren van deze borden.

Ten eerste: Atheïsten zijn zeker niet slimmer dan jij.
Het merendeel van de atheïsten beweert dat hun intellect van hen verlangt dat ze het christendom verwerpen. Een gezond denkend mens gelooft niet. De uitgesproken atheïst Richard Dawkins heeft een naam ontworpen voor de nieuwe atheïst. Hij noemt ze “The Brights” (zeker zoiets als “De Slimmeriken”) Zo zijn er T-shirts in omloop waarop staat: “Als je met religieuze mensen zou kunnen redeneren zouden er geen religieuze mensen bestaan.”

Vertel dat maar eens aan Christenen zoals Francis Collins, het hoofd van Amerika’s National Institute of Health, die vanaf 1992 het Menselijke Genoom Project leidde, dat de complete genetische code van de mens in kaart bracht en er een boek over schreef, “de taal van God.”

Of wat te denken van William Lane Craig, de Christelijke filosoof. Dat is toch zeker ook geen domme jongen. Toen hij aan Richard Dawkins vroeg om met hem over het geloof te debatteren voor de televisie, koos de slimme Dawkins het hazenpad en blijft tot op heden nog weigeren met hem in debat te treden.

De lijst voor overtuigde christelijke wetenschappers en denkers is te groot om hier op te noemen en met hen valt zeker te praten in tegenstelling tot het idee dat er met christenen niet te redeneren valt.

En hoe zit het eigenlijk met de logica dat wij dit jaar een fijner kerstfeest zullen hebben als wij Jezus links laten liggen? Kerstmis gaat over de geboorte van Christus. Als je zegt dat je een fijner kerstfeest zult hebben zonder Christus is dat hetzelfde als wanneer je zegt dat je een betere verjaardag zult hebben zonder bij je geboorte stil te staan.

Het probleem van vele atheïstische en ongelovige mensen is niet dat ze veel te slim zijn om te geloven, maar dat ze het geloof eenvoudigweg niet begrijpen. Het geloof overstijgt reden, informatie en opleiding. Geloof gaat veel verder en is actief in een andere dimensie. Koning David schreef in Psalm 36:9: “U bent de bron van al het leven; als wij in Uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Als ik in het duister sta zie ik niets van mijn omgeving.”

Paulus op zijn beurt schrijft daarover dat de mens die God niet kent, de dingen van God niet kan accepteren. Ze zijn dwaasheid voor die mens. Hij kan ze niet begrijpen want ze kunnen alleen geestelijk begrepen worden. “Maar iemand die niet gelovig is (de natuurlijke mens) heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is.” 1 Korinthiërs 2:14)

En dat brengt ons tot de tweede les die we kunnen leren.
Je kunt mensen niet zelf overtuigen door een slimme redenatie. De relatie met God is niet anders dan iedere andere relatie. Voor een succesvolle relatie is overgave nodig. Overgave, die komt van twee kanten. Of je het nu hebt over een vriendschap, een huwelijk, het ouderschap of een andere vorm van relatie.

Wij kunnen het bewijs voor en de logica van een relatie wetenschappelijk onderzoeken en er hele boekwerken over schrijven, maar die doen verder niets voor het in stand houden of verbeteren van die relatie. Pas als we ons er zelf aan overgeven beleven we zelf wat die relatie eigenlijk inhoudt.

Daarom blijft de beste manier om te laten zien dat de Christus van Kerstmis nog steeds springlevend is, onze eigen, blije en enthousiaste uitstraling van het Evangelie en de verandering die Jezus in ons eigen leven heeft gebracht.

Paulus zei dat wij het Evangelie altijd moeten doorgeven en tonen in een geest van liefde en zachtmoedigheid. Het is goed te begrijpen dat je geïrriteerd wordt of zelfs boos als iemand je geloof bespot en je uitmaakt voor een domme gans, maar daar schiet je uiteindelijk niet veel mee op en je reactie sterkt de ongelovige alleen maar in de overtuiging dat er inderdaad niets klopt van dat geloof.

Een christen betekent zoveel als “Een kleine Christus.” Het is dus onze taak om Jezus te tonen aan een verwarde wereld en dat doen we door zo goed mogelijk te leven volgens het patroon dat Hij ons gegeven heeft.

Lukas 2:14: “De engelen prezen God en zeiden: “Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier