Brieven van een ongelovige 3

Beste Jan,
Bedankt voor je laatste brief. Daar moest ik lang over nadenken. Maar overtuigd ben ik geenszins. Ik heb toch vooral wat problemen met die ‘vrijheid’ waar jij het over had in je eerste brief.

Je schreef dat God ons een vrije wil heeft gegeven en iedereen dus de vrijheid heeft om te kiezen voor het goede of het slechte. Dat klinkt mooi, maar toch begrijp ik dat niet.

Neem nou iemand als Marc Dutroux, die verschrikkelijke pedofiel, die kinderen opsloot, misbruikte en uiteindelijk vermoordde. Ik denk dat de kinderen die hij misbruikte en vooral de ouders van de vermoorde kinderen er geen boodschap aan hebben als je hen vertelt dat Marc Dutroux de vrijheid had om die verkeerde keuzes te maken. Die ouders vervloeken die man waarschijnlijk en ik geef hen groot gelijk.

Wat mij betreft lijkt het er op dat het al die zogenaamde vrijheid niet waard is. God had ons die vrijheid maar beter niet kunnen geven. Door die vrijheid sterven er duizenden mensen door de hand van machtswellustelingen die de vrijheid hebben ‘verkeerde’ keuzes te maken.

Ik ben benieuwd naar je antwoord.

Groet van Roy.

 

Beste Roy,

Bedankt voor je brief. Ik geef toe dat de vragen die je stelt belangrijk zijn. Zeker geen lichte kost. Maar dat hoeft ook niet. Toch geloof ik dat als God bestaat, en daar ben ik van overtuigd, er niets gebeurt waar uiteindelijk geen goede verklaring voor te vinden is. Alleen is het niet altijd even makkelijk om alle diepe, geestelijke en zelfs hemelse dingen te begrijpen met ons aardse verstand.

Om te beginnen geloof ik als christen niet dat dit leven alles is wat we ooit zullen meemaken. Ik geloof in een leven na dit leven en dat we in dit aardse leven ervaringen opdoen die we nodig zullen hebben in het hemelse leven. Zelfs Paulus zei zoiets in de Bijbel toen hij schreef dat als er geen eeuwig leven is, wij er als christenen het allerslechtst aan toe zijn van alle mensen. Als er na dit leven geen leven is, dan is het volslagen zinloos om je ergens voor in te zetten of om goed te doen. Maar ik geloof wel degelijk dat het leven niet ophoudt na de dood. Als je het menselijke lijden en het onrecht hier op aarde vanuit een groter perspectief probeert te bekijken krijg je al meteen een andere kijk op de zaak.

Dit leven is echt niet alles wat er is. Het is zeker waar dat dit aardse leven voor veel mensen een zware reis is, maar vanuit een hemels perspectief is het slechts een klein onderdeel van ons bestaan. Jezus kwam om ons met God te verbinden en zei dat het huidige lijden op aarde kan niet worden vergeleken met de pracht van het hemelse leven.

Maar ik wil ook nog graag even reageren op je vragen over die ‘zogenaamde’ vrijheid die God ons gegeven heeft.

Het feit dat de mens zoveel slechts kan kiezen houdt natuurlijk ook in dat de mens ook hele goede dingen kan kiezen. Voor elke Hitler is ook wel een moeder Teresa te vinden en voor elke Marc Dutroux is er wel iemand die een brandend huis binnen gaat om een voor hem onbekend mens te redden met gevaar voor eigen leven.

Maar vrijheid heeft risico’s. Het geven van jezelf aan een ander mens is nooit zonder risico’s. Ouders houden van hun kinderen en soms rebelleren de kinderen. Toch blijven de ouders van hun kinderen houden, voor hen bidden en om hen geven. Als God een wereld zou hebben geschapen waar alle risico’s uit weggenomen zouden zijn om er voor te zorgen dat de liefde geen geweld zou worden aangedaan, zou die wereld in wezen niets meer met Gods natuur te maken hebben en niets met liefde. Liefde is de enige reden iets te scheppen. Het gaat God uiteindelijk niet om ‘vrijheid’ maar om liefde.

God nam een risico toen Hij de mensheid schiep. De Bijbel is het verhaal van een God die lijdt vanwege de slechte keuzes die de mens maakt, maar die desondanks van de mens houdt.

In het bijbelverhaal van Hosea schildert God zichzelf af als een man die zielsveel van zijn vrouw houdt, maar wel een vrouw die zich als prostituee voortdurend overgeeft aan andere mannen. Toch geeft God haar telkens weer een nieuwe kans en blijft Hij Zijn liefde bewijzen.

Uiteindelijk ging het zelfs zo ver dat God op aarde kwam in menselijke gedaante om aan een wreed kruis geslagen te worden en zo de brug tussen God en Zijn schepping open te houden.

De liefde is het risico waard en zo is het ook in deze wereld. Er lopen mensen rond die Gods schepping kapot maken en zich tegen Gods liefde verzetten, maar dat is geen reden voor God om het bijltje er maar bij neer te leggen en het spel af te fluiten.

Ik hoop dat mijn antwoord alles wat duidelijker voor je maakt en ik hoop weer van je te horen.

Warme groet,
Jan

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier