Hij is aan het werk

Hij zal in alles voor u zorgen
-Psalm 37:5

In de Bijbelvertaling Het Boek staat: “Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.” In een Engelse vertaling staat het wellicht nog duidelijker: “Hij is aan het werk.”

Het geeft ons de geruststelling dat Hij voor alles wat we Hem hebben toevertrouwd zal zorgen. Zelfs al zien we het niet, God is aan het werk. Dingen waar we over inzitten, gebeurtenissen waar we verdrietig over zijn, problemen die we hebben, fysieke noden, geestelijke nood of een dierbaar iemand die op de verkeerde weg zit, over wie we zorgen hebben.

God is er mee bezig. Hij zal in alles voor u zorgen. Hij heeft alles genoteerd en we kunnen het in Zijn capabele handen laten.
Geloof betekent rusten in de wetenschap dat God met onze problemen bezig is. Het is een nederige, zachtmoedige overgave, waarbij we Hem laten zien dat we het van Hem verwachten. Dan kan de Heilige Geest aan de slag gaan en lopen wij Hem als het ware niet voor de voeten. Het ligt nu buiten onze macht. Wij hoeven het niet zelf meer te proberen. Hij zorgt voor alles!

 

Laten we daar troost uit putten en de zaken waar we zelf niets aan kunnen veranderen niet zelf weer in handen proberen te nemen. Wat een opluchting. Hij is echt met het probleem bezig. Hij is aan het werk.

“Maar ik zie nog geen resultaten,” zeg je misschien. Dat geeft niet. “Hij zal in alles voor u zorgen,” als je het echt in Zijn handen laat rusten en verwacht dat Jezus ervoor zal zorgen. Je geloof wordt weleens op de proef gesteld en je moet weleens wachten op het antwoord, maar Hij zal het doen. Zijn Woord staat vast.

Ik roep tot God, de Allerhoogste, die mij bevrijden zal. Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel en mij verlossen.
-Psalm 57:3,4

***

Ik roep, en Hij hoort mij en zal hulp sturen. Hij zal me helpen met dit werk dat ik op me genomen heb en dat ik niet aankan, dat ik van tevoren niet goed heb ingeschat, met deze dingen helpt Hij, als ik het niet meer kan en ik kan er dan gerust op zijn dat Hij het zal doen. -Frances Havergal

De Heer zal zich houden aan Zijn verbond met ons. Wat Hij op zich neemt zal Hij volbrengen. Daarom zijn de wonderen uit het verleden een garantie voor de toekomst en redenen om naar Hem te blijven uitroepen. -C.H. Spurgeon

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier