De Rots der Eeuwen

Een klimop zit zo stevig aan de boom vast dat zelfs de zwaarste stormen haar niet kunnen deren. Aan de kant die is blootgesteld aan de wind wordt de klimop nog steviger tegen de boom aangedrukt, terwijl zij aan de andere kant direct beschermd wordt tegen het geweld van de storm door de stevige stam van de boom. Zo beschermt God ons in sommige
stormen tegen het geweld van de storm, terwijl andere stormen ons juist dichter tegen Hem aandrukken.

Wij leven in een veranderlijke wereld. Wat gisteren vaste grond leek te zijn, blijkt vandaag toch niets dan drijfzand. Alle dingen veranderen. De economische situatie van gisteren is niet die van vandaag. Terwijl je vroeger misschien fris en enthousiast door de velden van dit leven rende, word je vandaag belaagd door ziekte en tegenspoed. Waar kun je je dan nog aan vasthouden?

Wat is het anker? Waar is mijn vaste grond? Voor een gelovig mens is het antwoord niet moeilijk: Het zit in het Woord van God. Onze relatie met Hem is onze geestelijke fundering. Het Woord is ons kompas en onze moraal. Onze vrede, vreugde en hoop en onze visie en troost. Wat we in het Woord lezen bepaalt hoe we over de dingen denken en dat leidt ons bij het nemen van beslissingen.

Jezus zelf noemde het een parel van onschatbare waarde en koning David beschouwde het van groter belang dan al het goud
en zilver dat deze wereld te bieden heeft. Het Woord van God; de Rots der Eeuwen.

Niemand kan voor jou bepalen hoe je in dit leven moet lopen en welke beslissingen je moet nemen en ofschoon er altijd mensen schijnen te zijn die denken dat ze in staat zijn voor anderen te beslissen, kent niemand de diepe gedachten van je hart en sta je er wat dat betreft helemaal alleen voor. Alleen in de tunnel van dit leven. Maar als je God kent en je aan Hem hebt durven overgeven, ben je niet alleen. Dan staat Hij naast je in die tunnel, op weg naar dat eeuwige licht, en houdt Hij
je stevig vast. Zijn beloften omringen je.

Zelfs als het er op lijkt dat de weg soms doodloopt en eindigt in een inktzwarte duisternis, neemt Hij je bij de hand en blijkt het slechts een bocht in de weg te zijn en zie je opeens het licht aan het eind van de tunnel weer schijnen. Dat geldt voor ieder van Zijn kinderen, hoe zwaar de weg soms ook lijkt te zijn.
Kijk eens naar Mozes uit de bijbel. Over hem staat geschreven:

“Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.” (Hebreeën 11:27)

Hij zag God die niet zichtbaar is voor het fysieke oog. Hij hield zich vast aan het Woord dat niet kan falen.

En wat denk je van David Livingstone? Wij kennen hem als een groot mens die veel voor God deed, maar hoeveel mensen kennen het verhaal van zijn enorme strijd en de zware tegenslag waar hij mee geconfronteerd werd. Veel mensen zullen in zijn tijd best weleens gedacht hebben: ‘Waar doet die man dat toch voor; wat levert hem dat op?’ Ook hij liep ogenschijnlijk alleen door de tunnel, maar hij was verre van alleen. God stond naast hem. Het Woord was zijn licht en zijn troost en God liet hem nooit in de steek. Zo zijn er ongetwijfeld momenten in ieder mensenleven waarop we niet begrijpen wat er gebeurt.

Alles doet pijn en we zien de zin er niet van in. Toch staat God naast ons. Zijn Woord staat vast. Hij is het anker dat niet afknapt tijdens de zwaarste orkanen waar we soms doorheen gaan. We hoeven niet bang te zijn dat we weggeslagen worden door de woeste golven van het leven waarna we eenzaam ten onder gaan in de bodemloze zee van twijfel en angst.

Hij kan het aan. Jezus, het levende Woord, is de Goede Herder die Zijn leven geeft voor zelfs het kleinste schaapje van Zijn kudde. Zet je voet dus stevig op de Rots der Eeuwen en luister naar Zijn liefdevolle en troostende woorden.

“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.” (Romeinen 10:13)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier