Geen angst voor de sluipmoordenaar

Geen angst voor de sluipmoordenaar

Je kunt op dit moment de radio niet aan zetten of de krant open slaan zonder geconfronteerd te worden met alarmerende berichten over het nieuwe virus dat de hele wereld in zijn greep lijkt te houden. Ofschoon de berichtgeving misschien niet altijd even betrouwbaar is, is het wel een feit dat de mensen bang zijn. Epidemieën zoals dit nieuwe virus zijn tenslotte maar moeilijk in te dammen en dergelijke uitbraken herinneren ons er aan hoe verschrikkelijk klein de mens eigenlijk is.

De angst voor deze ziekte kunnen we dan ook beter niet onderschatten, maar tegelijkertijd moeten wij verder kijken. Wij moeten ons niet alleen blind staren op het feit dat deze ziekte een reëel gevaar lijkt te zijn, maar we moeten onze blik ook vestigen op een hogere realiteit, een waarheid die wij nooit of te nimmer uit het oog mogen verliezen. Dat is de realiteit van onze Redder en Heer die de dood heeft overwonnen en na drie dagen opstond uit het graf.

Gods genade en Zijn verzekerde beloften voor de toekomst gaan vele malen verder dan ziekte, pijn of dood. Eens, en misschien duurt dat helemaal zo lang niet meer, zullen dit soort zorgen overwonnen zijn. Dat is ook een realiteit. Maar als wij ons laten meesleuren in de golf van onzekerheid die momenteel over de wereld spoelt, vergeten wij al snel de woorden van Jezus die zei: “Vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.” (Mattheüs 28:20)

Als wij Gods Woord gebruiken als ons schild, blijven onze gedachten gericht op de grootste realiteit en de beste zekerheid die wij hier op de aarde kunnen hebben, zonder daarbij de gebeurtenissen in de wereld te onderschatten.

Durven wij Gods Woord ook toe te passen op zo’n sluipmoordenaar als deze nieuwe ziekte? Jezus zelf voorspelde dit soort zaken, wat betekent dat alles bij God volledig bekend is. God heeft een plan, er is geen vergissing en Zijn Woord is nog altijd even betrouwbaar als het al duizenden jaren is. Ondanks de alarmerende berichten en de paniekerige houding van de wereld kunnen wij ons nog steeds uitstrekken in die groene, grazige weiden naast de stille wateren, onder het toeziend oog van Jezus, onze eeuwige Herder. Laten wij de invloed van paniek, angst en terreur tegengas geven door te overdenken wat Jezus over de angst te zeggen heeft.

 

Bijbelse balans

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen zijn. -Mattheüs 24:7.

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Jesaja 41:10

Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; Zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE. Psalm 112:7

Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here: U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U. Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered. Psalm 91:2-7

Al komt een heel leger op mij af, ik word niet bang. Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd, ik blijf toch vertrouwen! Psalm 27:3

Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest zijn koninkrijk voor je open te stellen. Lukas 12:32

Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.  1 Johannes 4:16-18

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier