Geloven om te ontvangen

Benader je het leven met een houding van geloof, zodat je Mijn antwoorden ontvangt? Of blijf je liever wachten tot je iets ontvangt waardoor je durft te geloven?

Vergeet echter nooit dat het allemaal draait om geloof. Het is je geloof in Mij dat Me behaagt. Het is je geloof dat de wonderen verricht. Geloof is het kanaal waardoor Ik met Mijn kinderen communiceer. Het feit dat je je aan Mijn woorden vasthoudt en op Mijn beloften vertrouwt opent de sluisdeuren van Mijn schatkamers, zodat Ik je zo rijkelijk mag zegenen.

Soms zoek je naar een andere weg en wil je eerst iets zien voor je gelooft, maar Mijn zegeningen komen alleen naar je toe via de weg van het geloof. Je moet geloven om te kunnen ontvangen. En zelfs je geloof in Mij kun je van Mij ontvangen, zoals de man die wel in Mij geloofde, maar er toch ook weer niet zo zeker van was en naar Mij uitschreeuwde: “Heer, ik geloof, help mij met mijn ongeloof!”

Probeer het maar. Zet Me maar voor het blok en hou je vast aan Mijn beloften.

Laat je niet afleiden door de twijfels en de angst die de vijand je probeert aan te smeren en kijk dan eens wat er gebeurt. Iemand die mijn Woord gelooft en zich vasthoudt aan Mijn beloften zal niet bedrogen uitkomen.

Want voor de mens die gelooft begint het leven te stralen. Hij gaat de vele wonderen zien die Ik elke dag in het leven van ieder van Mijn kinderen verricht.

Sla de weg van het geloof maar in. Pak die belofte vast en bouw je leven op dat fundament. Lees in Mijn Woord en bestudeer het grondig en met een open hart. Je zult Mijn liefde meer en meer gaan begrijpen en het geloof wordt uiteindelijk een geestelijk “zien”.

Vrees niet. Ik sta naast je.

Geef je zorgen maar aan Mij. Helaas zijn zorgen je niet onbekend. Ik begrijp dat heel goed en weet dat het soms een strijd is om je staande te houden temidden van een onzekere en ongelovige wereld, waarin de waarden en de moraal vaak zo anders zijn dan je zou willen.

In de wereld is Mijn Woord tenslotte niet het kompas dat gevolgd wordt om iedereen veilig door de stormen heen te leiden. Soms worden er beslissingen genomen waarvan je niet begrijpt hoe het ooit zo ver heeft kunnen komen.

Maar jij volgt een andere koers en daarom zeg Ik nogmaals: “Vrees niet, want Ik sta naast je!” Luister niet naar de stem van het duister met al zijn twijfel en ontmoediging. Het ergste wat je kunt doen is, je overgeven aan de geest van angst die de vijand op je wil overbrengen. Als je daar naar luistert ondermijnt het je geloof. Je geloofsspieren worden er zwakker door en uiteindelijk heeft het zelfs zijn weerslag op je lichamelijke
gezondheid. Hoe logisch en slim die stem soms ook mag klinken, het is en blijft de stem van de vijand en die heeft tot doel je te verzwakken, je geloof af te nemen en je te vangen in een web van angst, twijfel en onzekerheid.

Maar het geloof in Mij heeft juist een tegenovergestelde werking. Geloof in Mij en Mijn beloften is scheppend. Geloof geneest en verfrist.

Het geloof maakt alle dingen nieuw.
Het brengt leven en kracht, vreugde en hoop. Waar je ook mee worstelt en wat de problemen ook mogen zijn, Ik kan het aan. Vrees niet, want Ik sta naast je…

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier