Voor Hem

 

Toen de zendeling Hudson Taylor nog slechts enkele maanden te leven had lag hij vermoeid en verzwakt op bed en zei hij: “Ik ben zo zwak dat ik niet meer kan werken; ik kan mijn Bijbel niet eens meer lezen en zelfs het bidden valt me zwaar. Ik kan nog slechts stilletjes tegen mijn Heiland aan liggen en mij verwarmen aan Zijn kracht en aanwezigheid. Het Woord, dat ik eens in mijn hart heb opgeslagen mag ik nu overdenken. Toen prevelde hij Psalm 9:10. “Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.” Niet veel later, kon hij zich ook die tekst niet meer herinneren, en wist hij alleen nog te zeggen dat de Heer een burcht was voor de verdrukte. Ook die woorden ontglipten hem tenslotte, en op zijn sterfbed kon hij nog slechts prevelen: “Heer.” Het was alles wat hij nodig had.

Alles draait in het geloof om een relatie. Doctrines, gemeentes, de juiste levenswandel… ze hebben allemaal ongetwijfeld hun plaats en waarde. Toch is ons geloof zonder een warme, oprechte en vooral persoonlijke relatie met Jesus zelf, niet veel meer dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Zonder echte liefde voor God, zonder oprechte vriendschap en het verlangen om persoonlijk dicht bij Hem te zijn, zal ons geloof uiteindelijk ontsporen op de klippen van deze wereld. Dat wordt ook geïllustreerd in het verhaal over Martha en Maria. *

 

Toen Jezus hen bezocht was Maria zielsgelukkig over de mogelijkheid om dicht bij Hem te zijn. Ze hield van Jezus en wilde Hem haar hele hart geven. Martha hield ook van Jezus, maar er speelden ook andere belangen. Haar dienst, hoe nobel die er misschien voor de buitenstaander ook uit zal hebben gezien, was niet uitsluitend en alleen voor Jezus. Het ging haar er ook om wat de andere mensen over haar zouden denken. Ze wilde Jezus graag eren, maar dat diepe, persoonlijke verlangen naar Jezus was die dag gewoon niet sterk genoeg.

Wil dat dan zeggen dat wij de hele dag op onze knieën moeten zitten, en het werk maar moeten laten versloffen? Natuurlijk niet. Jezus kwam tenslotte ook niet elke dag bij Maria en Martha op bezoek. Maar als Hij dan wel komt en bij ons hart aanklopt verlangt Hij naar de reactie die Maria had. Dat Jezus blij was met de reactie van Maria was wel duidelijk uit zijn antwoord toen Hij zei: “Wat maken jullie je toch druk!

In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen.” Ook Petrus leerde dat toen Jezus Hem na de verrijzenis ondervroeg over zijn hopeloze gestuntel, enkele uren voor de kruisiging. “Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ Petrus werd verdrietig. ‘Here,’ zei hij, ‘U weet alles. U weet toch dat ik van U houd!’ ‘Zorg dan voor mijn schapen,’ zei Jezus.” * En in een oude bijbelvertaling staat er nog bij: “En, Petrus, doe het voor Mij.” Waar het dus om gaat is onze onvoorwaardelijke overgave en aandacht aan de Herder van ons hart, de Koning van ons leven en de vriend voor de eeuwigheid. Voor Hem.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier