Maandag 14 februari 2022

Een gelovige oude vrouw had eens lang met een rijke zakenman gepraat. Op een gegeven moment zuchtte de rijke man, schudde zijn hoofd en sprak vertwijfeld: “Wat is het geweldig om zo met u te praten. Om eerlijk te zijn, ik zou er de wereld wel voor over hebben om net zo’n vast vertrouwen te hebben als u.”
“Dat is precies wat het mij gekost heeft,” antwoordde de vrouw eenvoudig. “Ik heb er de wereld voor moeten opgeven.”

    Je kunt nooit twee heren dienen. Want je zult altijd meer van de één dan van de ander houden. Je kunt niet God dienen, én Mammon.
 Mattheüs 6:24

 

    Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
 Johannes 16:33

Deze week nieuw op de site:

 Spreuk van de week
Vlak voor zijn dood zei de bekende evangelist Dwight L. Moody: Ik heb in mijn hele leven alleen maar boeken gelezen die me hebben geholpen om dat ene, dat grote, machtige Boek, beter te begrijpen.

Om over na te denken
En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen.
C
olossenzen 1:11

Hier bidt de apostel Paulus voor de Colossenzen om hen te helpen hun lijden blijmoedig te dragen. Ieder huis draagt zijn eigen kruis, maar hoe we dat kruis dragen verschilt van mens tot mens. Bij tegenslag staat het gezicht van veel mensen vol verkrampte spanning en elke zucht is een uiting van het ongeloof dat vertwijfeld uitroept: “Waar is God en waarom helpt niemand mij?” Hoe anders is het om ons kruis blijmoedig te dragen in de wetenschap dat er onbeschrijflijke vreugde op ons wacht in Gods aanwezigheid. De profeet Jeremia beschrijft het wonderschoon: “Als iemand op Mij vertrouwt, zal Ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan. Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem.” (Jeremia 17:8)

Laten wij onze gezichten altijd richten naar de opgaande zon, en de donkere wolken boven ons gebruiken om regenbogen te maken. Hier op aarde hebben wij de gelegenheid om te leren hoe we ons door het geloof kunnen verheugen in de strijd en geduldige mensen kunnen worden. Zulke dingen kunnen we in de hemel niet leren; die moeten hier, in aardse omstandigheden geleerd worden.
A.B. Simpson

 

Het archief van C.H. Spurgeon
Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van Hem vraagt.
Psalm 37:4
Mensen die zich verlustigen in God, verlangen of vragen niets anders dan wat God behaagt; daarom kan God Zijn schatkamers voor hen openen. Hun wil is onderworpen aan de wil van God, en daarom is er geen limiet aan wat God hen kan geven. Het gaat hier om onze diepste verlangens, niet onze oppervlakkige wensen. Er zijn vele dingen die onze menselijke natuur wel zou willen hebben, maar waarvan de hemel weet dat die niet goed voor ons zijn. Het gaat hier om diepe, biddende, vragende verlangens van een godvrezend hart die aanspraak mogen maken op deze belofte.

Uit de schatkist van het verleden
Het verhaal gaat dat een Zweeds schip voor de kust van Schotland in een overweldigende storm verging. De hele bemanning verdronk, behalve de scheepsjongen; een knaap van nog geen zestien, die zich aan een stuk wrakhout had weten vast te houden en op het strand aanspoelde. Toen hij werd gevonden was hij half bewusteloos en nauwelijks aanspreekbaar, maar aan zijn pols zat een zakdoek gebonden waar iets in zat.

“Goud van het schip,” bromde er een.

“Welnee,” sprak een ander, “De scheepspapieren natuurlijk. Die zal de kapitein zeker hebben willen redden.”

Maar toen ze de zakdoek openden kwam er tot hun verrassing een klein zakbijbeltje uit waarin de vader van de scheepsjongen op de eerste bladzijde een gebed had geschreven en God vroeg om de redding van zijn ongelovige zoon. De ruwe, harde zeebonken op het schip hadden de jongen onbewust tot het Woord van God gedreven, en hem tot de overtuiging gebracht dat het Woord van God het belangrijkste in zijn leven was.

Spits jullie oren voor wat Ik zeg en kom naar Mij toe. Luister naar mijn woorden, dan zullen jullie leven. Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten, zo sterk als mijn verbond met koning David.
Jesaja 55:3

  Houd het oog op Hem geslagen
Hoe bang ook de toekomst schijnt
Hij zal tot ‘t eind der dagen
Uw vriend en Helper zijn

Dat is grappig
Marietje vroeg haar moeder eens op een goede dag waar al die mensen op de wereld toch vandaan kwamen. “Da’s een goeie vraag,” zei mama. “Al die mensen komen van God. Eerst maakte God Adam en toen schiep hij Eva. Die kregen kinderen en zo is het allemaal begonnen.”
Een paar dagen later vroeg ze haar vader hetzelfde. De goede man schraapte zijn keel en zei met een geleerd gezicht: “Dat zal ik je haarfijn vertellen, meiske. Miljoenen jaren geleden was deze aarde bevolkt door apen. Die apen wilden wel eens wat anders en veranderden dus in mensen. Zo is het allemaal begonnen.”

Daar begreep Marietje niets van en dus rende ze terug naar mama. “Papa zegt iets heel anders dan jij, mama. Papa zegt dat we van de apen komen.”

“Dat is heel eenvoudig” antwoordde haar moeder. “Ik heb je verteld over mijn familie, terwijl papa je heeft verteld over zijn familie.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier