Brieven van een ongelovige 2

Beste Jan,
Bedankt voor je laatste brief. Je antwoorden waren interessant. Maar overtuigd ben ik geenszins. Hier is nog iets dat mij behoorlijk dwars zit aan het christelijke geloof.
Jullie christenen beweren altijd maar dat je God nodig hebt om goed te zijn. Ik ken God helemaal niet en ik ben zeker niet slechter dan het gros van de christenen. Waarom moet er een of andere baas boven me zitten die met een stok klaarzit om me er van langs te geven als ik iets zogenaamd niet goed doe? Ik doe de juiste dingen gewoon omdat het juist is om de juiste dingen te doen. Makkelijk zat. Daar heb ik God niet voor nodig.
Groet, Roy

Beste Roy,
Jij ook bedankt voor je brief. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zulke vragen hebt. Die heb ik zelf trouwens ook gehad.
Ik moet wel zeggen dat de manier waarop jij God in je vraag afschildert niet overeenkomt met de manier waarop ik God zie.
In jouw Godsbeeld lijkt God meer op de een of andere autoritaire figuur, die de mens neerknuppelt als die niet precies doet wat God van hem wil.
Dat schetst het beeld dat God een dictator is die het universum naar zijn eigen willekeur regeert. Het is het beeld dat veel ongelovigen hebben van God. Zo van: “Van God mag ik dit en dat niet. God en religie nemen alle pleziertjes weg uit dit leven. Bovendien heb ik er toch niet om gevraagd om hier op aarde rond te lopen en nou moet ik ook nog eens netjes in Zijn pas lopen.”
Maar is dat juist?
Wat is goed en wat is slecht? Is iets goed of slecht omdat God dat zo besloten heeft?
De atheïst Bertrand Russell zei daarover: “Als iets goed is omdat God bepaalt wat goed en slecht is, is Hij in wezen niet meer dan een willekeurige dictator aan wie we zijn overgeleverd. Dat heeft wat mij betreft niets met ‘goed zijn’ te maken, en zeker niets met die zogenaamde vrijheid waar christenen het over hebben. Maar als Hij niet bepaalt wat goed of slecht is, dan is Hij niet almachtig. Want dan is er iets dat ‘goed’ is dat buiten God ligt en waar ook God zich aan moet houden. Dus in beide gevallen klopt er iets niet.”
Het juiste antwoord op dit dilemma van Russell, die trouwens wanhopig een einde aan zijn eigen leven maakte omdat hij nergens de zin meer van inzag, is echter heel anders.

Goed en slecht, deugd en de menselijke moraal zijn geen willekeurige dingen die God op een goede dag besloot op te stellen, noch zijn het dingen die buiten God staan waar ook God zich aan zou moeten onderwerpen.

Het antwoord ligt in de natuur van God.
Gods natuur is liefde. God kan niet anders dan liefhebben. De reden dat God niet zondigt is niet omdat Hij zo verschrikkelijk veel wilskracht heeft en daarom de zonde de rug kan toekeren, maar omdat Hij niet tegen Zijn eigen natuur in kan gaan.
Goedheid is wat God is. God is goed.
Alles wat in overeenstemming is met de natuur van God is daarom goed en alles wat tegen de natuur van God ingaat is slecht.
God is dus geen dictator die je neerknuppelt als je je eigen weg gaat.
Maar de dingen die op jouw eigen weg gebeuren hebben te maken met de dingen die je doet; soms moet je je afvragen of die wel of niet in overeenstemming met de natuur van God zijn.
En wat betreft je tweede punt waarin je stelt dat je gewoon doet wat juist is omdat het juist is, zou ik je graag willen vragen welke graadmeter je hanteert. Natuurlijk is een gelovig mens niet automatisch een beter mens dan een ongelovig mens. Een ongelovig mens kan net zo veel goede dingen doen als een gelovig mens, maar waar baseer jij je ‘goedheid’ op? Op een voetbalveld liggen lijnen. Als iemand de bal over de lijn schiet weet iedereen dat de bal uit is. Niemand maakt daar een punt van, want iedereen kent de regels van het spel. Maar als je nergens in gelooft zou ik wel eens willen weten waarom jouw wetten en jouw idee‘n van wat juist is beter zijn dan mijn idee van wat juist is. Ik geloof dat, net zoals er lijnen op het voetbalveld staan geschilderd, God Zijn wetten in het menselijk hart heeft geschilderd. Die wetten komen overeen met de natuur van God.

Het grappige is dat een ongelovig mens zonder het er mee eens te zijn, toch diezelfde wetten hanteert. Jij gelooft ook dat je goed moet zijn voor iemand anders en dat je kinderen niet moet misbruiken en ga zo maar door. Die lijnen van Gods natuur staan ook in jouw hart geschilderd. Je kent ze gevoelsmatig. Maar als je God verwerpt heb je geen echte basis waarmee je goed of slecht kunt beoordelen. Dan is er in wezen ook geen verschil tussen Adolf Hitler en Moeder Teresa. Ze hadden alleen een andere opvatting over wat er goed en slecht was, maar omdat er geen echte standaard is, is het helemaal niet gezegd dat Hitler slechter was dan Moeder Teresa.
Ik ben benieuwd naar je reactie.
Groet, Jan.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier