Over sterren en Gods grote eer

De hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk. De ene dag vertelt het aan de volgende dag en de ene nacht aan de volgende nacht. Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn, het is immers niet te horen. Toch hoort men die boodschap over de hele wereld, overal waar mensen wonen heeft het nieuws hen bereikt.
Psalm 19:2-5a

En dat doen de hemelen vandaag nog steeds. Ze vertellen over Gods grote eer en Zijn scheppende werk. En dat is dan ook precies waar het om gaat. Gods grote eer. Het gaat niet om jou of mij en dat is voor ons mensen met een zondige natuur soms maar moeilijk te verteren. De vijand fluistert ons maar wat graag in dat het in dit leven wel om ons gaat. Ons persoonlijk geluk staat voorop en onze jacht naar persoonlijke vervulling staat centraal. Maar zo is het niet. Het gaat om God. Koning Salomo had gelijk toen hij schreef:

Dit is mijn uiteindelijke conclusie: heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens.
Prediker 12:13

Maar wij zijn als mens toch zeker belangrijk voor God?
Absoluut, maar God staat voorop en niet de mens. Ieder mens is er slechts één uit zo’n 7 miljard mensen op deze planeet en als die allemaal denken dat het universum om hen en om hun persoonlijke geluk en ontplooiing draait, dan kun je je voorstellen dat het snel misgaat.

Het juiste perspectief
Deze planeet is er slechts een uit de acht planeten uit ons sterrenstelsel. Onze zon is slechts één ster in ons melkwegstelsel terwijl de wetenschappers beweren dat er miljarden sterrenstelsels zijn. En dan te bedenken dat de aarde in vergelijking tot de andere planeten in ons sterrenstelsel niet erg groot is.
Als we de aarde vergelijken met een knikker dan zou de zon een diameter van ongeveer 112 cm hebben en op een afstand van zo’n 110 meter van de aarde liggen.
Ter vergelijking betekent dit dat als je die knikker, de aarde, in het doel van een voetbalveld zou leggen, je de bal die de zon voorstelt in het tegenovergestelde doel moet leggen.

Maar dat is pas het begin, want het blijkt dat de zon een van de kleinste sterren is die we kennen. Denk bijvoorbeeld eens aan de ster Antares, iets verderop in het universum. Die heeft een diameter van 946.160.000 km. Daar valt onze zon bij in het niet. Als mens kunnen we niet anders doen dan voor God neer te vallen en Hem te eren door te fluisteren: “O God, hoe groot bent U.”

Gezien in dat licht is het wellicht verstandig om het roer van ons leven in de handen van die machtige Schepper te leggen en is het dwaasheid om vol te houden dat wij het, als nietige mensjes, echt zelf wel afkunnen. Niets en niemand anders dan God is in staat om onze levens op de juiste manier te leiden en wij zouden niet anders mogen doen dan met de kind-profeet Samuel te fluisteren: “Spreek Heer, uw dienstknecht luistert.”

Een goede vraag 

Wat in ons opkomt als we aan God denken is het belangrijkste aspect van ons leven.
A.W. Tozer

Wat komt er in ons op als we aan God denken? In veel gevallen zien we God nauwelijks als die ontzagwekkende Schepper. Wij zijn snel geneigd om God te zien als een hemelse Sinterklaas die klaar staat om onze noden en wensen direct te bevredigen. Maar dat is niet de God uit de Bijbel, de Schepper van dit machtige leven. Wij maken ons er allemaal schuldig aan, maar als we God op die manier zien wordt hij ons dienstknechtje in plaats dat wij Hem dienen.
Paulus zei daarover:

Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat? Wie zou Hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft Hem ooit iets gegeven waarvoor Hij iets terug moet geven? Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen.
Romeinen 11:33-36

Samen met A.W.Tozer kunnen wij ons misschien afvragen hoeveel sterren God wel in het sterrenstelsel moet zetten voordat wij bereid zijn om toe te geven dat God groter is dan wij zelf en het niet om ons draait maar om Hem? Eigenlijk zou één ster al meer dan genoeg moeten zijn om ons daarvan te overtuigen, maar God deed het beter en maakte er een groot feest van. Volgens wetenschappers staan er alleen in ons melkwegstelsel al meer dan 200 triljoen sterren. En dat is alleen nog maar in ons melkwegstelsel, want het blijkt dat er miljoenen sterrenstelsels zijn.

Wie hield de oceanen in zijn hand en grensde de hemel af tussen duim en pink? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? Wie adviseert de Geest van de Here, leert Hem iets of geeft Hem raad?
Jesaja 40:12-13

Is dat wellicht een God die het verdient om aanbeden te worden?

Met wie wilt u Mij vergelijken? Wie is aan Mij gelijk?’ vraagt de Heilige. Kijk omhoog naar de hemel! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten!
Jesaja 40:25-26

En die God is zo groot dat Hij stelt dat zelfs een musje niet dood ter aarde valt zonder dat Hij er van weet. Aanbid de Vader en dien Hem met je hele hart en al je kracht. Hij is het meer dan waard.

Wat meer kan Hij jou nog vertellen
dan wat Hij je al heeft getoond?
Aan jou die het met zonde moet stellen
maar je toch met Zijn liefde bekroont?

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier