Geroepen…

De Bijbel bestaat uit een reeks brieven van de Hemelse Vader aan Zijn dierbare kinderen. Laten we ze dan als zodanig koesteren en ernaar handelen. Een paar verzen die doordacht en biddend worden overpeinsd, zullen ons meer opleveren dan twee of drie hoofdstukken die slechts vluchtig of plichtsgetrouw worden doorgenomen.

Het gangbare en God-onterende idee in de wereld is dat de Bijbel slechts een stuk literatuur is, dat door een cursus onder de knie kan worden gekregen. Maar zo is het niet. De Bijbel is een hemels boek en als we ons blindstaren op de technische aspecten hebben we er in wezen niets aan. Gods gezegende Woord is niet bedoeld om te worden ontleed met het mes van koude intellectualiteit. Het is ons niet gegeven om onze slimheid en genialiteit mee te etaleren, maar om er in ware nederigheid voor neer te buigen. Het is niet bedoeld voor mentaal vermaak, maar als een ware en betrouwbare gids voor ons dagelijks leven!

Als wij het Woord openslaan zou ons motief moeten zijn om te leren hoe we ons in nederigheid moeten gedragen voor Zijn aangezicht en hoe we onze menselijke trots kunnen bedwingen. Wat is de waarde van een gedegen kennis van het originele Hebreeuws en Grieks, of een inzicht in de geschiedenis, geografie en chronologie van de Bijbel als het hart koud en hard blijft en niet vervuld wordt van nederige liefde voor de Auteur van het boek? Ik betwijfel ten zeerste dat God van ons verlangt dat we Zijn Woord alleen maar ‘bestuderen’. Wat we moeten doen, is ons ermee voeden. Hoeveel voeding zou je lichaam krijgen van een studie van de chemische eigenschappen van voedsel, of van het proberen te achterhalen van de verschillende grondsoorten waarin dat voedsel wordt verbouwd, of de betekenis van hun Latijnse namen?

“Doorzoek de Schrift dagelijks” (Handelingen 17:11); denk langzaam na over elk woord in elk vers. Bid voortdurend om de leiding en verlichting van de Geest, dat Hij de Goddelijke geheimen voor je mag openen. Bovenal, vraag aan God om Zijn Woord leesbaarder en duidelijk op de tafelen van je hart te schrijven, zodat je de voorschriften niet alleen leest maar ook in praktijk kunt brengen. Gods Woord is het enige voedzame voedsel voor de ziel! Daarom zijn de Heilige Schriftteksten aan ons gegeven – opdat we er in liefde en eerbied voor groeien en er meer en meer door gestuurd worden. Alleen door ons te voeden met dit Hemelse Manna wordt kracht verkregen voor onze pelgrimstocht, voor onze strijd tegen zonde en Satan en voor onze dienst aan God en onze medemensen.

Als je op de passages klikt kom je op het bijbelvers

 

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier