Maandag 17 januari 2022

De specht begon enthousiast te hameren op de oude eikenboom, in de hoop een paar lekkere insecten te vinden voor het ontbijt. Dat de wolken zich boven hem samenpakten en de storm naderde, ontging hem volledig. Net toen hij met zijn snavel de eerste klappen uitdeelde op de boom barstte de storm los en sloeg de bliksem met een enorme kracht in de boom, direct gevolgd door een luide donderslag.

Het beestje vloog verbouwereerd bij de smeulende boom weg, streek neer op een berkenboom in de buurt en sprak hoofdschuddend tegen een koolmeesje: “Ik wist altijd wel dat ik veel kracht in mijn snavel had, maar dat ik zo sterk was … dat had ik niet gedacht.”

Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.
Spreuken 3:7

Deze week nieuw op de site:

Toen hoorde ik een stem
Een wonderbaarlijke bekering
Een zuiver hart

 Spreuk van de week
   Onderschat niet hoe moeilijk het is om werkelijk barmhartig te zijn.  Mededogen is niet makkelijk, omdat het de innerlijke instelling vereist om met anderen mee te gaan naar een plaats van zwakte; een gebied waar mensen kwetsbaar, eenzaam en gebroken zijn. Dat is voor niemand een fijne plaats. Het is dan ook onze natuurlijke reactie om het lijden weg te nemen, door er voor te vluchten of er een snelle, onnozele remedie voor te vinden, zodat we er niet langer naar hoeven te kijken.
Henri Nouwen

 Om over na te denken
   Aanbid de Heer, buig neer voor Hem met eerbied en heilig ontzag, en laat uw gebed tot Hem komen op een manier die Hem behaagt. Ongeloof en wantrouwen, klagen en murmureren beroven God van Zijn eer; in dit opzicht falen wij allemaal te vaak. Vroeger was de eredienst met plechtigheden omgeven, en de mensen verzamelden zich rond een gewijd gebouw, waarvan de plechtige pracht een symbool was van de schoonheid van heiligheid; maar nu is onze dienst geestelijk, en de architectuur van het huis en de kleding van de aanbidders zijn zaken van geen belang; de geestelijke schoonheid van innerlijke reinheid en uiterlijke heiligheid zijn veel kostbaarder in de ogen van God.
O, kinderen van de hemelse Vader, vraag Hem om de genade om in het gebed altijd voor Hem te mogen komen met gezonde motieven en op een gezegende manier, zoals het een waarachtig kind van God betaamt.
CH Spurgeon

 

 

Morgen

Morgen is een dag die voor ons nog niet bestaat,
dus draag vandaag niet al haar duistere zorgen.
Want, zo blijkt telkens weer,
ook morgen ben je vast in God geborgen.

Waarom dan toch vandaag
die angst met al haar zorg en klagen?
Jezus zelf heeft toch beloofd
je ook morgen weer te dragen…?

 Uit de schatkist van het verleden
   Michelangelo werd eens gevraagd door een rijke burger om voor hem een beeld te houwen uit een groot, afstotelijk blok marmer. Dat was een kolfje naar zijn hand en hij maakte een prachtig beeld dat vandaag de dag nog steeds te bewonderen valt op de Palazzo Vecchio in Italië.
Toen het beeld klaar was en de opdrachtgever kwam kijken, vond hij het prachtig, maar hij had wel wat aan te merken op de neus van het beeld. “Die neus is duidelijk wat te groot,” aldus de man. “Die heb je niet goed weergegeven.” Michelangelo leidde de man af en pakte heimelijk wat gruis en marmerstof van de grond om vervolgens met zijn beitel wat zachte klopjes op de neus te geven waarbij hij het gruis uit zijn hand liet vallen.
De burger keek enthousiast toe en zei bewonderend: “Prachtig. Nu is het helemaal volmaakt. Nu je die neus hebt aangepakt is het echt één geheel geworden en ben ik dik tevreden.”

Als je iemand ziet die zichzelf erg wijs vindt, moet je onthouden dat er voor een dwaas mens méér hoop is dan voor hem.
Spreuken 26:12

 Dat is grappig
     Het stoorde de dominee dat Jaap alleen maar met Kerstmis en Pasen in de kerk kwam. Dus toen hij Jaap tijdens een begrafenisdienst ergens achter in de kerk, verscholen achter een oud vrouwtje zag zitten vond hij het tijd worden hem hier op aan te spreken. Na afloop van de dienst zocht hij Jaap op en zei: “Jaap, jongen, ik zie je haast nooit in de kerk. Het wordt tijd dat je God gaat dienen. Zijn leger heeft je nodig.”
“Dat doe ik allang,” sprak Jaap zonder aarzeling.
“Hoezo dan?” zei de dominee. “Ik zie je nooit.”|
“Klopt,” zei Jaap. “Ik werk voor de geheime dienst.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier