Waarom ik geen atheïst kan zijn?

Bewerkt naar een artikel van Joe Mackeever.

“In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt…” (Genesis 1:1)

Nergens in de bijbel wordt er geprobeerd om het bestaan van God te bewijzen. God is er gewoon en daar is alles mee gezegd. Maar zo’n overtuiging geldt natuurlijk niet voor iedereen. Aanhangers van het humanisme en verkondigers van de atheïstische levensovertuiging zijn volledig overtuigd van het tegendeel. Eigenlijk is er wat hen betreft nauwelijks hoop voor die onderontwikkelde, simpele zielen die zich vandaag de dag nog aan de bijbel vastklampen.

In hun ogen worden gelovigen gezien als mensen die zich hardnekkig blijven verzetten tegen de realiteit en hun ogen sluiten voor die zogenaamde wetenschappelijke bewijzen. “Als die christenen zich toch eens zouden openstellen voor de wijze, logische en geleerde ongelovige zienswijze, zouden ze dat kinderlijke geloof snel verlaten en zich aansluiten bij de hechte en warme gemeenschap van de vrijdenkers.

Zoals een atheïst het onder woorden bracht: “Christenen? Op sterven na dood! Ongezond, onderontwikkeld en levensbedreigend naïef!”

Zijn gelovigen dan werkelijk zo naïef en onderontwikkeld?
Ik geloof er niets van. De meeste gelovigen die ik ken hebben het atheïsme eens in hun leven een eerlijke kans gegeven en het onderzocht. Ik dus ook!

Toen ik nog studeerde heb ik er over gelezen, bijeenkomsten bezocht en het overwogen en ben ik tot een weloverwogen conclusie gekomen: God bestaat. God leeft. Uiteindelijk heb ik mij dan ook in volle overtuiging aangesloten bij die groep van simpele zielen die in het Evangelie geloven en daar heb ik nooit spijt van gehad. En hoe ben ik tot die conclusie gekomen?

Dat heeft verschillende redenen.

1) Laten wij eerlijk zijn. Als ik eens goed kijk naar de atheïsten die ik ken zie ik mensen die nauwelijks iets uitstralen. De levensvreugde is vaak ver te zoeken en soms lijken zware wolken van depressie zich boven hun hoofden te hebben verzameld. Aan de andere kant zijn de meeste overtuigde Christenen juist positief ingestelde mensen die overal iets goeds in zien en vol hoop en overtuiging in het leven staan.

Iemand zei eens: “In de gevangenis van de duivel zitten geen goddelijke, volwassen mensen.” Dat klopt, want al die mensen wonen in het huis van God. Dat zijn de best gemanierde, meest opofferende en liefdevolste mensen die er rondlopen, altijd op zoek naar manieren om iets te verbeteren en om aan anderen te geven. Als het op dat gebied op een wedstrijd zou aankomen tussen Christenen en atheïsten zou het wel een heel ongelijke strijd worden.

2) Voor beide zienswijzen is geloof nodig. Voor mij is het echter niet mogelijk om te geloven dat deze prachtige schepping en dit overweldigende universum, met al zijn wetten en duizelingwekkende details, zomaar uit het niets en per toeval is ontstaan. Zoveel geloof heb ik niet. Sterker nog “Ik heb gewoon niet genoeg geloof om een atheïst te zijn!”

3) Terwijl er ongetwijfeld veel gelovigen zullen zijn die zich nooit hebben beziggehouden met de wetenschappelijke en geschiedkundige feiten en de bewijzen voor of tegen de Bijbel, zijn er echter ook heel veel Christenen die dat juist wel gedaan hebben.

Hun bevindingen staan in vele boeken beschreven en zijn op zijn zachtst gezegd opbouwend en opzienbarend. Ik moet daarbij denken aan de woorden van F.H. Henry die zei: “Het Christendom is het enige geloof dat niet onderuit is gehaald door de wetenschappelijke revolutie. Het heeft alle testen glansrijk doorstaan. Dat in tegenstelling tot vele andere geloven, waarvan sommigen zich zelfs hardnekkig verzetten tegen elke vorm van wetenschappelijk onderzoek uit angst dat hun geloof zal worden aangetast!”

4) Ik zie wel iets in een bekende uitspraak over het atheïsme: “Als de atheïst gelijk heeft en we na dit leven allemaal worden opgeslokt in het grote niets en alles voorbij is dan heb ik als een Christen niets verloren. Maar als Jezus Christus is wie Hij zegt dat Hij is, en het leven wordt pas echt interessant na dit leven, dan beginnen de problemen voor de atheïst op dat moment pas goed. Is dat zo moeilijk te begrijpen?

5) Zelfs de atheïst kan niet ontkennen dat men een goede of slechte boom herkent aan zijn vruchten. Levensovertuigingen moeten dus op dezelfde manier beoordeeld worden. Hoeveel liefdadige instellingen zijn er eigenlijk opgezet door atheïsten? Laat me er eentje zien en dan toon ik jou voor elke atheïstische liefdadigheidsinstelling honderd ziekenhuizen of opleidingscentra, weeshuizen, opvangcentra of kindertehuizen die door een Christen zijn begonnen.

6)En dan zijn er natuurlijk nog de wonderen, niet in het minst het wonder van de Heilige Schrift met al zijn al tot in de kleinste details vervulde profetieën en de geschiedkundige bevestiging van Jezus Christus. Zou de kerk zo lang hebben kunnen bestaan als het allemaal op een grote leugen was gebaseerd? Zouden al die oprechte mensen die we nu kennen als de voorvaderen van het christendom daar zomaar en zonder pardon hun leven voor gegeven hebben? Volgens mij gaat het de Christenen juist om de waarheid.

Nee, ik denk dat deze wereld God heel hard nodig heeft. De profeet Jeremias zei: “Ik weet dat de mens geen macht heeft om zijn eigen leven te bepalen en zijn eigen koers uit te zetten.” En hoe uit zich dat?

Ik heb God nodig om mij boven mijzelf te doen uitgroeien. Ik heb groei nodig.

Ik heb God nodig om mij te verlossen van mijn zelfzucht.

Ik heb God nodig om voor mijn geliefden en vrienden te zorgen op de momenten dat ik dat met geen mogelijkheid kan.

Ik heb gebed nodig.

Ik heb God nodig om mij te leiden bij het nemen van beslissingen. Ik weet niet wat er morgen te gebeuren staat en weet dus ook niet hoe ik daar vandaag op moet inspelen.

Ik heb wijsheid nodig. Als ik naar mijzelf kijk moet ik toegeven dat ik eigenlijk niet meer ben dan een klein en onbeduidend kereltje. Wat ben ik dus blij dat ik er niet alleen voor sta op deze planeet. De levende God heeft een weg voor mij gemaakt om door te groeien naar een hogere dimensie.

Ik heb God nodig om naar de hemel te gaan.

En omdat ik God nodig heb, stuurde Hij me Jezus.

Of ik dus een atheïst wil zijn? Mooi niet. Mij krijg je zo gek niet. Zelfs niet op de duisterste dag in mijn leven. God heeft me te veel gegeven om zo ondankbaar te zijn.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier