Vermoeid en bedrukt?

 Ben je moe en bedrukt?  Je hebt de buik vol van religie? Kom dan toch tot Mij. Sluit je met Mij af; Ik  beloof je dat je je leven zult hervinden. Loop naast Mij, werk samen met Mij en kijk goed hoe Ik de dingen aanpak. Leer van Mij. Genade dwingt nooit en manipuleert niet. Ik leg niets op je schouders dat daar niet thuishoort. Zoek Mijn gezelschap steeds weer op en leer van Mij wat vrijheid en geluk betekenen.
Naar Mattheüs 11:28 vanuit ‘The Message’.

Juist de eenvoud van ‘vertrouwen’ maakt het voor veel mensen zo moeilijk om te geloven. ‘Zo eenvoudig kan het toch niet zijn? We moeten eerst iets doen, iets bereiken en dan komt het geloof vanzelf.’ Maar het Woord van God ligt klaar om gebruikt te worden. Zijn beloften zijn al gegeven. Er rest ons niets dan er in te geloven.
E.M. Bounds

In Afrika bestaat het gezegde: “Broeder, er groeit gras op je pad.” Dat wordt gezegd als een gelovige zijn relatie met God laat versloffen en zo zijn vuur voor God verliest.  Het gezegde is gebaseerd op een oude gewoonte van  Afrikaanse Christenen om het oerwoud in te trekken voor stille gebedstijd met God. Iedere Christen had een eigen boom waaronder hij neerknielde om Gods aangezicht te zoeken. Omdat een gelovige daar elke dag naar toe ging werd er al snel een duidelijk pad gemaakt door het hoge gras naar de boom. Maar als een Christen zijn tijd met God oversloeg, doordat hij te druk was met andere dingen, groeide het gras in een mum van tijd terug en werd het pad overwoekerd. Iedereen kon dan direct zien dat die gelovige geen tijd met God nam en werd er dus gezegd: “Broeder, er groeit gras op je pad.”

Dat gras willen we niet, maar er is iets anders dat wel moet groeien en dat is ons vertrouwen in God. Dat groeit nergens zo snel als in de binnenkamer, in de plaats waar wij oprecht en intens bidden.
Als de velden worden overspoeld met het stralende zonlicht en de verfrissende  lenteregen, begint het gewas te groeien en komt de natuur tot leven. Zo is het ook met ons als wij ons terugtrekken in onze gebedskamer en daar het licht van God in ons hart laten schijnen en Zijn verkoelende hemelse wateren indrinken.

En dan, zonder het rationeel te beseffen, groeit ons vertrouwen.
Het heeft maar weinig met kennis te maken en rust ook niet op de woorden van die of gene. Het groeit, zomaar vanzelf.
Vertrouwen is dan ook veel meer dan verstandelijk weten. Veel mensen geloven dat er inderdaad iemand op aarde rondliep die Jezus heette. Maar over iemand weten, is niet  hetzelfde als iemand kennen.
Jezus kennen betekent in Hem rusten. Je bent niet langer bang, want je weet je geborgen onder Zijn vleugels. Hoe je dat weet? Het is er gewoon, een zekere rust en overtuiging dat God bij je is.

Je vertrouwt Zijn Woord, Zijn stem en Zijn aanwezigheid.

Het vertrouwen waar de Bijbel over spreekt uit zich in warme, diepe en persoonlijke  gesprekken met Hem, en heeft niets te maken met je hoofd en je kennis. Maar alleen door die tijd met Hem te nemen en stil naar Hem te luisteren kan dat echte vertrouwen worden gecultiveerd.

Ken je dan geen twijfel?
Wij mensen zien alles graag in termen als zwart en wit. De realiteit is er meer een van vallen en opstaan en ieder mens kent momenten van twijfel of worstelt met vragen waar niet direct een duidelijk antwoord op kan worden gegeven.

 

 

Maar zeiden we niet eerder dat geloof en vertrouwen geen zaak van het weten en kennen zijn, maar dat een volwassen geloof heeft geleerd te rusten ondanks de vragen? Maar juist als je met je vragen in vertrouwen tot God komt en ze bij Hem neerlegt kan het niet anders dan dat Hij op de een of andere manier antwoordt en je de realiteit van Psalm 23 zelf laat ervaren. “Hij leidt Mij aan de stille  wateren.”

Vertrouwen in God staat dan ook aan de basis van elk echt gebed. Zonder  vertrouwen wordt bidden een moeilijk verhaal. Vertrouwen is niet de  overtuiging dat God kan helpen, maar dat Hij gaat helpen. Dat is ook het verschil met hoop. Hoop kijkt vooruit naar de toekomst. Vertrouwen kijkt naar het heden. Hoop verwacht. Vertrouwen bezit.

Onvruchtbaar geloof
Als ons geloof ons dus niets brengt, of onvruchtbaar en moeilijk lijkt, heeft dat alles te maken met het feit dat wij ons vertrouwen niet cultiveren. Wij nemen er de tijd niet voor. Het is ondergeschikt aan onze wereldse belangen, en brengt ons niet de rust die wij zoeken in tijden van nood. Als wij de gemeenschap met God in onze binnenkamer verwaarlozen, kan het niet anders dan dat wij geestelijk schipbreuk zullen leiden. Zoek God dus persoonlijk. Trek je bij Hem terug. Stort je hart voor Hem uit en laat je vertroosten en sterken door Zijn liefdevolle aanwezigheid. Dan is er geen plaats meer voor angst, twijfel en onzekerheid, want ondanks de strijd weet je dat God bij je is. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Gebed
Jezus, ik ben U zo dankbaar. U hebt mij opgeraapt toen ik verloren op de grond lag, hopeloos en aan het einde van mijn latijn. Toen ik er zelf geen gat meer in zag, keek U op mij neer en liep Uw hart over met liefde. Uw liefde die ik pas ten volle zal kunnen waarderen in Uw hemelse gewesten, maar die mij vandaag vervult met dankbaarheid en mij hoop en kracht heeft gegeven. Dank U dat U uzelf aan mij heeft geopenbaard en mij de kans geeft U te leren kennen. Dank U dat ik U werkelijk mag vertrouwen en dat U Uw beloften niet zult verbreken. Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik Uw liefde kan verspelen, want U houdt van mij en blijft dat doen. Ik hoef mezelf niet langer te bewijzen. Wat een wonder, Heer en hoe schoon is Uw liefde.

Psalm 7:18
Ik prijs de HERE en ben vol dankbaarheid omdat Hij goed en rechtvaardig  is. Ik zal de naam van de HERE lofprijzen. Hij is HERE, de Allerhoogste.

Psalm 9:1–4
HERE, ik prijs U met mijn hele hart. Ik vertel iedereen over de geweldige dingen die U doet. Ik loop over van blijdschap en vreugde dank zij U. U wil ik lofzingen, U bent de Allerhoogste God! In Uw nabijheid zullen al mijn vijanden neervallen en omkomen.

Psalm 9:11, 14
Ieder die Uw liefde en genade kent, HERE, zal zich voor hulp tot U richten. Want U hebt nog nooit iemand die zijn vertrouwen op U stelde in de steek  gelaten.

Psalm 13:5–6
Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de HERE zingen, want Hij helpt mij altijd.

Psalm 16:7-9
Ik loof de HERE, Die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de HERE de grootste in mijn leven; omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. God zorgt ook voor  mijn lichamelijk welzijn.

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier