Tot in alle eeuwigheden

Eens bezocht ik een indrukwekkende uitvoering van de Messiah van Händel op een daarvoor speciaal ingeruimd terrein. Het was een overweldigende ervaring die ik niet snel zal vergeten. Ik zat aan mijn stoel gekluisterd terwijl ik luisterde naar de zee van klanken die over mij heen spoelden en mijn hart beroerden. Daar was de leidende sopraan, zuiver als kristal, de klankvolle, diepe stem van de bas, de lichte tenor en de speelse alt, alles omlijst door meer dan vierduizend stemmen van het koor.

En toen kwam het hoogtepunt. Net voordat het Hallelujakoor losbarstte in de hemelse lofzang stopte de muziek. De stilte duurde maar een paar seconden, maar rustte als een deken op de vergaderden. Niemand durfde zich zelfs maar te verroeren.

Toen verbrak de bas die haast geheiligde stilte en zong: “Hij zal regeren tot in alle eeuwigheden.” De bas werd direct gevolgd door de tenor, die iets hoger herhaalde: “Tot in alle eeuwigheden.” De sopraan vervolgde het lied: Koning der koningen, Heer des Heren.”
Opnieuw volgde er een korte stilte. De sopraan sloeg haar ogen ten hemel en zong met haar zuivere engelenstem: “En voor hoelang zal Hij dan heersen?”

Het koor gaf direct het antwoord.

Met een overweldigende kracht zong het koor met duizenden harmonieuze stemmen en werden wij in het publiek overspoeld met de troostrijke woorden: “Tot in alle eeuwigheden. Halleluja! Halleluja!”

Stel je nu eens voor hoe het zal zijn op die glorieuze dag als wij voor de troon van God staan en de Koning der koningen Zijn rechtmatige troon bestijgt. Op die dag zingen wij samen met het engelenkoor, als deze zondige, zieke en corrupte wereld onder Zijn directe, rechtvaardige heerschappij komt te staan en de eeuwigheid haar poorten opent.

Het hemelse lied rolt door de hemel en over de aarde. Mensen uit Azië, Afrika, Australië, zingen samen met Europeanen en Amerikanen. Jezus Christus heeft Zijn troon bestegen en regeert tot in alle eeuwigheden. Niet langer stommelen wij rond in het duister, want het morgenlicht is gekomen.

“Alle eer aan U, Koning der koningen. Wie is aan U gelijk.”

(Uit NBG 1951)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier