Waar was U dan?

Naar aanleiding van een ramp, enige jaren geleden.

Waar was U God tijdens die ramp? Waarom doet U toch niets aan het lijden in deze wereld?

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. (Paulus Romeinen 8:35, 37-39)

Je vraagt waar Ik was? Wat Ik deed tijdens de aardbeving. Waarom was ik er niet tijdens die tsunami…?

Ik stond naast een man op het strand die nog wanhopig probeerde zijn vrouw te bellen om afscheid te nemen terwijl het water op hem afstormde. Ik gaf hem kracht in zijn vingers terwijl hij haar nummer draaide en Ik gaf hem de rust om tot haar te zeggen: “Liefste, ik vrees dat ik het niet halen zal, maar maak je alsjeblieft geen zorgen. Ik ben klaar om te gaan.”

Ik was ook bij zijn vrouw toen hij haar belde. Ik ondersteunde haar terwijl de woorden van haar man langzaam tot haar doordrongen en ze zich realiseerde dat hij die avond niet meer thuis zou komen.

 

Ik was aanwezig toen een vrouw wanhopig naar Mij uitriep terwijl ze probeerde te ontkomen aan het natuurgeweld. Ik heb haar direct geantwoord: “Vertrouw maar op Mij. Ik zal je de weg naar huis helpen vinden.”

Ik stond ook naast een priester die zo hard werkte om zorg en troost te verlenen aan de gewonde en verbijsterde zielen. Ik heb hem gevraagd of hij niet thuis wilde komen zodat hij zorg kon dragen voor zijn kudde in de Hemel. Hij hoorde Mijn stem en aarzelde niet. Ik sta ook nu nog midden tussen de reddingswerkers. Ik geef hen kracht en moed om door te vechten. Ik help hen in hun zoektocht naar mensen in nood en geef hen haast bovennatuurlijke kracht.

Ik was en ben bij elk slachtoffer, bij iedere persoon die werd overmeesterd door angst. Elk gebed heb ik gehoord en ik ben aanwezig in het hart van een ieder die gelooft. Ik wil dat je weet dat Ik elk slachtoffer ken, ofschoon niet iedereen Mij kent. Er waren er zelfs die Mij voor de eerste keer hebben aangeroepen en hebben ontmoet. Maar er waren er ook die Mij niet gehoord hebben terwijl ik wel naar hen uitriep; “Kom tot Mij. Deze kant uit. Hier, Ik reik je Mijn hand.”

Ja, er waren mensen bij die nog steeds verkozen om Mij buiten te sluiten. Maar ik was er wel. En zo ben Ik ook bij jou. Deze ramp heeft jou niet getro!en en was voor jou niet het einde van de reis.

Maar er komt een dag dat ook jouw levensweg ten einde loopt en dan zal Ik er ook voor jou zijn. Zoek Mij nu, nu Ik aanwezig ben. Dan weet je op elk moment zeker dat je “klaar bent” om te gaan.

Jezus-

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier