De kleur van liefde

Een traktaat

Sommigen zijn blank, anderen gekleurd.
Mensen die werken en een stel waar helemaal nooit wat gebeurt.
Dieven heb je en rijken en dan heb je mensen zonder geld;
je hebt er die naar vrede verlangen, anderen zoeken geweld.

Sommigen zijn geel, anderen bruin,
De een woont in een doos, de ander in een huis met tuin
Er zijn er die kijken en er zijn er met ogen stijf dicht.
Je hebt dikke en dunne en zelfs een paar met het juiste gewicht.

Er zijn rooien en er zijn groenen,
eentje gaat blootsvoets, een ander draagt schoenen.
De een zegt ja, de ander weer nee.
Je hebt de gemene, de goede en heel veel die lopen maar mee.

Maar ondanks al die verschillen
is het toch de vrede die wij allen graag willen.
Want wij zijn uiteindelijk broeders en zusters, allen gelijk,
om samen te leven in Gods prachtige rijk!

Iedereen heeft gehoord en gelezen over de verschrikkingen die op deze aarde plaatsvinden wanneer de vijandigheid tussen mensen van verschillende rassen, ideologieën, of religies oplaait. Etnische confrontaties in Afrika, politiek geweld in Azië, het voortdurende bloedvergieten, onophoudelijke slachtingen en gespannen rassenkwesties in talloze andere landen getuigen van het feit dat er iets helemaal verkeerd zit met de menselijke relaties. Veel van deze conflicten zijn burgeroorlogen of binnenlandse problemen. Vijfenzeventig procent van de doden en gewonden in de hedendaagse gewapende conflicten zijn geen militairen maar burgers.

Als er eens een nieuwe wet zou komen waarin staat dat alle mensen, waar ook ter wereld, elkaar zouden moeten aanvaarden en respecteren. Het geloof zou er niet toe doen, de kleur zou niet uitmaken en wat voor verschillen er ook zouden zijn, iedereen moest een ander respecteren. Maar zelfs als iemand de macht zou hebben om een dergelijke wet in te voeren, zou het toch niet werken. Je kunt de mens tenslotte niet dwingen om goed te zijn. Vriendschap, liefde en begrip moeten voortkomen uit het menselijk hart en kunnen niet worden verkregen door het volgen van een wet.

Iemand opeens respecteren en aanvaarden terwijl je van jongs af aan al met de paplepel werd ingegoten dat jouw huidskleur en jouw geloof en jouw cultuur beter zijn dan de zijne is geen gemakkelijke opgave. En iemand tegen wie je een hoop wrok en haat koestert, omdat je door zijn volk al jaren en misschien zelfs wel eeuwenlang getreiterd, vernederd, uitgebuit en vervolgd bent zomaar opeens in de armen sluiten, is helemaal moeilijk.

Je kunt je wel voorstellen dat een bevelschrift de pijn die iemand voelt niet zomaar kan wegnemen. Er zijn mensen die hun geliefden hebben verloren, of hun huis en hun land. Er zijn er die verdrukt worden en ten prooi gevallen zijn aan beestachtige wreedheden van een andere etnische groepering.

Zelfs al zouden ze willen liefhebben en vergeven, zo gemakkelijk breekt een mens niet met zijn oude gewoonten en gedachtepatronen. Al heeft iemand nog zoveel wilskracht, zoveel diepgewortelde haat wordt niet zomaar even uitgewist.

Hoe kunnen die gevoelens dan worden overwonnen? Dat vooroordeel en het wantrouwen dat al eeuwenlang bestaat? Het antwoord kan worden samengevat in één woordje: liefde!

Naar men zegt heeft er nooit een wijzer mens op de aarde rondgelopen dan koning Salomo, die schreef: “Haat leidt tot onrust en ruzies; maar de liefde bedekt echter al het menselijk falen.” (Spreuken 10:12)

Het is niet moeilijk in te schatten dat als je iemand haat, je relaties met deze persoon waarschijnlijk slechts uit zullen lopen op conflicten en ruzie. Maar als je van iemand houdt, zelfs als deze persoon je kwaad heeft gedaan, is het mogelijk dat je verder kijkt dan de fouten en de pijn en dat je hen vergeeft en aanvaardt.

Dat klinkt natuurlijk wel heel mooi en nobel, maar wie is er nu werkelijk in staat om zomaar opeens al die diep gewortelde negatieve gevoelens van haat, wrok en angst jegens anderen en zelfs hele volkeren op te geven? Een normaal mens kan zoiets niet zomaar opbrengen.

Er is een oplossing. Het is wél mogelijk om een ander lief te hebben, te vergeven en te aanvaarden, ondanks onze menselijke beperkingen en ondanks verleden, huidskleur of achtergrond. Het geheim van deze liefde ligt in God. In God zelf, de bron van alle liefde. In de Bijbel staat: “God is liefde.” (1 Johannes 4:8) God is de almachtige Geest van liefde die het universum geschapen heeft en aan ons allen de levenskracht heeft geschonken.

En opdat wij Hem zouden kunnen begrijpen heeft Hij tussen ons geleefd als een mens van vlees en bloed in de persoon van Jezus Christus. Het leven van Jezus was een leven van liefde. Hij heeft ervaren wat het is om als een mens te lijden en was diep begaan met de mensen in Zijn buurt, die Hij geestelijk en lichamelijk verzorgde. Hij werd een mens van deze aarde. Hij heeft ons verteld dat als wij ons slechts aan dat ene grote gebod houden: “Heb lief,” wij eigenlijk alle wetten van God gehoorzamen. Jezus zei: “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand” en “houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.” (Mattheüs 22:37-40)

Eens toen een zogenaamde expert op het gebied van het geloof dit hoorde stapte hij met een trots gevoel van eigendunk op Jezus af en begon hij in het openbaar met Hem te redetwisten. “Wie mag dat dan wel zijn, mijn naaste?” Jezus antwoordde hem met het verhaal van de Goede Samaritaan, waaruit duidelijk blijkt dat iedereen die hulp nodig heeft onze naaste is en dat het niets te maken heeft met onze huidskleur, ons geloof, onze achtergrond of nationaliteit. (Lukas 10:25-37)

Hoe kunnen wij onze naaste werkelijk liefhebben en ons steentje bijdragen om vrede in deze verdeelde wereld te brengen? Door ons eigen hart open te stellen voor de “Vredevorst” en Hem te vragen om ons liefde te geven voor een ander. Als we contact hebben gemaakt met de liefde van God kan Zijn Geest ons de kracht geven om te doen wat menselijk gezien eigenlijk onmogelijk is en dat is een ander lief te hebben zoals wij onszelf liefhebben.

In de Bijbel staat over Jezus geschreven: “Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken.” (Efeziërs 2:14)

De bovennatuurlijke liefde van God brengt waarachtige vrede. Die liefde brengt eenheid en wederzijds respect. “De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is.” (1 Samuël 16:7)

Als onze gedachten afgestemd staan op God kunnen wij verder kijken dan iemands huidskleur en in plaats daarvan zijn geest en innerlijk zien. Dan kunnen we elk mens zien als een unieke, prachtige schepping van God.

Zelfs als haat, angst en vooroordelen al jarenlang deel uitmaken van de manier waarop je een ander bekijkt, toch kan die wonderschone liefde van God alles wegwassen. Als je persoonlijk ervaart dat God van je houdt en je vergeeft voor al je zonden, wordt het heel wat makkelijker om een ander lief te hebben en te vergeven. Ook jij kunt dan grote schoonmaak houden. Weg met alle bitterheid. Weg met de woede en de boosheid. Weg met wat voor slechtigheid dan ook en maak plaats voor vriendschap en medegevoel. “Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.”

Als jij je hart voor Jezus openstelt kan Hij je op wonderbaarlijke manier bevrijden van het juk van de haat en de boeien van de boosheid jegens anderen. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.”

Wat kan het een prachtige wereld worden als wij allemaal kleurenblind zijn. Als wij ons er niet van bewust waren tot welk ras iemand behoort en als wij alleen maar liefde zouden zien bij iemand van een andere komaf. De kleur van de liefde. Met Jezus is dat echt mogelijk. “Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw; want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Je hoeft er slechts om te vragen.

“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Jezus vergeeft je onvoorwaardelijk al je zonden en geeft je eeuwig leven. Je hoeft Hem slechts te vragen om in je eigen hart te komen. Ook jij kunt Hem ontvangen door een eenvoudig gebed te bidden.

Lieve Jezus, ik wil U echt leren kennen. Dank U dat U Uw leven voor mij heeft gegeven. Vergeef me alstublieft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik open mijn hart en vraag U om bij mij binnen te komen. Geef mij Uw geschenk van het eeuwige leven en vervul me met Uw liefde. Ik wil graag leren om een ander te aanvaarden en te accepteren, wie het ook zijn mag. Amen.

In de Bijbel kunnen we lezen dat de dag dat Jezus persoonlijk zal terugkeren naar deze aarde “met grote macht en majesteit,” snel naderbij komt. De uitbuitende regeringskliekjes van de mens zullen ophouden te bestaan als “onze Here en Zijn Christus de heerschappij over de hele wereld” heeft. Dan zullen alle etnische grenzen verdwijnen en de mensen die houden van waarachtige vrede zullen verenigd worden en in echte harmonie samenleven. “Mensen van allerlei volken en de meest uiteenlopende talen dienden Hem… Nergens zal meer oorlog worden gevoerd en niemand zal meer worden opgeleid tot militair.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier