Wat Hij voor ons deed

Wat een onbeschrijflijk wonder dat Jezus ter wille van ons de troonzaal van de hemel verliet, zich kleedde met een menselijk lichaam en zich uiteindelijk liet bespotten en kruisigen om zo een brug te slaan die ons uiteindelijk veilig naar huis zal leiden. Jezus deed afstand van Zijn rechten als hemelbewoner en Hij werd arm terwille van ons. Hij was rijk, maar koos er voor om ons, door Zijn armoede, rijk te maken.

Maar alleen het afdalen naar deze aarde was niet genoeg. Hij moest net zo worden als wij! Hij moest lid worden van de menselijke gemeenschap, en het menszijn ten volle ervaren.

Het begon toen Hij als een zachtmoedige, zwakke, hulpeloze baby geboren werd. Hij paste Zich dus niet alleen aan onze stoffelijke vorm aan, maar ook aan de menselijke dingen van dit leven. Hij was net als alle andere mensen. Hij werd moe, Hij kreeg honger, en zal er ongetwijfeld best wel eens genoeg van hebben gehad.

Aan al deze dingen was hij onderhevig, net als wij, maar Hij zondigde niet opdat Hij een goede Hogepriester voor ons kon zijn, en medeleven voor ons kon voelen. Hij moest weten hoe de mens op aarde zich voelt, Hij moest weten hoe het is om pijnlijke voeten te krijgen, hoe zwaar een last op ons kan drukken en hoe het voelt als we dreigen te bezwijken onder een probleem omdat we genoeg te verduren hebben gehad!

God stuurde Jezus naar de aarde om mens te worden zodat Hij ons beter kon bereiken met Zijn liefde en met ons kon communiceren op het nederige niveau van ons menselijke verstand. Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn –Psalm 103:14, omdat Hij zelf in zo’n lichaam geleefd heeft, er in geleden heeft en er in is gestorven terwille van ons! Wat een genade. Wat een geduld. Wat een waar Gods wonder, het wonder dat volbracht werd toen Jezus drie dagen na Zijn dood uit het graf opstond en tegen iedereen die dat wil zal zeggen: “Zie, Ik ben met jullie, iedere dag en dat tot aan de voleinding van de wereld.”

Gelukkig Paasfeest.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier