Hij blijft van ons houden…

Geloven en vertrouwen als wij de moed verloren hebben, dat is andere koek. Maar Jezus laat ons nooit vallen en daar gaat de Oppepper deze week over.

O Vader,
Mijn leven, ‘t is vol verwarde draden
Eigenlijk zit alles in de knoop
En nu, na vele jaren voel ik me zo zwaar beladen
Ik vind geen troost, er is geen hoop
Hoe kan ik alles toch ontwarren?
Hoe kan ik aan het leven nog voldoen?
De pijn van het verleden, die blijft me maar verwarren
En niets kan ik meer overdoen
En nu het te laat. Mijn kans die is verkeken
Er rest nog slechts berouw en zelfverwijt.
In de doornen ben ik blijven steken
Ik heb verloren in de strijd

Te laat? Te laat?
Welnee Mijn lieve kind
De Redder die hier voor je staat
Die heeft je lief en is je goed gezind
Voor jou stierf Ik een wrede dood
Je bloedend hart dat wil Ik stelpen
Ik ben je dagelijks brood
Ik ben je God, Ik zal je altijd helpen.
Je bent vernederd en gebroken in de geest?
Kom en schuil bij Mij en hou je aan Mij vast
Want van de zwakke mens houd Ik het meest
En Ik draag elke last.

De Bijbel leert ons dat Gods genade eindeloos groot is. Eindeloos? Zonder einde? Zonder begrenzing? Precies. Er staat zelfs geschreven dat Zijn genade reikt vanuit de eeuwigheid tot aan de eeuwigheid.

En dat is lang. Heel erg lang!
Zijn liefde, Zijn genade en Zijn verlangen om te vergeven houden nooit op. Gods liefde weerstaat elke storm en blijft van ons houden, ongeacht onze fouten. Zijn liefde voor ons berust niet op onze daden en heeft niets met onze prestaties te maken. Zijn liefde overtreft alles. De apostel Paulus zei:

“Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is
in Christus Jezus, onze Heer.”

(Romeinen 8:38,39)

Maar soms kunnen wij dat maar nauwelijks geloven. Hier op aarde draait het tenslotte meestal om het resultaat. Eigen kracht is belangrijk en het is moeilijk om in te zien dat God op een heel andere manier naar ons kijkt dan wij en de wereld dat doen. Zo komt het helaas maar al te vaak voor dat wij onze lasten maar blijven meezeulen en soms haast bezwijken onder het gewicht van zelfverwijt, fouten en dat zwarte verleden. En dat terwijl Jezus ons allang heeft vergeven en hoop voor ons heeft. Hij ziet geen gebroken, waardeloze mens, iemand waar je niets mee kunt beginnen, maar Hij ziet Zijn bruid, Zijn kostbare schat, waar Hij voor gestreden heeft en uiteindelijk zelfs voor stierf, Hij ziet het eindproduct, en heeft een geweldige toekomst voor ogen. God heeft het bouwplan. Hij heeft de regie van het leven in handen en is groot en krachtig genoeg om ons niet alleen te vergeven voor kleine tekortkomingen, maar in het bijzonder voor die zaken die ver boven ons eigen vermogen uitreiken. Zijn kracht wordt juist geopenbaard als onze ongerechtigheden, en onze tomeloze zelfzucht aan het licht komen en we die eerlijk bekennen en ootmoedig aan Zijn voeten leggen.

Vraag Hem eenvoudig en oprecht om Zijn hulp. Geef toch toe dat je het alleen niet kunt. Vecht niet tegen je eigen onvermogen maar gebruik het juist als een springplank die je regelrecht doet belanden in de armen van de God van liefde.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier