Licht in het duister 4

 Maker van hemel en aarde

Overal door de Schrift wordt naar God verwezen als “de Maker van hemel en aarde” Lees bijvoorbeeld:

 Het is heerlijk als de God van Jakob je Helper is, als je vertrouwt op je Heer God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en de zee met alles wat daarin is. Hij is trouw, voor altijd en eeuwig.
Psalm 146:5-6

 Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt.
Colossenzen 1:16

 Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt.
Openbaring 4:11

 Maar voor ons is er maar één God. Dat is de Vader, die alle dingen heeft gemaakt, en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer: Jezus Christus. Door Hem heeft God alle dingen gemaakt. Door Hem bestaan ook wij.
1 Corinthiërs 8:6

 U alleen bent de Heer. U heeft de hemel gemaakt, met alle sterren, de zon en de maan. U heeft de aarde gemaakt met alles wat daarop leeft, en de zee met alles wat daarin leeft. U heeft aan alles het leven gegeven. De engelen buigen zich voor U neer.
Nehemia 9:6

 De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem.
Psalm 33:6

 En dat zijn niet de enige passages. Er staan meer dan honderd directe verwijzingen naar God als de Schepper en als wij deze woorden goed tot ons laten doordringen zal de ons beloofde volmaakte vrede ons zeker omringen. De Geloofsbelijdenis van de Apostelen begint met deze woorden: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Maker van hemel en aarde.”

De eerste gemeente en de oudste christenen begrepen maar al te goed dat een fundamentele claim van het christelijk geloof berust op het feit dat de God die wij aanbidden, alles wat er bestaat ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Zijn schepping is groots omdat die een weerspiegeling is van Zijn karakter. In feite is de schepping ook bedoeld om terug te wijzen naar de Schepper en Zijn heerlijkheid te verklaren. Het is ook daarom dat juist de Schepping het zwaar te verduren krijgt in de geestelijke strijd die er gaande is. Evolutie en het idee dat diepe, haast ondoorgrondelijke dingen zoals het geweten van de mens en de logische, krachtige werkingen van de hersenen ontstaan zijn door een toevallige samenloop van omstandigheden, zonder plan en ontwerp van een ‘hogere intelligentie’ wordt door de ongelovige wereld omarmd als een welkom alternatief voor dat betuttelende geloof, zoals er in Psalm 2 staat:  

 De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd. Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer en tegen de man die Hij tot koning heeft gezalfd. Ze zeggen: “We willen niet dat zij over ons heersen! We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en niet mag!

 Paulus spreekt erover in Romeinen 1:

De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. Ze hadden God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken. Maar tóch hebben ze Hem niet de eer gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. Zo is het donker geworden in hun onverstandige hart.
Romeinen 1:18-25

 Wordt vervolgd

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier