Geloof durft het aan

Omdat God Zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten. – Hebreeën 10:23

Het is vaak moeilijk te zien hoe Gods beloftes zullen worden uitgevoerd en dat vinden we niet altijd even makkelijk. Wij willen maar wat graag weten hoe het plan er uit ziet en als het even kan hebben we ook nog een paar suggesties en aanwijzingen voor Hem. Maar hoe God iets wel of niet gaat doen en hoe Hij Zijn beloftes weer gaat vervullen is onze zaak helemaal niet.

Het is onze zaak om Hem te vertrouwen en het is onze opdracht om de uitwerking van Zijn plan volledig aan Hem over te laten. Daarom staat er ook geschreven: “Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.” * Er is niets dat God zo eert als oprecht geloof.

Toen de Romeinse legerofficier; een heiden nota bene, Jezus om hulp vroeg toen zijn geliefde knecht aan de poort van de dood stond, stond Jezus versteld van het geloof van deze man. De man hoefde niet te weten hoe het gedaan zou worden, maar hij legde zijn probleem nederig bij Jezus neer. Dat moet het hart van Jezus enorm veel goed gedaan hebben.

 

Geloof vertrouwt, en omdat het vertrouwt zal het uiteindelijk ook zien. Maar als wij meer willen hebben om ons aan vast te houden dan het door Jezus uitgesproken woord, lopen wij niet echt op geloof. Geloof durft zich over te geven aan God, zonder het antwoord te zien. Daar komt die vrede vandaan waar Paulus het over heeft, de vrede die alle verstand ver te boven gaat.

Hoe God ons door de velden leidt is Gods zaak, niet de onze. Zijn wegen zijn zo veel hoger en machtiger dan de onze en Hij ziet dingen die wij met geen mogelijkheid kunnen bevatten. Hij vraagt toch zeker ook niet van ons dat we ons bezig houden met het wel en wee van de sterren aan de hemel? Durf Hem te vertrouwen, Hij die zoveel meer van ons houdt dan wij ons realiseren. Zijn plannen behoren Hem toe en Hij vraagt ons om de uitvoering van die plannen aan Hem over te laten.

Als we dan later zien dat Hij het gedaan heeft, welt er een lied van dankbaarheid op in ons hart. God heeft Zijn Woord alweer gehouden. De God die Mozes veilig door de Rode Zee leidde, staat ook naast jou en mij. Hij houdt zich aan Zijn Woord.

In Uw sterke armen vlei ik mij neer;
ik vertrouw dat U mij zult leiden.
Want wie kan dat beter dan mijn Heer?
De Almachtige zal Zijn schapen weiden.

Download PDF

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier