Maandag 21 maart 2022

Een leraar vroeg eens aan een klasje doofstomme kinderen wat het mooiste gevoel was dat ze kenden. Daar hadden die kinderen geen moeite mee. “Vreugde,” schreef er eentje. “Blij zijn is echt het mooiste wat er is.” Een ander schreef dat er niets boven het gevoel van dankbaarheid ging. En zo werd er van alles opgeschreven. Maar een meisje schreef iets anders. Zij schreef: ”Het mooiste gevoel dat ik ken is het gevoel van berouw.”

Berouw als een van de mooiste emoties? Daar zou je niet zomaar aan denken. Maar als we het in het juiste perspectief plaatsen door bijvoorbeeld aan de verloren zoon te denken, kunnen wij daar wel inkomen. Voor de verloren zoon was er geen fijnere emotie dan toen hij berouwvol voor zijn vader neerviel en door hem in de armen werd gesloten. Door zijn oprechte spijt kwamen alle andere emoties vanzelf. Zijn hart vulde zich met dankbaarheid en zijn ogen stonden vol tranen terwijl de berouwvolle vreugde hem overmande. Op die manier staat berouw op de eerste plaats. Het is dan ook haast onmogelijk om een diepe relatie met Jezus te hebben als we niet overtuigd zijn van het falen van ons eigen hart en ons niet als gebroken kinderen voor Hem neerbuigen.

Want als iemand verdriet heeft omdat hij verkeerd heeft gedaan tegen God, kan God dat verdriet gebruiken om hem te veranderen. Zo wordt hij erdoor gered. Maar als iemand gewoon verdriet heeft op de manier van de ongelovige mensen, brengt hem dat alleen maar ellende en dood.
2 Corinthiërs 7:10

Deze week nieuw op de site:
De verlangens van je hart
Brandend hout
Deze nieuwsbrief lezen in je browser

 Spreuk van de week
 Ik leef liever in een wereld waar mijn leven omgeven is door raadselachtigheid en mysterie dan in een wereld die zo klein is dat ik die met mijn verstand kan bevatten.
Harry Emerson Fosdick

Om over na te denken

We weten dat iedereen die een kind van God is, niet meer ongehoorzaam is op een manier die je bij de dood brengt. Want als je uit God bent geboren, zorg je ervoor dat je geen slechte dingen doet. Daardoor krijgt de duivel je niet in zijn macht.
   1 Johannes 5:18

Soms is het fijn als je weet dat iets vuurbestendig of waterdicht is. Dan kun je het goed gebruiken in bepaalde, moeilijke omstandigheden. Als kinderen van God kunnen wij ook waterdicht en vuurbestendig zijn. Dat kan als we vervuld zijn met de Geest van Jezus. Alle vurige schichten van de vijand glijden simpelweg van onze hemelse wapenrusting af zonder ons te deren. Terwijl hij ons graag wil overspoelen met een vloed van zorgen en angst sijpelt er geen druppel bij ons naar binnen als de Geest in ons leeft.

Het gaat er om, Jezus van zo nabij te kennen dat alle doornen en distels die langs ons pad groeien niet aan onze hemelse gewaden blijven steken. Alle schadelijke gassen en dampen die uit de doodskuil opstijgen en deze ongelovige wereld proberen te verzieken hebben geen enkele macht over ons en verdwijnen als sneeuw voor de zon voor de warme adem van de Heilige Geest.

Zelfs als wij door het dal van de schaduw des doods wandelen is ons leven gezalfd. IJzer in het vuur gloeit rood op en als wij door de Heilige Geest in vuur en vlam zijn gezet gloeien ook wij zo hevig dat Satan wel twee keer uitkijkt alvorens ons aan te raken, opdat hij zijn goddeloze vingers niet aan ons zal schroeien. Het koude water dat hij over ons wil uitstorten zal verdampen. En hier is nog een vergelijking. Voordat een mens naar een gebied afreist waar onzalige ziekten heersen zal hij er alles aan doen om zijn gestel en immuniteit te versterken. Zo moeten ook wij onze geest en immuniteit dagelijks versterken door het leven van Christus, zodat het kwaad ons leven niet kan binnendringen.
Naar een artikel van A.B. Simpson

Het archief van C.H. Spurgeon

Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen.
Psalm 121:1

Het is altijd het beste om naar de hoogste macht te kijken voor hulp. En die macht is God. Het is een bekend gegeven dat de bewoners van valleien vaak onderhevig zijn aan een grote hoeveelheid aandoeningen waar geen betere genezing voor bestaat dan een verblijf op de hoogvlakten. Het is dus goed als wij onze futloze luiheid afschudden en besluiten om de bergen in te trekken. In de vallei zijn we makkelijk een prooi voor genadeloze plunderaars, en de beste manier om aan hen te ontsnappen is de berg op te gaan. Hulp, echte hulp, komt tot Gods kinderen alleen van boven. Elders zoeken wij tevergeefs: laten wij onze ogen dus opheffen met hoop en verwachting en Gods berg beklimmen.

Satan doet zijn uiterste best om onze ogen weg te houden bij het gebergte van God. Hij wil dat onze ogen voortdurend gericht zijn op onze smarten en op de wereld rondom. Als hem dat lukt blijven we rusteloos, gespannen en bezorgd. Maar bij God, in Zijn aanwezigheid, drinken we van het zuivere, rustig stromende bergwater. Daar op de berg zien we in de Geest. Daar zien we Zijn doeleinden en voeden wij ons met Zijn goddelijke eigenschappen. Op de berg verlustigen wij ons aan Zijn onveranderlijke beloften en zingen we luid over Zijn verbond en bewezen trouw – dat zijn de heuvels waarnaar wij onze ogen moeten opheffen, want van daaruit komt onze hulp.

Uit de schatkist van het verleden
    Hugh Latimer was een voormalige bisschop van Worcester die later een invloedrijke predikant werd aan het hof van Edward VI in Londen. Helaas, zoals zo vaak het geval met Christenen die opstaan voor de waarheid, werd zijn prediking al snel gezien als ketterij en werd hij in 1555 tot de brandstapel veroordeeld. Uit latere geschriften blijkt dat hij ook na zijn veroordeling nog bleef getuigen en tegen een medegevangene zei: “Terwijl ik daar voor de rechter stond, de beschuldigingen op mij afgevuurd werden en ik gedwongen werd om te antwoorden hoorde ik achter me, na elk woord dat ik sprak, steeds maar het gekras van een pen. Ik realiseerde me dat alles wat ik zei zorgvuldig werd genoteerd. Alles wat ik antwoordde, iedere zin die ik sprak en elk woord dat uit mijn mond kwam, werd opgetekend. Zo gaat het ook met onze hemelse Vader. De onzichtbare Schrijver achter de eeuwige sluier legt ook ieder woord dat wij spreken vast in het boek van ons leven. Zoek daarom Zijn genade, want alleen Hij kan ons schoonwassen van ieder verkeerd gesproken woord.”

Of zijn medegevangene zijn getuigenis aannam vermeldt het verhaal niet, maar het advies dat Latimer vlak voor zijn dood gaf is ook voor ons van belang.

Maar Ik zeg jullie dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor elk verkeerd woord dat ze hebben gezegd. Op de dag van het laatste oordeel zal God de mensen oordelen op hun woorden. Jullie zullen worden vrijgesproken om de dingen die jullie hebben gezegd – of jullie zullen worden veroordeeld om de dingen die jullie hebben gezegd.
Mattheüs 12:36-37

Dat is grappig
Een jongetje keek gefascineerd toe hoe zijn vader, de dominee van een grote gemeente, over een grote hoeveelheid papieren gebogen zat en naarstig aan het schrijven was.

“Wat doe je, papa?” vroeg het kereltje.

“Ik schrijf de preek voor de komende zondag, jongen,” antwoordde de dominee met een vermoeide blik in zijn ogen.

“Dat lijkt me moeilijk,” zei het jochie weer. “En hoe weet je precies wat je moet schrijven?”

De dominee keek hem met een triomfantelijke glimlach aan en zei: “Dat is het mooie, jongen. God vertelt me iedere keer weer wat ik moet schrijven.”

Het zoontje keek hem verbaasd aan en zei: “Maar… waarom streep je dan de hele tijd alles door en begin je weer opnieuw?”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier